hrcak mascot   Srce   HID

Revija za sociologiju, Vol. 5 No. 1-2, 1975.


Datum izdavanja: lipanj 1975.

Objavljen na Hrčku: 23. 4. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.I-I) hrvatskipdf 393 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.II-II) hrvatskipdf 774 KB
Kazalo  
Contents (str.III-III) engleskipdf 856 KB
Kazalo  
Sociolog pred problemom društvene nejednakosti i jednakosti (str.3-18) hrvatskipdf 17 MB
Sociologist Facing the Problem of Social Inequality and Social Equality (str.3-18)  
Srđan Vrcan
Prethodno priopćenje
 
Suvremeno društvo: fizis ili povijest? Zbilja potrošačkog društva (str.19-31) hrvatskipdf 14 MB
Modern Society: Physis or History? Reality of Consumer Society (str.19-31)  
Tena Martinić
Pregledni rad
 
Socijalni aspekti demografskih kretanja u SR Hrvatskoj (str.32-50) hrvatskipdf 18 MB
Social Aspects of Demographic Changes in SR Croatia (str.32-50)  
Mladen Friganović
Izvorni znanstveni članak
 
Tehnička inteligencija u dvije radne sredine (Percipiranje radne organizacije, rukovodioca i rada inžinjera u radnoj organizaciji u zemlji i inozemstvu) (str.51-62) hrvatskipdf 10 MB
Technical Intelligentsia in Two Working Environments (str.51-62)  
Ivan Cifrić
Pregledni rad
 
Razvoj i obeležja istorijskog metoda (str.63-70) hrvatskipdf 8 MB
The Development and Characteristic of the Historical Method (str.63-70)  
Miroslav Radovanović
Stručni rad
 
Metogologijski pristup izučavanju strukture moći u organizaciji (str.71-94) hrvatskipdf 17 MB
Methodological Approach to the Studying of Power Structure in Organizations (str.71-94)  
Ilija Ćosić, Božo Jušić, Božidar Perharić, Boris Pintar, Duško Sekulić
Izlaganje sa skupa
 
Tehnološki sadržaj ergonomije, njegova psihološka revizija i sociološki pristup ergonomiji (str.95-103) hrvatskipdf 10 MB
Technological Content of Ergonomy, its Psychological Revision and Sociological Approach to Ergonomy (str.95-103)  
Božo Jušić
Stručni rad
 
Osmi svjetski kongres sociologije, Toronto, 19.–24. kolovoza 1974. (str.104-114) hrvatskipdf 12 MB
VIIIth World Congress of Sociology, Toronto, August 19–24, 1974 (str.104-114)  
Antun Petak
Sažetak sa skupa
 
Rudi Supek, Društvene predrasude: Socijalno-psihološka razmatranja (str.115-119) hrvatskipdf 6 MB
Antun Petak
Recenzija, Prikaz
 
Nikola Rot, Osnovi socijalne psihologije – Socijalizaci (str.120-122) hrvatskipdf 3 MB
Ivan Magdalenić
Recenzija, Prikaz
 
Alan Wolfe, The Seamy Side of Democracy – Repression in America (str.123-125) hrvatskipdf 3 MB
Vladimir Marušić
Recenzija, Prikaz
 
Dimitrije Sergejev, Otuđeni čovjek – Teorija alijenacije u tradiciji i suvremenoj misli (str.126-129) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Cifrić
Recenzija, Prikaz
 
Veljko Cvjetičanin, Klase i klasna struktura suvremenog društva (str.130-133) hrvatskipdf 4 MB
Ivan Cifrić
Recenzija, Prikaz
 
Dušan Bilandžić i Stipe Tonković, Samoupravljanje 1950.–1974. (str.134-136) hrvatskipdf 3 MB
Sava Bogdanović
Recenzija, Prikaz
 
Vjekoslav Mikecin, Povijest i kritička svijest – Intelektualac i revolucija (str.137-140) hrvatskipdf 4 MB
Antun Petak
Recenzija, Prikaz
 
Gaston Bouthoul, Sociologie de la Politique (str.141-142) hrvatskipdf 2 MB
Lenga Cvitanović
Recenzija, Prikaz
 
Jože Goričar, Sociologija – Osnovi marksističke opšte teorije o društvu (str.142-143) hrvatskipdf 2 MB
Stjepan Dolenec
Recenzija, Prikaz
 
Aleksandar Todorović, Sociologija masovnih komunikacija; Predmet i odnos prema drugim sociološkim disciplinama (str.143-144) hrvatskipdf 2 MB
Ivan Cifrić
Recenzija, Prikaz
 
Milan Benc, Izborno ponašanje građana (str.144-145) hrvatskipdf 3 MB
Antun Petak
Recenzija, Prikaz
 
Bogdan Stojsavljević, Povijest sela (Hrvatska – Slavonija – Dalmacija, 1848.–1918.) (str.146-146) hrvatskipdf 1 MB
Ivan Cifrić
Recenzija, Prikaz
 
Lazo Antić, Samoupravne interesne zajednice i njihova društveno-ekonomska funkcija (str.146-147) hrvatskipdf 2 MB
Vjekoslav Afrić
Recenzija, Prikaz
 
Dušan Čalić, Marksizam i samoupravljanje (str.147-148) hrvatskipdf 2 MB
Vjekoslav Afrić
Recenzija, Prikaz
 
Revue Francaise de Sociologie, Broj 3, srpanj–rujan 1974. (str.149-150) hrvatskipdf 2 MB
Maja Štambuk
Recenzija, Prikaz
 
The Polish Sociological Bulletin, Vol. 14, hr. 1–2 (27–28), 1973. (str.150-152) hrvatskipdf 3 MB
Antun Petak
Recenzija, Prikaz
 
Social Forces, Vol. 52, br. 4, lipanj 1974. (str.152-152) hrvatskipdf 1 MB
Vlatka Mlađenović
Recenzija, Prikaz
 
The British Journal of Sociology, Vol. 25, br. 3, rujna 1974. (str.152-153) hrvatskipdf 2 MB
Vlatka Mlađenović
Recenzija, Prikaz
 
The Journal of Social Issues, Vol. 29, br. 4, 1973. (str.153-154) hrvatskipdf 2 MB
Vlatka Mlađenović
Recenzija, Prikaz
 
Strana izdanja 1973.–1974. (str.155-161) hrvatskipdf 7 MB
Nevenka Rau
Bibliografija
 
Posjeta: 9.788 *