hrcak mascot   Srce   HID

Cardiologia Croatica, Vol. 11 No. 5-6, 2016.


Cardiologia Croatica,Vol. 11 No. 5-6
Datum izdavanja: svibanj 2016.

Objavljen na Hrčku: 22. 5. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Ablacija fibrilacije atrija u Republici Hrvatskoj. (str.159-161) hrvatskipdf 348 KB
Ablation of atrial fibrillation in the Republic of Croatia. (str.159-161) engleskipdf 348 KB
Šime Manola, Nikola Pavlović
Uvodnik
 
Almanah 2015.: Istraživanja o fibrilaciji atrija u časopisu Heart. (str.162-175) hrvatskipdf 2 MB
Almanac 2015: atrial fibrillation research in Heart. (str.162-175) engleskipdf 2 MB
Muhammad Jawad-Ul-Qamar, Paulus Kirchhof
Pregledni rad
 
Koronarna bolest u Hrvatskoj – trenutačna situacija i budući izazovi. (str.176-186) hrvatskipdf 328 KB
Coronary Disease in Croatia – Current Situation and Future Challenges. (str.176-186) engleskipdf 328 KB
Eduard Margetić, Željko Baričević
Pregledni rad
 
Almanah 2015.: Koronarna bolest srca. (str.188-200) hrvatskipdf 2 MB
Almanac 2015: coronary artery disease. (str.188-200) engleskipdf 2 MB
David M Shavelle
Pregledni rad
 
Postizanje ciljnih vrijednosti s perindoprilom: arterijska hipertenzija i dodatni učinci. (str.202-207) hrvatskipdf 418 KB
Reaching the targets with perindopril: hypertension and beyond. (str.202-207) engleskipdf 418 KB
Alenka Kmecl, Breda Barbič-Žagar, Polona Knavs Vrhunec
Stručni rad
 
Posjeta: 3.459 *