hrcak mascot   Srce   HID

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol. 67 No. 2, 2016

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology,Vol. 67 No. 2
Publication date: June 2016

Published on HRČAK: 13 June 2016
Table of contents Full text
Epidemiological trends of hormone-related cancers in Slovenia (str.83-92) englishpdf 1 MB
Epidemiološki trendi hormonsko odvisnih rakov (str.92-92)  
Vesna Zadnik, Mateja Krajc
Review article
 
Epidemiological trends of iodine-related thyroid disorders: an example from Slovenia (str.93-98) englishpdf 249 KB
Epidemiološki trendi bolezni ščitnice, ki so povezane z jodom: primer Slovenije (str.98-98)  
Simona Gaberšček, Katja Zaletel
Review article
 
European Union’s strategy on endocrine disrupting chemicals and the current position of Slovenia (str.99-104) englishpdf 267 KB
Kemični povzročitelji hormonskih motenj - strategija Evropske unije in stališče Slovenije (str.105-105)  
Lucija Perharič, Tanja Fatur, Jernej Drofenik
Review article
 
Levels of pharmaceuticals in Slovene municipal and hospital wastewaters: a preliminary study (str.106-114) englishpdf 414 KB
Koncentracije zdravilnih učinkovin v slovenskih komunalnih in bolnišničnih odpadnih vodah: preliminarna raziskava (str.115-115)  
Anita Klančar, Jurij Trontelj, Albin Kristl, Maja Zupančič Justin, Robert Roškar
Original scientific paper
 
Assessment of genotoxicity of Lannate-90® and its plant and animal metabolites in human lymphocyte cultures (str.116-125) englishpdf 394 KB
Procjena genotoksičnosti insekticida Lannate-90® i njegovih biljnih i životinjskih metabolita u kulturi ljudskih limfocita (str.125-125)  
Rafael Valencia-Quintana, Sandra Gómez-Arroyo, Juana Sánchez-Alarcón, Mirta Milić, José Luis Gómez Olivares, Stefan M. Waliszewski, Josefina Cortés-Eslava, Rafael Villalobos-Pietrini, María Elena Calderón-Segura
Original scientific paper
 
Terbufos-sulfone exacerbates cardiac lesions in diabetic rats: a sub-acute toxicity study (str.126-135) englishpdf 4 MB
Terbufos sulfon pogoršava srčane lezije u štakora koji boluju od dijabetesa: studija subakutne toksičnosti (str.135-135)  
Syed M. Nurulain, Mohamed Shafiullah, Javed Yasin, Abdu Adem, Juma Al Kaabi, Saeed Tariq, Ernest Adeghate, Shreesh Ojha
Original scientific paper
 
Exposure-response relationship between traffic noise and the risk of stroke: a systematic review with meta-analysis (str.136-151) englishpdf 474 KB
Odnos između izloženosti prometnoj buci i rizika od moždanog udara: sustavni pregled s metaanalizom (str.151-151)  
Angel M. Dzhambov, Donka D. Dimitrova
Original scientific paper
 
Salience and conflict of work and family roles among employed men and women (str.152-163) englishpdf 398 KB
Salijentnost i konflikt radnih i obiteljskih uloga među zaposlenim muškarcima i ženama (str.163-163)  
Irena Knežević, Ljiljana Gregov, Ana Šimunić
Original scientific paper
 
Low-dose intravenous lipid emulsion for the treatment of severe quetiapine and citalopram poisoning (str.164-166) englishpdf 185 KB
Zdravljenje hude zastrupitve s kvetiapinom in citalopramom z nizkim odmerkom intravenske lipidne emulzije (str.166-166)  
Darinka Purg, Andrej Markota, Damjan Grenc, Andreja Sinkovič
Short communication, Note
 
Is there a role for sildenafil in the management of paraquat-induced lung fibrosis? (str.167-168) englishpdf 180 KB
Sayed Mahdi Marashi, Zeynab Nasri-Nasrabadi
Letter to the Editor
 
 
(str.A12) englishpdf 152 KB
Michael Nasterlack
In memoriam, Obituary
 
Visits: 4.886 *