hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 58 No. 1, 2015.


Datum izdavanja: rujna 2015.

Objavljen na Hrčku: 2. 6. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Archive Terminology in Theory and Practice  
Arhivsko nazivlje u teoriji i praksi (str.9-23) hrvatskipdf 293 KB
Maja Lončar
Pregledni rad
 
Systems for Managing Digital Documentation – New Opportunities Aad New Challenges for the Creators and Archives  
Sustavi za upravljanje digitalnom dokumentacijom – nove mogućnosti i novi izazovi za stvaratelje i arhive (str.25-36) hrvatskipdf 1 MB
Arian Rajh
Pregledni rad
 
Treaty on Archives Between the Austrian Republic and the Kingdom of Hungary from the 28th of May 1926  
Sporazum o arhivima između Republike Austrije i Kraljevine Mađarske od 28. svibnja 1926. (str.37-58) hrvatskipdf 321 KB
Danijela Marjanić
Pregledni rad
 
Documents from the Austrian Archives in the Archives of Bosnia and Herzegovina – Review of the Agreement and the Restitution of Archival Material  
Dokumenti iz austrijskih arhiva u Arhivu Bosne i Hercegovine – osvrt na arhivski sporazum i restituciju gradiva (str.59-71) hrvatskipdf 335 KB
Andrej Rodinis
Pregledni rad
 
Appendix to the Bibliography of Works on the Protection and Preservation of Archival and Registry Materials Outside the Archives  
Prilog bibliografiji radova o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva. (str.73-98) hrvatskipdf 320 KB
Nenad Bukvić
Stručni rad
 
Archives in a Digital Age – Conditions in the EU Member States and at the Archives of the European Comission  
Arhivi u digitalnom dobu - stanje država članica EU-a i arhiva europske komisije (str.99-120) hrvatskipdf 428 KB
Natalija Glažar
Pregledni rad
 
The Jastrebarsko Stock Savings Bank in Jastrebarsko: Organization, Activity and Liquidation (1894-1948)  
Jastrebarska dionička štedionica u Jastrebarskom: ustroj, djelovanje i likvidacija (1894.-1948.) (str.121-174) hrvatskipdf 1 MB
Siniša Lajnert
Izvorni znanstveni članak
 
Tompa de Horzowa, Tompa de Palychna, Tompa de Monyorós. Contribution to the History of Croatian Noble Family  
Tompa de Horzowa, Tompa de Palychna, Tompa de Monyorós. Prilog rekonstrukciji povijesti jedne hrvatske plemićke obitelji. (str.175-208) hrvatskipdf 1 MB
Goranka Kreačič
Izvorni znanstveni članak
 
The Croatian Association of Artists – 135 Years of the Promotion of Culture and Art  
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika – 135 godina promicanja kulture i umjetnosti (str.209-227) hrvatskipdf 332 KB
Marijana Jukić
Pregledni rad
 
Miroslav Krleža in the Emigrant Newspapers and Magazines from the Personal Papers of Nikola Čolak  
Miroslav Krleža u iseljeničkoj hemeroteci iz rukopisne ostavštine Nikole Čolaka (str.229-253) hrvatskipdf 374 KB
Marijan Bosnar
Izvorni znanstveni članak
 
Register of Military Persons in the Croatian State Archives  
Matične knjige vojnih osoba u Hrvatskom državnom arhivu (str.255-278) hrvatskipdf 1 MB
Angelika Milić
Izvorni znanstveni članak
 
Ferdinand Hauptmann's Reports to the Regional People's Committee for Istra about the State of the Istra and Rijeka Archives  
Izvještaji Ferdinanda Hauptmanna o stanju arhiva na području Istre i Rijeke Oblasnomu narodnomu odboru za Istru (str.279-317) hrvatskipdf 473 KB
Markus Leideck
Stručni rad
 
60. godina rada Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju Hrvatskog državnog arhiva (str.319-321) hrvatskipdf 208 KB
Igor Kozjak, Dubravka Pilipović
Pregledni rad
 
35. godina djelovanja Hrvatskog filmskog arhiva u Hrvatskom državnom arhivu (str.323-325) hrvatskipdf 177 KB
Mladen Burić
Kratko priopćenje
 
Međunarodna konferencija Tehnički i vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (str.327-329) hrvatskipdf 278 KB
Marijana Jukić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Konferencija Men and Books: From Microorganisms to Megaorganisms (str.330-332) hrvatskipdf 274 KB
Marijana Mimica Tkalčec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
V. hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem (str.333-334) hrvatskipdf 246 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Napredna ljetna škola Identification and Conservation Strategies for Color and Digital Prints (str.335-337) hrvatskipdf 256 KB
Martina Bagatin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodno savjetovanje Arhivska praksa 2014 (str.338-347) hrvatskipdf 290 KB
Ljerka Vuk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna konferencija Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive (str.348-350) hrvatskipdf 240 KB
Ladislav Dobrica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Napredno stažiranje za konzervaciju i restauraciju fotografija u NEDCC (Nordeast Document Conservation Center) (str.351-353) hrvatskipdf 227 KB
Martina Bagatin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveno-stručni skup Rukopisne ostavštine kao dio hrvatske baštine (str.354-359) hrvatskipdf 272 KB
Marijan Bosnar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
24. Međunarodni arhivski dan i 8. Jesenska arhivistička škola (str.360-365) hrvatskipdf 249 KB
Ljerka Vuk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
47. savjetovanje hrvatskih arhivista Dostupnost arhivskoga gradiva (str.366-379) hrvatskipdf 312 KB
Boris Suljagić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo doba (str.380-381) hrvatskipdf 261 KB
Ladislav Dobrica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Potpunost i istinitost podataka zemljišne knjige, praktikum (str.382-382) hrvatskipdf 228 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
ICARUS-Meeting #14. 14. sastanak Međunarodnog centra za arhivska istraživanja (str.383-384) hrvatskipdf 207 KB
Maja Pajnić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
18. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (str.385-387) hrvatskipdf 237 KB
Alisa Martek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup Stoljeće nakon Laszowskog (str.388-389) hrvatskipdf 252 KB
Ivana Kuhar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup Doprinos dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji (str.390-391) hrvatskipdf 261 KB
Melita Rončević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup Zagreb u Prvom svjetskom ratu (str.392-394) hrvatskipdf 231 KB
Tatjana Šarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria, The Journal of the Association of Canadian Archivists, 77-78(2014) (str.395-401) hrvatskipdf 216 KB
Marija Marošević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archival Science, International Journal on Recorded Information, 14, 1-4(2014) (str.401-405) hrvatskipdf 235 KB
Nenad Bukvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives and Manuscripts, 42, 1-3(2014) (str.405-414) hrvatskipdf 286 KB
Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 37, 1-2 (2014) (str.414-418) hrvatskipdf 249 KB
Nenad Bukvić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivar, Zeitschrift für Archivwesen, 67, 1-4(2014) (str.419-421) hrvatskipdf 229 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, knjižnice muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, broj 17(2014). (str.421-424) hrvatskipdf 256 KB
Alisa Martek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti 24(2014) (str.424-426) hrvatskipdf 243 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 57(2014) (str.426-427) hrvatskipdf 266 KB
Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Brown, C. (ur.) Archives and Recordkeeping: Theory into practice. London: Facet Publishing, 2014. 260 str. (str.428-432) hrvatskipdf 244 KB
Boris Suljagić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Padfield, T. Copyright for archivists and records managers. London : Facet Publishing, 2010., 345 str. (str.432-437) hrvatskipdf 276 KB
Ljerka Vuk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lavédrine B., Gandolfo, J. P. The Lumière Autochrome: History, Technology, and Preservation. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2013. 386 str. (str.437-439) hrvatskipdf 221 KB
Hrvoje Gržina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Srijemska županija – Zapisnici sjednica 1745.-1759., Knjiga 1.. Ur. Stjepan Sršan i Ladislav Dobrica. Vukovar: Državni arhiv u Vukovaru – Hrvatski državni arhiv, 2014., 781 str. (str.440-442) hrvatskipdf 226 KB
Tomislav Matić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Horvat: Pisma Slavku Batušiću (1952-1968). Prir. Branko Matan. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2015. 359 str. (str.442-444) hrvatskipdf 243 KB
Mislav Gregl
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bertoša S. Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku. Pazin: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2012., 176 str. (str.444-446) hrvatskipdf 231 KB
Markus Leideck
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lučić, Melina. Osobni arhivski fondovi. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2014. (str.446-449) hrvatskipdf 249 KB
Silvija Babić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stipančević, M. Neznani svijet Emila Laszowskog. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2014. (str.449-451) hrvatskipdf 248 KB
Hrvoje Baričević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nekrolozi-In memoriam Marijan Rastić (1934.-2015.) (str.453-457) hrvatskipdf 401 KB
Darko Rubčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Prinove arhivskoga gradiva Hrvatskog državnog arhiva u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. (str.459-465) hrvatskipdf 256 KB
Ivana Prgin
Vijest
 
Izdanja Hrvatskoga državnog arhiva (1899-2015) (str.467-478) hrvatskipdf 274 KB
Ivana Kuhar
Ostalo
 
Upute suradnicima (str.479-480) hrvatskipdf 202 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
Posjeta: 21.749 *