hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 42 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 2. 6. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Regensburški dijakronijski korpus hrvatskoga jezika – CroDi (str.1-19) hrvatskipdf 2 MB
Das Regensburger diachrone Korpus der kroatischen Sprache – CroDi (str.1-19)  
Ernst Hansack, Björn Hansen, Veronika Wald, Marijana Horvat, Sanja Perić Gavrančić
Pregledni rad
 
Imena konja u Kurelčevu djelu Imena vlastita i splošna domaćih životin u Hrvatov a ponekle i Srbalj s primětbami (1867.) iz zoonomastičke perspektive (str.21-60) hrvatskipdf 975 KB
Nombres de caballos y yeguas en la obra Imena vlastita i splošna domaćih životin u Hrvatov a ponekle i Srbalj s primětbami (1867.) de Fran Kurelac desde la perspectiva zoonomástica (str.21-60)  
Joža Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Frazeološki kalkovi strukturnoga tipa pridjev + imenica preuzeti iz engleskog u hrvatski jezik (str.61-74) hrvatskipdf 298 KB
Phraseological adjective + noun calques loaned from English into Croatian (str.61-74)  
Jasmina Jelčić
Pregledni rad
 
Slavenski i-glagoli, imperfekt i imenice -osnove (str.75-81)  
Slavic i-verbs, imperfect, and -stem nouns (str.75-81) engleskipdf 240 KB
Frederik Kortlandt
Izvorni znanstveni članak
 
Kongruencija u jeziku pisama serdara i guvernadura Radonjića (1706-1828) (str.83-98) hrvatskipdf 259 KB
Congruencies in the language of the letters of the Radonjić family serdars and governors of Montenegro (1706- 1828) (str.83-98)  
Miloš Krivokapić
Prethodno priopćenje
 
Suodnos prijevojnih obrazaca i gramatičkoga vida u hrvatskome jeziku (str.99-119) hrvatskipdf 479 KB
Correlations between apophonic patterns and grammatical aspect in Croatian language (str.99-119)  
Davor Krsnik
Izvorni znanstveni članak
 
Tragom Mažuranićeve Slovnice Hèrvatske u gramatičkom priručniku Jánosa Mihálovicsa Gyakorlati Ilir Nyelvtan (str.121-145) hrvatskipdf 419 KB
Traces of Mažuranić's Slovnica Hèrvatska in the grammar handbook Gyakorlati Ilir Nyelvtan by János Mihálovics (str.121-145)  
Jadranka Mlikota, Ana Lehocki-Samardžić, Borko Baraban
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike u uporabi pravopisnih znakova u hrvatskome i engleskome jeziku (str.147-166) hrvatskipdf 200 KB
Differences in the usage of punctuation between Croatian and English (str.147-166)  
Jakob Patekar
Prethodno priopćenje
 
O koncepciji Rječnika Murskog Središća (str.169-192) hrvatskipdf 507 KB
Concept of the Dictionary of Mursko Središće (str.169-192)  
Đuro Blažeka
Stručni rad
 
O sufiksalnim izvedenicama u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku (str.193-209) hrvatskipdf 319 KB
Suffixational Nominal Derivatives in the Croatian Kajkavian literary language (str.193-209)  
Martina Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Mali školski pravopis kao pomoć pri učenju hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole (str.211-226) hrvatskipdf 336 KB
Small Orthography Manual as a help in learning Croatian in the first four grades of elementary school (str.211-226)  
Lana Hudeček, Milica Mihaljević
Prethodno priopćenje
 
Iz sintakse govora Šemnice Gornje (str.227-243) hrvatskipdf 317 KB
On the syntax of the dialect of Šemnica Gornja (str.227-243)  
Ivana Oraić Rabušić
Izvorni znanstveni članak
 
Kajkavizmi u hrvatskome prijevodu Disipula Johannesa Herolta († 1468.) (str.245-266) hrvatskipdf 365 KB
Kajkavian words in the Croatian translation of Johannes Herolt's Disipuli (†1468) (str.245-266)  
Andrea Radošević
Izvorni znanstveni članak
 
Još jedno dragocjeno djelo za spoznaje o hrvatskom jeziku (Bičanić, Ante (ur.). 2015. Povijest hrvatskoga jezika, knjiga 4. Croatica. Zagreb. (str.267-275) hrvatskipdf 281 KB
One more work vital to our knowledge of the Croatian language Bičanić, Ante (ed.). 2015. Povijest hrvatskog jezika, IV. Croatica. Zagreb. (str.267-275)  
Marija Znika
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sjećanje na dr. sc. Antuna Halonju (str.277-281) hrvatskipdf 1 MB
In memory of Dr Antun Halonja (str.277-281)  
Lana Hudeček
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
In memoriam Bulcsú László (str.283-287) hrvatskipdf 2 MB
In memoriam of Bulcsú László (str.283-287)  
Milica Mihaljević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Sadržaj hrvatskipdf 106 KB
Contents engleskipdf 199 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Posjeta: 25.112 *