hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 2015.

Objavljen na Hrčku: 8. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Je li tjelesna aktivnost studenata Zdravstvenog veleučilišta povezana s njihovim osobinama ličnosti? (str.11-24) hrvatskipdf 289 KB
Is physical activity of the students at the University of Applied Health Sciences related to their personality traits? (str.11-24)  
Janko Babić, Melita Rukavina, Morana Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
Psihoedukacija o antipsihoticima u povećanju suradljivosti i efikasnosti liječenja (str.25-34) hrvatskipdf 210 KB
Psychoeducation about antipsychotics as a way of increasing adherence and treatment efficacy (str.25-34)  
Slađana Štrkalj Ivezić, Lana Mužinić, Marijo Vrdoljak
Pregledni rad
 
Razlike u percepciji sestrinstva između studenata sestrinstva i zaposlenih medicinskih sestara (str.35-42) hrvatskipdf 177 KB
Differences in the perception of the nursing profession between nursing students and employed nurses (str.35-42)  
Snježana Čukljek, Martina Smrekar, Sanja Ledinski Fičko, Vesna Konjevoda
Prethodno priopćenje
 
Stigmatiziraju li studenti i studentice sestrinstva oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja? (str.43-50) hrvatskipdf 800 KB
Do nursing students stigmatize patients suffering from posttraumatic stress disorder? (str.43-50)  
Josipa Rožman, Goran Arbanas
Prethodno priopćenje
 
Ewingov sarkom i fizioterapija kao dio medicinskog tretmana u rehabilitaciji onkoloških bolesnika (str.51-56) hrvatskipdf 150 KB
Ewing’s sarcoma and physiotherapy as a part of medical treatment in the rehabilitation of oncological patients (str.51-56)  
Hrvoje Gudlin
Stručni rad
 
Stilovi sučeljavanja sa stresom u odnosu na različite dijagnoze psihičkih poremećaja (str.57-70) hrvatskipdf 280 KB
Stress coping styles in relation to various psychiatric disorders (str.57-70)  
Zlata Pjević, Slađana Štrkalj Ivezić, Anja Melada
Stručni rad
 
Posjeta: 9.263 *