hrcak mascot   Srce   HID

Revija za sociologiju, Vol. 16 No. 1-4, 1986.


Datum izdavanja: prosinac 1986.

Objavljen na Hrčku: 17. 4. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.I-I) hrvatskipdf 772 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.II-II) hrvatskipdf 512 KB
Kazalo  
Contents (str.III-III) engleskipdf 594 KB
Kazalo  
Podjela rada i stratifikacija jugoslavenskog društva (str.3-17)  
Division of Labour and Stratification of Yugoslav Society (str.3-17)  
Podela rada i stratifikacija jugoslovenskog društva (str.3-17) srpskipdf 17 MB
Danilo Mrkšić
Izvorni znanstveni članak
 
Kvalitet svakidašnjeg života društvenih grupa; Neki osnovni materijalni pokazatelji (str.19-29) hrvatskipdf 10 MB
Quality of Everyday Life of Social Groups (str.19-29)  
Vladimir Lay
Izvorni znanstveni članak
 
Društvene grupe i zadovoljstvo poslom (str.31-40) hrvatskipdf 9 MB
Social Groups and Job Satisfaction (str.31-40)  
Branko Krištofić
Izvorni znanstveni članak
 
Socio-profesionalna mobilnost u Hrvatskoj (str.41-55) hrvatskipdf 13 MB
Socio-professional Mobility in Croatia (str.41-55)  
Duško Sekulić
Izvorni znanstveni članak
 
Mobilnost i homogenizacija vladajuće klase u SR Hrvatskoj (str.57-66) hrvatskipdf 10 MB
Mobility and Homogenization of the Ruling Class in Croatia (str.57-66)  
Mladen Lazić
Ostalo
 
Vrijednosne orijentacije društvenih grupa (str.67-73) hrvatskipdf 6 MB
Value Orientations of Social Layers (str.67-73)  
Alija Hodžić
Izvorni znanstveni članak
 
Sistem moći, socijalna struktura i nacionalno pitanje (str.75-89) hrvatskipdf 13 MB
System of Power, Social Structure and National Question (str.75-89)  
Vjeran Katunarić
Izvorni znanstveni članak
 
Društveni položaj i nacionalna religioznost u Hrvatskoj (str.91-106) hrvatskipdf 15 MB
Social Positions and National Religiosity (str.91-106)  
Nikola Dugandžija
Izvorni znanstveni članak
 
Religijska svijest društvenih grupa (str.107-120) hrvatskipdf 12 MB
Religious Consciousness of Social Groups (str.107-120)  
Štefica Bahtijarević
Izvorni znanstveni članak
 
Slobodno vrijeme društvenih grupa (str.121-129) hrvatskipdf 8 MB
Spare Time of Social Groups (str.121-129)  
Snježana Čolić
Izvorni znanstveni članak
 
Demografska struktura i prostorna pokretljivost društvenih grupa (empirijske činjenice) (str.131-144) hrvatskipdf 12 MB
Demographie Structure and Spatial Mobility of Social Groups (Some Empirical Facts) (str.131-144)  
Maria Oliveira-Roca
Izvorni znanstveni članak
 
Društvene nejednakosti sa stajališta primijenjenog klasifikacijskog okvira analize (str.147-161)  
Social Inequalities Perception from the Standpoint of Applied Classification Framework of Analysis (str.147-161)  
Društvene nejednakosti sa stanovišta primenjenog klasifikacijskog okvira analize (str.147-161) srpskipdf 13 MB
Marija Bogdanović
Izvorni znanstveni članak
 
Društvena jednakost i nejednakost u Sloveniji (str.163-178)  
Social Equality and Inequality in Slovenia (str.163-178)  
Družbena enakost in neenakost v Sloveniji (str.163-178) slovenskipdf 12 MB
Gregor Tomc, Mojca Pešec
Izvorni znanstveni članak
 
Klasa i religija u američkoj politici (str.181-195) hrvatskipdf 16 MB
Class and Religion in American Politics (str.181-195)  
Arthur J. Vidich
Ostalo
 
V. Rus, Jugoslovensko samoupravljanje – trideset godina kasnije (str.196-200) hrvatskipdf 6 MB
Zagorka Golubović
Recenzija, Prikaz
 
Moć i politički pluralizam,; uz knjigu Vladimira Arzenšeka »Struktura i pokret« (str.201-203) hrvatskipdf 4 MB
Branko Krištofić
Recenzija, Prikaz
 
Božidar Jakšić, Svijest socijalnog protesta – Ogled o međuratnom jugoslovenskom marksizmu (str.204-207) hrvatskipdf 4 MB
Andreja Stojković
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 4.712 *