hrcak mascot   Srce   HID

Biochemia Medica, Vol. 17 No. 1, 2007.


Biochemia Medica,Vol. 17 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2007.

Objavljen na Hrčku: 12. 6. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Laboratorijske pogreške: kako poboljšati prije- i poslijeanalitičke faze? (str.5-9) hrvatskipdf 114 KB
Laboratory errors: How to improve pre- and post-analytical phases? (str.5-9) engleskipdf 114 KB
Mario Plebani
Uvodnik
 
Što treba znati kada izračunavamo koeficijent korelacije? (str.10-15) hrvatskipdf 146 KB
What we need to know when calculating the coefficient of correlation? (str.10-15) engleskipdf 146 KB
Martina Udovičić, Ksenija Baždarić, Lidija Bilić-Zulle, Mladen Petrovečki
Ostalo
 
Automatizirani laboratorijski nalazi određivanja brzine glomerularne filtracije: jesu li dobri za zdravlje bolesnika i njihove liječnike? (str.16-28) hrvatskipdf 226 KB
Automated laboratory reporting of estimated glomerular filtration rate: is it good for the health of patients and their doctors? (str.16-28) engleskipdf 226 KB
Euan Noble, David W. Johnson
Pregledni rad
 
Važni aspekti uspostave dvojne spektrometrije masa u uvjetima rutinskoga kliničkog laboratorija (str.29-51) hrvatskipdf 691 KB
Some important aspects of implementing tandem mass spectrometry in a routine clinical laboratory environment (str.29-51) engleskipdf 691 KB
Christoph Seger, Andrea Griesmacher
Pregledni rad
 
Zašto treba prepoznati makroenzime? (str.52-59) hrvatskipdf 153 KB
Why is it necessary to recognize macroenzymes? (str.52-59) engleskipdf 153 KB
Ivana Čepelak, Dubravka Čvorišćec
Kratko priopćenje
 
Učinak rane dijagnoze i ishodi liječenja rodilja i fetusa u bolesnica sa sindromom HELLP (str.60-70) hrvatskipdf 174 KB
The effect of early diagnosis and treatment on maternal and fetal outcomes in patients with HELLP syndrome (str.60-70) engleskipdf 174 KB
Steven J. Wagner, lasmina M. Craici, Marie C. Hogan, KentR. Bailey, Vesna D. Garovic
Izvorni znanstveni članak
 
Koncentracija glukoze i laktata u serumu bolesnika operiranih u totalnoj intravenskoj anesteziji propofolom-fentanilom i u balansiranoj anesteziji izofluranom-fentanilom (str.71-78) hrvatskipdf 153 KB
Serum levels of glucose and lactate in patients treated under total intravenous anesthesia with propofol-fentanyl and under balanced anesthesia with isoflurane-fentanyl (str.71-78) engleskipdf 153 KB
Zlata Mujagić, Elsada Čičko, Vesna Vegar-Brozović, Mirsada Prašo
Izvorni znanstveni članak
 
Koncentracije beta-endorfina u serumu i mozgu kod štakora liječenih trazodonom (str.79-84) hrvatskipdf 137 KB
Brain and serum beta-endorphin concentrations in trazodone treated rats (str.79-84) engleskipdf 137 KB
Radivoj Jadrić, Sabaheta Hasić, Emina Kiseljaković, Jozo Čorić, Jovan Radovanović, Mira Winterhalter-Jadrić
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba sustavnih upalnih i hematoloških parametara kod zdravih C57B1/6 i genetski dijabetičnih db/db miševa tijekom cijeljenja lokalne rane (str.85-93) hrvatskipdf 163 KB
Comparison of systemic inflammatory and hematology parameters in normal C57BI/6 and genetically diabetic db/db mice during local wound repair (str.85-93) engleskipdf 163 KB
Kristina Šitum, Ana Bokulić, Vanesa Ivetić-Tkalčević, Michael J. Parnham, Snježana Čužić, Koraljka Durić, Ines Glojnarić, Daša Ševeljević-Jaran, Karmen Brajša
Izvorni znanstveni članak
 
Serumski lipidi u depresivnom poremećaju s obzirom na tip depresije (str.94-101) hrvatskipdf 155 KB
Serum lipids in a depressive disorder with regard to depression type (str.94-101) engleskipdf 155 KB
Marko Martinac, Dalibor Karlović, Nada Vrkić, Darko Marčinko, Nada Bazina, Dragan Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Izoenzimi alkalne fosfataze u djece s respiracijskim bolestima (str.102-108) hrvatskipdf 160 KB
Alkaline phosphatase isoenzymes in children with respiratory disease (str.102-108) engleskipdf 160 KB
Slavica Dodig, Jadranka Demirović, Žaneta Jelčić, Darko Richter, Ivana Čepelak, Miljenko Raos, Rajka Petrinović, Kornelija Kovač, Nina Peruško Matasić
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba osjetljivosti ugnježđene PCR i kvantitativne PCR u određivanju Bcr-Abl p210 prijepisa kronične mijeloične leukemije (str.109-114) hrvatskipdf 299 KB
Comparison of sensitivity of nested PCR and quantitative PCR in Bcr-Abl p210 transcript detection in chronic myelogenous leukemia (str.109-114) engleskipdf 299 KB
Maruška Marušić Vrsalović, Rajko Kušec, Vlatko Pejša, Željko Romić
Izvorni znanstveni članak
 
Nacrt smjernica NACB za upotrebu tumorskih biljega u kolorektalnom karcinomu (str.116-118) hrvatskipdf 43 KB
Ivana Kulaš
Ostalo
 
Nacrt smjernica NACB za upotrebu tumorskih biljega u monoklonskim gamopatijama (str.119-122) hrvatskipdf 43 KB
Dubravka Čvorišćec
Ostalo
 
Proteins of the Cerebrospinal Fluid (str.123-124) hrvatskipdf 94 KB
Proteins of the Cerebrospinal Fluid (str.123-124) engleskipdf 94 KB
Željka Vogrinc
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 50.417 *