hrcak mascot   Srce   HID

Socijalna psihijatrija, Vol. 43 No. 1, 2015.


Socijalna psihijatrija,Vol. 43 No. 1
Datum izdavanja: ožujak 2015.

Objavljen na Hrčku: 23. 5. 2016.
Sadržaj Puni tekst
KLINIČKA SLIKA KAO MOGUĆI PREDIKTOR AGRESIVNOSTI BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM (str.11) hrvatskipdf 279 KB
Mirna Sisek-Šprem, Vlado Jukić, Zrinka Petrović, Milan Milošević, Petar Bilić
Stručni rad
 
MUZIKOTERAPIJA KAO REHABILITACIJSKA METODA ZA OSOBE S ALZHEIMEROVOM BOLEŠĆU (str.19) hrvatskipdf 261 KB
Anja Kovačević, Lana Mužinić
Pregledni rad
 
PSIHODINAMSKI ASPEKTI BIBLIOTERAPIJE I PREVENCIJA SUICIDA (str.25) hrvatskipdf 231 KB
Vesna Lecher-Švarc, Ljubomir Radovančević
Pregledni rad
 
DOBNE RAZLIKE U NEKIM OBITELJSKIM I PSIHOSOCIJALNIM KARAKTERISTIKAMA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANE DJECE (str.35) hrvatskipdf 268 KB
Domagoj Štimac, Bruna Profaca, Gordana Buljan Flander
Stručni rad
 
ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA U SOCIOTERAPIJSKIM I PSIHOSOCIJALNIM POSTUPCIMA KOD OSOBA S RIZIKOM RAZVOJA DEPRESIJE UZROKOVANE STRESNIM ŽIVOTNIM DOGAĐAJIMA (str.43) hrvatskipdf 263 KB
Maja Stjepanović, Tihana Jendričko, Draženka Ostojić
Stručni rad
 
SEBORRHEIC DERMATITIS IN PSYCHIATRIC INPATIENTS TREATED WITH ANTIPSYCHOTICS : AN OBSERVATION STUDY (str.46) engleskipdf 200 KB
Goran Mijaljica, Dolores Britvić, Arlena Sabljar
Stručni rad
 
ISTRAŽIVANJA PROVEDENA ZA POTREBE POGLAVLJA O MENTALNIM POREMEĆAJIMA U MKB-11: INFORMACIJE ZA ČLANOVE SVJETSKE PSIHIJATRIJSKE ORGANIZACIJE (str.53) hrvatskipdf 221 KB
Mario Luciano
Vijest
 
Posjeta: 5.303 *