hrcak mascot   Srce   HID

Revija za sociologiju, Vol. 21 No. 4, 1990.


Datum izdavanja: prosinca 1990.

Objavljen na Hrčku: 7. 4. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I-I) hrvatskipdf 581 KB
Kazalo  
Contents (str.II-II) engleskipdf 489 KB
Kazalo  
Utopijska svijest kao ljudska potreba (str.587-593) hrvatskipdf 7 MB
The Utopian Thought as a Human Need (str.587-593)  
Mirjana Oklobdžija
Izvorni znanstveni članak
 
Utopija (str.595-603) hrvatskipdf 9 MB
Utopia (str.595-603)  
Konstanca Korenčić
Izvorni znanstveni članak
 
Utopijski socijalizam (str.605-611)  
Utopian socialism (str.605-611)  
Utopijski socijalizam (str.605-611) srpskipdf 7 MB
Ivan Vejvoda
Izvorni znanstveni članak
 
Subverzivna mašta ili o anarhijskoj utopiji (str.613-626) hrvatskipdf 14 MB
Subversive Imagination (str.613-626)  
Amadeo Bertolo
Izvorni znanstveni članak
 
Kraj utopije kao kraj istine (str.627-636)  
The End of Utopia as the End of Truth (str.627-636)  
Kraj utopije kao kraj istine (str.627-636) srpskipdf 10 MB
Slobodan Simović
Izvorni znanstveni članak
 
Povratak utopije (str.637-646) hrvatskipdf 10 MB
The Return of Utopia (str.637-646)  
Slobodan Drakulić
Izvorni znanstveni članak
 
Obrazovanje za utopiju (str.647-654) hrvatskipdf 8 MB
Education for Utopia (str.647-654)  
Vesna Teršelić
Izvorni znanstveni članak
 
Omladina između nade i predviđanja (str.655-664) hrvatskipdf 9 MB
The Youth Between Hope and Anticipation (str.665-664)  
Miroslav Jilek
Izvorni znanstveni članak
 
Komuna Cecilia – društveni eksperiment (str.665-670) hrvatskipdf 6 MB
The Cecilia Commune – A Social Experiment (str.665-670)  
Oliver Kurtović
Izvorni znanstveni članak
 
Rastafarijanska utopija (str.671-680) hrvatskipdf 11 MB
Rastafarian Utopia (str.671-680)  
Nikša Dubreta, Benjamin Perasović
Izvorni znanstveni članak
 
Utopija slobodne volje Noama Čomskog (str.681-687) hrvatskipdf 6 MB
Noam Chomsky's Utopia of Free Will (str.681-687)  
Tamara Vukov
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalistički feudalizam, postmoderna i karizmatička religioznost (str.691-706) hrvatskipdf 16 MB
Socialist Feudalism, Postmodern and Charismatic Religiosity (str.691-706)  
Jakov Jukić
Izvorni znanstveni članak
 
Novo kršćansko iskustvo pokreta »Comunione e Liberazione« (str.707-714) hrvatskipdf 9 MB
New Christian Experience of the Movement »Communione e Liberazione« (str.707-714)  
Vesna Terzić
Izvorni znanstveni članak
 
Neke bitne pretpostavke dijaloga i njihova zaživjelost u koncilskim i postkoncilskim dokumentima (str.715-725) hrvatskipdf 11 MB
Some Essential Dialogical Presumptions and Their Presentation in Council and Postcouncil Documents (str.715-725)  
Ankica Marinović-Bobinac
Izvorni znanstveni članak
 
Prema teoriji »nevidljive zajednice« (str.729-743) hrvatskipdf 15 MB
Towards the Theory of »Invisible Community« (str.729-743)  
Aleksandar Štulhofer
Izvorni znanstveni članak
 
Selektivna bibliografija tekstova relevantnih za istraživanje suvremenog klerikalizma (str.747-755) hrvatskipdf 7 MB
Dražen Lalić
Bibliografija
 
Struktura i prostorna pokretljivost stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti: bibliografija (str.757-769) hrvatskipdf 11 MB
Bosiljka Milinković
Bibliografija
 
Željka Sporer, Sociologija profesija (str.771-772) hrvatskipdf 2 MB
Ivan Burić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Cifrić, Ogledi iz sociologije obrazovanja (str.772-775) hrvatskipdf 4 MB
Branislava Baranović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Skleđar, Razgovori o religiji (str.775-778) hrvatskipdf 4 MB
Ranka Jelača
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rade Kalanj (ur.), Zbornik radova – Modernost i modernizacija (str.778-781) hrvatskipdf 4 MB
Slavica Jakelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Draško Aćimović, Sjaj i bijeda prostitutki (str.781-783) hrvatskipdf 3 MB
Maja Šćepanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Carl-Ulrik Schierup, Migration, Socialism, and the International Division of Labour – The Yugoslavian Experience (str.783-786) hrvatskipdf 4 MB
Vjeran Katunarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zoran Žugić, Informacijsko društvo; Nova paradigma (str.786-788) hrvatskipdf 3 MB
Aleksandra Krajnović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
J. G. Ogbu, Pedagoška antropologija (str.788-789) hrvatskipdf 2 MB
Ana Krois
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 18.364 *