hrcak mascot   Srce   HID

Stočarstvo : Časopis za unapređenje stočarstva,Vol. 46 No. 3-4
Datum izdavanja: svibnja 1992.

Objavljen na Hrčku: 26. 7. 2016.
Sadržaj Puni tekst
PROGRAM GOJIDBENE IZGRADNJE U GOVEDARSTVU HRVATSKE 1974.-1987. 2. Proizvodnja mlijeka i mliječne masti bikovskih majki simentalca u Hrvatskoj (str.67-77) hrvatskipdf 2 MB
CATTLE BREEDING PROGRAMME IMPROVEMENT IN CROATIA 1974.-1987. 2. Milk and milk fat production of Simmental bull mothers in Croatia (str.67-77)  
Dubravko Viduč, Ivo Karađole, Rudolf Šic, Pero Božić, Nikola Dasović, Zvonimir Štefanac
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ RAZINE ENERGIJE OBROKA U SUHOSTAJU I RANOJ LAKTACIJI NA PROIZVODNE REZULTATE VISOKOMLIJEČNIH KRAVA (str.79-93) hrvatskipdf 2 MB
EFFECT OF ENERGY LEVEL OF RATIONS IN DRY PERIOD AND EARLY LACTATION ON PRODUCTION OF HIGH YIELDING DAIRY COWS (str.79-93)  
Zvonimir Uremović, Marija Uremović, Jasmina Lukač-Havranek, Ljupko Tabaković
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE KAKVOĆE GOVEĐEG MESA NA LINIJI KLANJA (str.95-101) hrvatskipdf 1 MB
RESEARCH INTO BEEF QUALITY (str.95-101)  
Bela Njari, Josip Živković, Ante Borić
Izvorni znanstveni članak
 
ISTRAŽIVANJE ZAGAĐENOSTI MESA, RADNIH POVRŠINA I PRIBORA BAKTERIJAMA RODA PROTEUS (str.103-109) hrvatskipdf 1 MB
RESEARCH ON CONTAMINATION OF MEAT WORK SURFACES AND UTENSILS BY BACTERIA OF THE PROTEUS FAMILY (str.103-109)  
Mirza Hadžiosmanović, Josip Živković, Aida Trešćec
Izvorni znanstveni članak
 
VRIJEDNOST MEDITERANSKIH PAŠNJAČKO-ŠUMSKIH ZAJEDNICA ( Festuco- Koelerietum splendestis i Quercetum frainetto –cerris) u KOZARSTVU (str.111-115) hrvatskipdf 747 KB
VALUE OF THE MEDITERRANEAN PASTURE AND WOODLAND COMMUNITIES ( Festuco- Koelerietum splendestis and Quercetum frainetto cerris) in goat breeding (str.111-115)  
Marijan Tomac, Jan Čižek
Izvorni znanstveni članak
 
AKTUALNE ZNAČAJKE PROIZVODNJE MLIJEKA-TEMELJNOG ČIMBENIKA RAZVOJA STOČARSKE PROIZVODNJE (str.117-123) hrvatskipdf 1 MB
Pavo Caput, Zdravko Černy, Zlatko Dominiković
Stručni rad
 
Posjeta: 1.530 *