hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 51 No. 2, 2016.


Crkva u svijetu : Crkva u svijetu,Vol. 51 No. 2
Datum izdavanja: srpnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 6. 7. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Bog i igra (str.199-202) hrvatskipdf 139 KB
Mladen Parlov
Uvodnik
 
Duhovni otpor tijekom Holokausta. Interpretacija izabranih primjera literature response (str.203-234) hrvatskipdf 348 KB
Religious life during the Holocaust- a spiritual resistance. Interpretation of selected examples from the responsa literature (str.203-234)  
Kotel DaDon
Izvorni znanstveni članak
 
Etika istine događaja kod Alaina Badioua (str.235-259) hrvatskipdf 289 KB
Ethics of the Truth of Event with Alain Badiou (str.235-259)  
Hrvoje Petrušić
Izvorni znanstveni članak
 
Afektivno sazrijevanje bogoslova (str.260-286) hrvatskipdf 267 KB
Affective maturity of seminarians (str.260-286)  
Josip Bošnjaković, Ivan Kunčević
Pregledni rad
 
Kršćanska vjera i djetinji duh (str.287-301) hrvatskipdf 235 KB
Christian Faith and Childlike Spirit (str.287-301)  
Ivica Raguž
Izvorni znanstveni članak
 
Poslanje vjernika laika u pastoralu nekad i danas (str.302-321) hrvatskipdf 287 KB
The mission of the lay faithful in pastoral work in the past and today (str.302-321)  
Alojzije Čondić
Pregledni rad
 
Kriza i nova humanistička sinteza Katoličke crkve (str.322-343) hrvatskipdf 403 KB
The crisis and the new humanistic synthesis of the Catholic Church (str.322-343) engleskipdf 687 KB
Jorge Bothelo Moniz
Pregledni rad
 
Od jednog do drugog monoteizma (str.344-356) hrvatskipdf 208 KB
Marko P. Djurić
Ostalo
 
Stanko Gerjolj, Drame biblijskih obitelji. Pedagoška i psihološka interpretacija odnosa u biblijskim obiteljima (str.357-361) hrvatskipdf 161 KB
Mladen Parlov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petar Lubina, Blaženoj svi naraštaji. Izabrane marijanske molitve svih vremena (str.362-365) hrvatskipdf 125 KB
Dinko Aračić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 8.422 *