hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 34 No. 1, 2002.


Časopis za suvremenu povijest,Vol. 34 No. 1
Datum izdavanja: travanj 2002.

Objavljen na Hrčku: 18. 7. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Prilog proučavanju studentskih demonstracija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1968. (str.7-40) hrvatskipdf 2 MB
STUDENT PROTEST AT THE ZAGREB FACULTY OF ARTS IN 1968 (str.40-40)  
Berislav Jandrić
Izvorni znanstveni članak
 
Povezivanje ustaškog vodstva i križara 1945.-1947. (str.41-68) hrvatskipdf 494 KB
CONNECTIONS OF THE EXILED USTASHA LEADERSHIP WITH THE CRUSADERS, 1945-1947 (str.69-69)  
Zdenko Radelić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska i zapadni saveznici (str.71-90) hrvatskipdf 465 KB
CROATIA AND THE WESTERN ALLIES DURING THE WORLD WAR II (str.91-91)  
Amy Schmidt
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog proučavanju političke djelatnosti Jurja Krnjevića (str.93-106) hrvatskipdf 439 KB
POLITICAL ACTIVITES OF JURAJ KRNJEVIĆ DURING THE WORLD WAR II (str.106-106)  
Hrvoje Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Ivan Vanča Mihajlov: makedonski revolucionar uskraćen za domovinu i korijene (str.107-138) hrvatskipdf 508 KB
IVAN VANČA MIHAJLOV: MACEDONIAN REVOLUTIONARY WITHOUT HOMELAND AND ROOTS (str.138-139)  
Nada Kisić Kolanović
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju načina djelovanja Hrvatske seljačke stranke u Koprivnici od 1929. do 1941. godine (str.141-157) hrvatskipdf 459 KB
THE DEVELOPMENT OF THE CROATIAN PEASANT PARTY AND THE PEASANT MOVEMENT IN KOPRIVNICA AND THE PODRAVINA REGION FROM 1929-1941 (str.157-157)  
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilozi za životopis Ilije Jakovljevića (str.159-174) hrvatskipdf 459 KB
NEW CONTRIBUTIONS FOR THE BIOGRAPHY OF ILIJA JAKOVLJEVIĆ (str.174-174)  
Davor Kovačić
Pregledni rad
 
Ivan Branislav Zoch i njegovo djelovanje u Hrvatskoj: doprinos poznavanju hrvatsko-slovačkih odnosa na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (str.175-200) hrvatskipdf 928 KB
IVAN BRANISLAV ZOCH AND HIS ACTIVITIES IN CROATIA, 1876-1908 (str.200-200)  
Ivica Golec
Izvorni znanstveni članak
 
Vlasi u jugoslavenskoj historiografiji (str.201-218) hrvatskipdf 485 KB
YUGOSLAV HISTORIOGRAPHY IN THE SERVICE OF IDEOLOGY, THE EXAMPLE OF VLACHS (str.218-218)  
Zef Mirdita
Pregledni rad
 
Jedan dokument o djelovanju vojske Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu 1935. godine (str.221-226) hrvatskipdf 2 MB
Nikica Barić
Stručni rad
 
Michael W. WEITHMANN, Die Donau. Ein europäischer Fluss und seine 3000-jährige Geschichte, Verlag Friedrich Pustet Regensburg - Verlag Styria Graz-Wien-Köln, Regensburg 2000, 534 str. (str.231-242) hrvatskipdf 5 MB
Mira Kolar
Recenzija, Prikaz
 
Dragutin PAVLIČEVI Ć, Povijest Hrvatske. Drugo, izmijenjeno i prošireno izdanje, Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb 2000., 618 str. (str.242-243) hrvatskipdf 712 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
Stipan TROGRLIĆ, Katolički pokret u Istri 1895. - 1914., Hrvatski studiji - Studia Croatica, Zagreb 2000., 147 str. (str.244-246) hrvatskipdf 1 MB
Margareta Matijević
Recenzija, Prikaz
 
Grga Tuškan: povijest pravaštva u Sisku, Gradski muzej Sisak, Sisak 2000., 76 str. (str.246-247) hrvatskipdf 630 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
Prinosi za proučavanje života i djela dr. Ive Pilara, Svezak prvi, Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", Zagreb 2001., 287 str. (str.248-D) hrvatskipdf 1 MB
Hrvoje Matković
Recenzija, Prikaz
 
Aleksandar JAKIR, Dalmatien zwischen den Weltkriegen. Agrarische und urbane Lebenswelt und das Scheitern dar jugoslawischen lntegration. R. Oldenbourg Verlag, München 1999., 534 str. (str.250-252) hrvatskipdf 963 KB
Damir Matanović
Recenzija, Prikaz
 
Evropa mezi Nĕmeckem a ruskem (Europa između Njemačke i Rusije), uredili Miroslav Šesták i Emil Voráček, Historický ústav AV ČR, Praha 2000, str. 640 (ISBN 80-7286-021-6) Przemiany w swiadomosci i kulturze duchowej narodów Jugoslawii po 1991 roku (Promjene u svijesti i duhovnoj kulturi naroda Jugoslavije nakon 1991. godine), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, str. 287 (ISBN 83-223-1254-0) Ryszard BILSKI, Kocioł bałkański (Balkanski kotao), Politeja, Warszawa 2000, 464 str. (ISBN 83-7227-502-5) Mariana JOVEVSKA, Balkanskite provintsii na Khabsburgskata dŭrzhava (Balkanske provincije habsburške države), Izdatelstvo "PIK", Veliko Trnovo 1999., 255 str. (ISBN 954-736-023-X) Franjo Rački, Istorija na B'lgarija (Povijest Bugarske), Abgar, Sofija 1999., 250 str. (ISBN 954-584-278-4) (str.253-254) hrvatskipdf 629 KB
Damir Agičić
Recenzija, Prikaz
 
Pavle ČELIK, Slovenski orožniki 1918-1941, Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije, Borec, Ljubljana 2001., 435 str. (str.255-256) hrvatskipdf 690 KB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz
 
Pasquale IUSO, Il fascismo e gli Ustascia 1929-1941 Il separatismo Croato in Italia, Gangemi editore, Rim 1998., 143 str. (str.256-258) hrvatskipdf 1 MB
Nikica Barić
Recenzija, Prikaz
 
Ivo GOLDSTEIN, Holokaust u Zagrebu, Novi Liber, Židovska općina Zagreb, Zagreb 2001. 725 str. (str.258-264) hrvatskipdf 3 MB
Ljiljana Dobrovšak
Recenzija, Prikaz
 
Stuart SIM, Derrida i kraj povijesti; Dave ROBINSON, Nietzsche i postmodernizam; Robert EAGLESTONE, Postmodernizam i poricanje holokausta, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001. (str.264-268) hrvatskipdf 2 MB
Dinko Župan
Recenzija, Prikaz
 
Norka MACHIEDO MLADINIĆ, Životni put Ive Tartaglie, Književni krug, Split 2001., 217 str. (str.268-270) hrvatskipdf 1 MB
Zdravka Jelaska
Recenzija, Prikaz
 
Mira ŠUVAR, Vladimir Velebit, svjedok historije, Razlog d.o.o., Zagreb, 2001., 512 str. (str.270-273) hrvatskipdf 1 MB
Tvrtko Jakovina
Recenzija, Prikaz
 
Josip JURČEVIĆ, Bože VUKUŠIĆ, Vlado ŠAKIĆ, Bruno Bušić­branitelj hrvatskog identiteta, Hrvatska uzdanica, Zagreb, 2001., 128 str. (str.273-280) hrvatskipdf 3 MB
Krešimir Bušić
Recenzija, Prikaz
 
Radovan VUKADINOVIĆ, Međunarodni odnosi od hladnog rata do globalnog poretka, Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb 2001., 492 str. (str.280-283) hrvatskipdf 1 MB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Starine, knjiga 61., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, Zagreb 2000., 286 str. (str.283-285) hrvatskipdf 1 MB
Zdravka Jelaska
Recenzija, Prikaz
 
U povodu predstavljanja rječnika moliškoga hrvatskog jezika (str.285-286) hrvatskipdf 687 KB
Robert Holjevac
Recenzija, Prikaz
 
Promocija knjige Akademika Vladimira Stipetića "Povijest Hrvatske ekonomske misli (1298.-1847)" (str.286-287) hrvatskipdf 566 KB
Milan Vrbanus
Recenzija, Prikaz
 
Odgovor Marinu Maninu u povodu prikaza knjige Talijanski iredentizam (str.291-294) hrvatskipdf 1 MB
Duško Večerina
Pismo uredniku
 
NOVE PUBLIKACIJE (str.297-316) hrvatskipdf 5 MB
Marija Sentić
Bibliografija
 
HISTORIOGRAFSKA KRONIKA (str.317-321) hrvatskipdf 1 MB
Vijest  
Posjeta: 4.246 *