hrcak mascot   Srce   HID

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo,Vol. 6 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 6. 6. 2016.
Sadržaj Puni tekst
OBRAZOVANJE VOĐA I KURIKULUM KOJI NEDOSTAJE (str.7-31) hrvatskipdf 442 KB
LEADERSHIP EDUCATION AND A MISSING CURRICULUM (str.25-25) engleskipdf 442 KB
Ljiljana Babogredac, Zrinka Gregov
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST POSTOJANJA MOBINGA NA RADNOM MJESTU I USPJEŠNOG UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM (str.33-44) hrvatskipdf 374 KB
A CORRELATION BETWEEN EXISTENCE OF WORKPLACE MOBBING AND SUCCESSFUL ORGANIZATIONAL MANAGEMENT (str.42-42) engleskipdf 374 KB
Gabrijela Budimir Šoško, Ivica Katavić, Dragan Kopecki
Izvorni znanstveni članak
 
SPECIFIČNOSTI UČENJA ZA PODUZETNIŠTVO U ONLINE OKRUŽENJU (str.45-57) hrvatskipdf 395 KB
SPECIFICS ENTREPRENEURSHIP LEARNING IN AN ONLINE ENVIRONMENT (str.56-56) engleskipdf 395 KB
Darko Delač, Petra Graovac, Marta Pavlinović
Prethodno priopćenje
 
EKONOMIKA PROIZVODNJE, RESTRUKTURIRANJE I KONKURENTNOST UNUTAR MLJEKARSKOG SEKTORA S POVEZNICOM UKIDANJA KVOTA (str.59-68) hrvatskipdf 297 KB
ECONOMICS OF PRODUCTION, RESTRUCTURING AND COMPETITIVENESS IN THE DAIRY SECTOR LINKED TO THE ABOLITION OF QUOTAS (str.67-67) engleskipdf 297 KB
Marina Gašić
Stručni rad
 
PODUZETNICI I MEDIJI (str.69-83) hrvatskipdf 320 KB
ENTREPRENEURS AND THE MEDIA (str.82-82) engleskipdf 320 KB
Pave Ivić
Prethodno priopćenje
 
MENADŽMENT CJELOŽIVOTNOG UČENJA I NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U SLUŽBI RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE (str.85-98) hrvatskipdf 336 KB
LIFELONG LEARNING MANAGEMENT AND INFORMAL EDUCATION IN THE SERVICE OF DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.97-97) engleskipdf 336 KB
Faruk Jašarević, Ermin Kuka
Prethodno priopćenje
 
INOVACIJE KAO ČIMBENIK KONKURENTNOSTI PRIVREDE S OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU (str.99-110) hrvatskipdf 337 KB
INNOVATIONS AS A FACTOR FOR COMPETITIVE ECONOMY WITH THE OVERVIEW OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.109-109) engleskipdf 337 KB
Jugoslav Jovičić, Stevan Petković
Prethodno priopćenje
 
RAZVOJ KULTURE AKADEMSKOG INTEGRITETA U ONLINE OBRAZOVNOM OKRUŽENJU (str.111-120) hrvatskipdf 238 KB
DEVELOPING CULTURE OF ACADEMIC INTEGRITY IN THE ONLINE EDUCATIONAL ENVIRONMENT (str.118-118) engleskipdf 238 KB
Ivica Katavić, Gabrijela Budimir Šoško, Dragan Kopecki
Prethodno priopćenje
 
INBOUND TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF RUSSIAN TOURIST MARKET TRANSFORMATION (str.121-135) engleskipdf 469 KB
DOMAĆI TURIZAM U KONTEKSTU TRANSFORMACIJE RUSKOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA (str.134-134) hrvatskipdf 469 KB
Vyacheslav A. Lepeshkin, Todor T. Khristov, Marina Gregorić
Prethodno priopćenje
 
RAZLIKE U OSTVARIVANJU OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO U HRVATSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA (str.137-15) hrvatskipdf 361 KB
DIFFERENCES IN THE REALISATION OF ENTREPRENEURIAL LEARNING IN CROATIAN PRIMARY SCHOOLS (str.152-152) engleskipdf 361 KB
Narcisa Manojlović
Izvorni znanstveni članak
 
CILJANI KUPAC KAO GLAVNA KARIKA USPJEHA (str.155-162) hrvatskipdf 241 KB
TARGET CUSTOMER, THE MAIN LINK OF SUCCESS (str.161-161) engleskipdf 241 KB
Maristela Primorac
Prethodno priopćenje
 
PODUZETNIČKE AKTIVNOSTI I ULOGA SOCIJALNOG KAPITALA I DRUŠTVENIH MREŽA: PRISUTNOST U OBRAZOVNOM PROCESU (str.163-176) hrvatskipdf 331 KB
ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES AND THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL NETWORKS: IS IT RECOGNIZED IN THE EDUCATION PROCESS? (str.175-175) engleskipdf 331 KB
Siniša Zarić, Rajko Bujković
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 16.483 *