hrcak mascot   Srce   HID

Glasnik Zaštite Bilja, Vol. 39 No. 3, 2016.


Glasnik Zaštite Bilja,Vol. 39 No. 3
Datum izdavanja: travanj 2016.

Objavljen na Hrčku: 21. 7. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.1-1) hrvatskipdf 102 KB
Ostalo  
Sadržaj broja (str.3-4) hrvatskipdf 59 KB
Kazalo  
Kemijska i senzorna svojstva vina sorte Sokol (Vitis vinifera L.) (str.6-13) hrvatskipdf 180 KB
Chemical composition and sensory characteristics of wine of Sokol variety (Vitis vinifera L.) (str.13-13)  
Marin Mihaljević Žulj, Ivan Greblički, Luna Maslov, Ana-Marija Jagatić Korenika, Ivana Puhelek, Ana Jeromel
Izvorni znanstveni članak
 
Povijesni tijek uzgoja najvažnijih autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) (str.14-20) hrvatskipdf 83 KB
Historic development of the most important autochthonous dalmatian grapevine cultivars (Vitis vinifera L.) (str.20-20)  
Željko Andabaka, Domagoj Stupić, Marko Karoglan, Zvjezdana Marković, Darko Preiner, Edi Maletić, Jasminka Karoglan Kontić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj djelomične defolijacije i solarizacije na koncentraciju polifenola u vinima kultivara Pinot crni i Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.) (str.22-28) hrvatskipdf 83 KB
Effect of partial defoliation and solarization on polyphenol concentration in wines produced from Pinot Noir and Cabernet Sauvignon cultivars(Vitis vinifera L.) (str.28-28)  
Mirela Osrečak, Marko Karoglan, Bernard Kozina
Izvorni znanstveni članak
 
Evaluacija kemijskog sastava destilata dobivenih od vina s manom (str.30-36) hrvatskipdf 82 KB
Evaluation of chemical composition of defect wine distillates (str.36-36)  
Marin Mihaljević Žulj, Barbara Posavec, Melanija Škvorc, Pavica Tupajić
Izvorni znanstveni članak
 
Senzorna svojstva voćnih vina proizvedenih od kupina sorte Thornfree (str.38-43) hrvatskipdf 137 KB
Sensory properties of fruit wines produced from blackberry cultivar Thornfree (str.43-43)  
Antonija Tomić, Ivana Puhelek, Marin Mihaljević Žulj, Ana Jeromel
Izvorni znanstveni članak
 
Hranjiva vrijednost mandarina (Citrus reticulata Blanco, Citrus nobilis Lour) (str.46-52) hrvatskipdf 130 KB
Nutritional value of mandarin oranges (Citrus reticulata Blanco, Citrus nobilis Lour) (str.52-52)  
Dubravka Ferenčić, David Gluhić, Slavica Dudaš
Stručni rad
 
Detekcija unutarsortne varijabilnosti nekih sorti vinove loze S-SAP molekularnim markerima (str.54-59) hrvatskipdf 102 KB
S-SAP molecular marker-based detection of interspecific variability among grape cultivars (str.59-59)  
Maja Žulj Mihaljević, Ulrike C. M. Anhalt, Martina Ramljak, Astrid Forneck, Ivan Pejić
Izvorni znanstveni članak
 
Rezidba vinove loze (str.60-63) hrvatskipdf 138 KB
Pruning of grapevines (str.63-63)  
Mirela Osrečak
Stručni rad
 
Biljno-hranidbeni kapacitet vinogradarskih tala centralne istre na lokalitetu Grimalda (str.66-73) hrvatskipdf 175 KB
Plant nutrient capacity of vineyard soils at Grimalda area of central Istria (str.73-73)  
D. Matković, David Gluhič
Izvorni znanstveni članak
 
Suzbijanje korova u vinogradima (str.80-85) hrvatskipdf 107 KB
Weed control in vineyards (str.85-85)  
Nino Rotim
Stručni rad
 
Djelovanje biofiziološkog aktivatora tla PRP SOL na najvažnija svojstva tla u vinogradima (str.86-92) hrvatskipdf 280 KB
Effects of PRP SOL biophysiological soil activator on vital soil functions in vineyards (str.92-92)  
Antun Grgić, Tomislav Macenić, Tomislav Lombarović
Stručni rad
 
Posjeta: 9.424 *