hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 3. 5. 2016.
Sadržaj Puni tekst
AUTOTRANSCEDENCIJOM DO PSIHIČKOG BLAGOSTANJA (str.1-1) hrvatskipdf 167 KB
SELF-TRANSCENDENCE LEADS TO THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING (str.1-1) engleskipdf 167 KB
Lucija Bagarić Krakan, Ivan Krakan
Sažetak sa skupa
 
PROJEKT BUDI COOL, NE BUDI BULLY (str.2-2) hrvatskipdf 204 KB
PROJECT BE COOL, DO NOT BE A BULLY (str.2-2) engleskipdf 204 KB
Ana Vukoja, Mario Mašić, Maksimilijan Mrak, Romano Antunović, Ivan Vukoja, Vesna Jureša
Sažetak sa skupa
 
METABOLIČKI SINDROM (str.3-3) hrvatskipdf 132 KB
METABOLIC SYNDROME (str.4-4) engleskipdf 167 KB
Marinko Dikanović
Sažetak sa skupa
 
PREHRANA I DODACI PREHRANI KOD BOLESTI BUBREGA (str.5-5) hrvatskipdf 199 KB
FOOD AND NUTRITIONAL SUPPLEMENTS FOR KIDNEY DISEASE (str.6-6) engleskipdf 165 KB
Marizela Šabanović, Jasmin Cikotić, Midhat Jašić, Almir Azabagić, Radoslav Miličević, Emilija Spaseska Aleksovska
Sažetak sa skupa
 
UTJECAJ ZDRAVSTVENE NJEGE NA ZDRAVLJE NAKON REHABILITACIJE BOLESNIKA SA CVI-om (str.7-7) hrvatskipdf 130 KB
IMPACT OF HEALTH CARE TO HEALTH AFTER REHABILITATION OF PATIENTS WITH CVI (str.7-7) engleskipdf 130 KB
Ljerka Pavković, Saša Majić, Darko Roban
Sažetak sa skupa
 
NUTRITION DURING PREGNANCY (str.8-8) engleskipdf 165 KB
Ines Banjari
Sažetak sa skupa
 
NUSPROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE KAO JEFTINA SIROVINA ZA RAZVOJ FUNKCIONALNIH PROIZVODA (str.9-9) hrvatskipdf 166 KB
FOOD INDUSTRY BYPRODUCTS AS A CHEAP RAW MATERIAL TO DEVELOP FUNCTIONAL FOOD (str.9-9) engleskipdf 166 KB
Antun Jozinović, Jurislav Babić, Đurđica Ačkar, Borislav Miličević, Drago Šubarić
Sažetak sa skupa
 
TJELESNA NEAKTIVNOST – JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITET DANAŠNJICE? (str.9-9) hrvatskipdf 166 KB
PHYSICAL ACTIVITY - PUBLIC HEALTH PRIORITY TODAY? (str.9-9) engleskipdf 166 KB
Danijel Jurakić
Sažetak sa skupa
 
ULOGA VJEŽBANJA U SAVLADAVANJU STRESA (str.10-10) hrvatskipdf 129 KB
ROLE OF EXERCISE IN STRESS MANAGEMENT (str.10-10) engleskipdf 129 KB
Maroje Sorić
Sažetak sa skupa
 
OCJENA PREHRAMBENOG STATUSA BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE POŽEGA (str.13-18) hrvatskipdf 260 KB
(str.13-18) engleskipdf 260 KB
Ivica Brizar, Petar Petrić, Nada Kifer, Ivan Vukoja
Izlaganje sa skupa
 
TJELESNA AKTIVNOST KAO LIJEK U FUNKCIJI ZDRAVLJA (str.19-22) hrvatskipdf 217 KB
PHYSICAL ACTIVITY AS MEDICINE IN FUNCTION OF HEALTH (str.19-22) engleskipdf 217 KB
Luka Svilar, Ivan Krakan, Lucija Bagarić Krakan
Izlaganje sa skupa
 
NEUROPROTEKCIJA U PARKINSONOVOJ BOLESTI (str.23-30) hrvatskipdf 392 KB
(str.23-30) engleskipdf 392 KB
Ena Pejković
Izlaganje sa skupa
 
ZDRAVA LJUBAV KAO PREDUVJET ZDRAVLJA (str.31-38) hrvatskipdf 207 KB
(str.31-38) engleskipdf 207 KB
Ivan Vukoja, Rajka Šimunović, Ana Vukoja, Branimir Rančić, Lucija Bagarić Krakan
Izlaganje sa skupa
 
NUTRIGENOMIKA, NUTRIGENETIKA I POTREBE ZA INDIVIDUALIZACIJOM PREHRANE (str.39-43) hrvatskipdf 188 KB
NUTRIGENOMIC, NUTRIGENETIC AND NEEDS FOR NUTRITION INDIVIDUALIZATION (str.39-43) engleskipdf 188 KB
Midhat Jašić, Drago Šubarić, Radoslav Miličević
Izlaganje sa skupa
 
MIKRONUTRIJENTI U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI (str.44-48) hrvatskipdf 744 KB
(str.44-48) engleskipdf 744 KB
Vedrana Nucak, Tatjana Stibilj Batinić
Izlaganje sa skupa
 
NEPRUŽANJE LIJEČNIČKE POMOĆI (str.49-55) hrvatskipdf 232 KB
(str.49-55) engleskipdf 232 KB
Fabijan Barišić, Ivan Malenica
Izlaganje sa skupa
 
PROJEKT ZDRAVLJE SVIMA (str.56-59) hrvatskipdf 220 KB
THE PROJECT HEALTH FOR ALL (str.56-59) engleskipdf 220 KB
Jakov Ivković, Ivan Vukoja, Danko Relić, Mario Mašić, Olga Plazibat, Vesna Jureša, Jadranka Božikov, Vida Demarin
Izlaganje sa skupa
 
Predgovor izvanrednom izdanju časopisa Hrana u Zdravlju i Bolesti hrvatskipdf 95 KB
Radoslav Milicevic
Uvodnik
 
Impresum hrvatskipdf 273 KB
engleskipdf 149 KB
Uvodnik  
Posjeta: 28.529 *