hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 30. 6. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Vegetacija na otočiću Badiji (južna Hrvatska) s florističkim bilješkama (str.1-24)  
The vegetation of the islet of Badija (south Croatia), with some notes on its flora (str.1-24) engleskipdf 2 MB
Nenad Jasprica, Milenko Milović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog istraživanju flore jadranskih otoka: raznolikost vaskularnih biljaka na otoku Olibu (str.25-54)  
Contribution to the study of Adriatic island flora: Vascular plant species diversity in the Croatian Island of Olib (str.25-54) engleskipdf 2 MB
Milenko Milović, Sanja Kovačić, Nenad Jasprica, Vanja Stamenković
Izvorni znanstveni članak
 
Najmlađi stadij u razvitku Dinarske karbonatne platforme: Gornji Numulitni Vapnenci u predgornom bazenu sjeverne Dalmacije, srednji Eocen, Hrvatska (str.55-71)  
The youngest stage in the evolution of the Dinaric carbonate platform: the Upper Nummulitic Limestones in the North Dalmatian foreland, Middle Eocene, Croatia (str.55-71) engleskipdf 6 MB
Ljubomir Babić, Jožica Zupanič
Izvorni znanstveni članak
 
Recentni i kvartarni ostrakodi iz istočnog Jadrana: biocenoze, tanatocenoze ili paleotanatocenoze? (str.73-86)  
Living and Quaternary Ostracoda from the Eastern Adriatic Sea: Biocoenoses, thanatocoenoses or palaeothanatocoenoses? (str.73-86) engleskipdf 1 MB
Henning Uffenorde
Izvorni znanstveni članak
 
Godišnji ciklus i morfometrijske karakteristike vrste Austropotamobius torrentium iz dviju krških rijeka u Hrvatskoj (str.87-100)  
Year cycle and morphometrical characteristics of Austropotamobius torrentium from two karstic rivers in Croatia (str.87-100) engleskipdf 2 MB
Leopoldina Dakić, Ivana Maguire
Izvorni znanstveni članak
 
Doprinos poznavanju faune vodencvjetova Hrvatske (Insecta: Ephemeroptera) (str.101-108)  
Contribution to Croatian mayfly fauna (Insecta: Ephemeroptera) (str.101-108) engleskipdf 2 MB
Svjetlana Dekić, Renata Ćuk, Carlo Belfiore
Izvorni znanstveni članak
 
Novi nalazi tulara (Insecta, Trichoptera) za Hrvatsku: vrste Oecetis furva (Rambur, 1842) and Orthotrichia tragetti (Mosely, 1930) (str.109-118)  
First record of Oecetis furva (Rambur, 1842) and Orthotrichia tragetti (Mosely, 1930) (Insecta, Trichoptera) for the Croatian fauna (str.109-118) engleskipdf 2 MB
Ivana Vrućina, Ana Previšić, Enrih Merdić
Izvorni znanstveni članak
 
Molekularni podaci nisu potvrdili grčkog plavca Polyommatus (Agrodiaetus) aroaniensis (Brown, 1976) kao pripadnika faune Hrvatske (str.119-129)  
Molecular data do not confirm the Grecian anomalous blue Polyommatus (Agrodiaetus) aroaniensis (Brown, 1976) as a member of the Croatian fauna (str.119-129) engleskipdf 3 MB
Leona Lovrenčić, Martina Podnar, Martina Šašić, Toni Koren, Nikola Tvrtković
Izvorni znanstveni članak
 
Prvi nalaz Tinodes antonioi Botosaneanu & Taticchi-Viganò, 1974 (Insecta, Trichoptera) u Hrvatskoj s DNA barkod i ekološkim podacima i noticom na bioraznolikost i rasprostranjenost roda Tinodes u Hrvatskoj (str.131-149)  
The first record of Tinodes antonioi Botosaneanu & Taticchi-Viganò, 1974 (Insecta, Trichoptera) in Croatia with DNA barcoding and ecological data and notice of biodiversity and distribution of the genus Tinodes in Croatia (str.131-149) engleskipdf 3 MB
Mladen Kučinić, Anđela Ćukušić, Martina Podnar, Miro Landeka, Hrvoje Plavec, Mladen Plantak, Nazymgul Akimbekova, Sanja Žalac
Izvorni znanstveni članak
 
Novi nalazi živorodne gušterice Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) na Maceljskoj gori, najsjevernijem području njene rasprostranjenosti u Hrvatskoj (str.151-154)  
New records of the Viviparous Lizard Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) from Macelj Mountain, the northernmost part of its distribution range in Croatia (str.151-154) engleskipdf 3 MB
Boris Lauš
Kratko priopćenje
 
Prvi srednjoeuropski nalaz alohtone invazivne vrste amurskog spavača Perccottus glenii u ishrani grgeča Perca fluviatilis (str.155-157)  
The first record in Central Europe of the alien invasive rotan, Perccottus glenii, in the diet of the European perch Perca fluviatilis (str.155-157) engleskipdf 1 MB
Thomas Oliver Mérő
Kratko priopćenje
 
Lindholmiola corcyrensis (Rossmässler, 1838) (Mollusca: Gastropoda) izumrla u Hrvatskoj? (str.159-162)  
Lindholmiola corcyrensis (Rossmässler, 1838) (Mollusca: Gastropoda) extinct in Croatia? (str.159-162) engleskipdf 1 MB
Vesna Štamol
Kratko priopćenje
 
Thiodia torridana (Lederer, 1859) (Lepidoptera: Tortricidae) nova vrsta u fauni Hrvatske (str.163-164)  
Thiodia torridana (Lederer, 1859) (Lepidoptera: Tortricidae) a new species for the Croatian fauna (str.163-164) engleskipdf 1 MB
Toni Koren
Kratko priopćenje
 
Nalazi Meheljevog potkovnjaka (Chiroptera) u Hrvatskoj u prošlom stoljeću su bile pogreške u identifikaciji (str.165-172)  
The findings of Mehely’s horseshoe bat (Chiroptera) in Croatia in the last century were mistakes in identification (str.165-172) engleskipdf 2 MB
Nikola Tvrtković
Kratko priopćenje
 
Gërmia – od regionalnog parka do zaštićenog krajolika (str.173-184)  
Gërmia – from a regional park to the protected landscape (str.173-184) engleskipdf 4 MB
Behxhet Mustafa, Florim Isufi, Ndriçim Mustafa, Bledar Pulaj, Avni Hajdari
Stručni rad
 
Posjeta: 15.703 *