hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 67 No. 2
Datum izdavanja: lipnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 13. 6. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Epidemiological trends of hormone-related cancers in Slovenia (str.83-92) engleskipdf 1 MB
Epidemiološki trendi hormonsko odvisnih rakov (str.92-92)  
Vesna Zadnik, Mateja Krajc
Pregledni rad
 
Epidemiological trends of iodine-related thyroid disorders: an example from Slovenia (str.93-98) engleskipdf 249 KB
Epidemiološki trendi bolezni ščitnice, ki so povezane z jodom: primer Slovenije (str.98-98)  
Simona Gaberšček, Katja Zaletel
Pregledni rad
 
European Union’s strategy on endocrine disrupting chemicals and the current position of Slovenia (str.99-104) engleskipdf 267 KB
Kemični povzročitelji hormonskih motenj - strategija Evropske unije in stališče Slovenije (str.105-105)  
Lucija Perharič, Tanja Fatur, Jernej Drofenik
Pregledni rad
 
Levels of pharmaceuticals in Slovene municipal and hospital wastewaters: a preliminary study (str.106-114) engleskipdf 414 KB
Koncentracije zdravilnih učinkovin v slovenskih komunalnih in bolnišničnih odpadnih vodah: preliminarna raziskava (str.115-115)  
Anita Klančar, Jurij Trontelj, Albin Kristl, Maja Zupančič Justin, Robert Roškar
Izvorni znanstveni članak
 
Assessment of genotoxicity of Lannate-90® and its plant and animal metabolites in human lymphocyte cultures (str.116-125) engleskipdf 394 KB
Procjena genotoksičnosti insekticida Lannate-90® i njegovih biljnih i životinjskih metabolita u kulturi ljudskih limfocita (str.125-125)  
Rafael Valencia-Quintana, Sandra Gómez-Arroyo, Juana Sánchez-Alarcón, Mirta Milić, José Luis Gómez Olivares, Stefan M. Waliszewski, Josefina Cortés-Eslava, Rafael Villalobos-Pietrini, María Elena Calderón-Segura
Izvorni znanstveni članak
 
Terbufos-sulfone exacerbates cardiac lesions in diabetic rats: a sub-acute toxicity study (str.126-135) engleskipdf 4 MB
Terbufos sulfon pogoršava srčane lezije u štakora koji boluju od dijabetesa: studija subakutne toksičnosti (str.135-135)  
Syed M. Nurulain, Mohamed Shafiullah, Javed Yasin, Abdu Adem, Juma Al Kaabi, Saeed Tariq, Ernest Adeghate, Shreesh Ojha
Izvorni znanstveni članak
 
Exposure-response relationship between traffic noise and the risk of stroke: a systematic review with meta-analysis (str.136-151) engleskipdf 474 KB
Odnos između izloženosti prometnoj buci i rizika od moždanog udara: sustavni pregled s metaanalizom (str.151-151)  
Angel M. Dzhambov, Donka D. Dimitrova
Izvorni znanstveni članak
 
Salience and conflict of work and family roles among employed men and women (str.152-163) engleskipdf 398 KB
Salijentnost i konflikt radnih i obiteljskih uloga među zaposlenim muškarcima i ženama (str.163-163)  
Irena Knežević, Ljiljana Gregov, Ana Šimunić
Izvorni znanstveni članak
 
Low-dose intravenous lipid emulsion for the treatment of severe quetiapine and citalopram poisoning (str.164-166) engleskipdf 185 KB
Zdravljenje hude zastrupitve s kvetiapinom in citalopramom z nizkim odmerkom intravenske lipidne emulzije (str.166-166)  
Darinka Purg, Andrej Markota, Damjan Grenc, Andreja Sinkovič
Kratko priopćenje
 
Is there a role for sildenafil in the management of paraquat-induced lung fibrosis? (str.167-168) engleskipdf 180 KB
Sayed Mahdi Marashi, Zeynab Nasri-Nasrabadi
Pismo uredniku
 
 
(str.A12) engleskipdf 152 KB
Michael Nasterlack
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 8.399 *