hrcak mascot   Srce   HID

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru,No. 9
Datum izdavanja: ožujka 2016.

Objavljen na Hrčku: 11. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.IX-XV) hrvatskipdf 304 KB
Vladimir Strugar, Slobodan Kaštela
Uvodnik
 
O prvoj bjelovarskoj bolnici (str.21-30) hrvatskipdf 432 KB
On the First Hospital in Bjelovar (str.21-30)  
Dubravko Habek
Izvorni znanstveni članak
 
Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj (str.31-45) hrvatskipdf 2 MB
The Suppression of Mortality due to Acute Myocardial Infarction in the Republic of Croatia (str.31-45)  
Mario Ivanuša, Verica Kralj, Inge Heim, Zrinka Ivanuša
Izvorni znanstveni članak
 
Osobitosti kulture bolesnikove sigurnosti u Općoj bolnici Bjelovar i bolnicama sličnih karakteristika (str.47-67) hrvatskipdf 464 KB
Specific Features of Patient Safety Culture at the Bjelovar General Hospital and Hospitals of Similar Profile (str.47-67)  
Ivan Šklebar
Izvorni znanstveni članak
 
Demografske osobine ispitanika s kroničnom orofacijalnom boli i zdravih ispitanika iz Bjelovarsko-bilogorske županij e (str.69-82) hrvatskipdf 371 KB
Demographic Features of Respondents with Chronic Orofacial Pain and Healthy Respondents from the Bjelovar-Bilogora County (str.69-82)  
Duška Šklebar
Izvorni znanstveni članak
 
„Postat ćemo jugoslaveni ili ćemo ostati ono što jesmo”: češka manjina i pitanje državljanstva u međuratnoj Jugoslavij i (str.83-104) hrvatskipdf 447 KB
We Will Either Become Yugoslavs or Remain What We Are“: Czech Minority and Citizenship Issue in the Inter-War Yugoslavia (str.83-104)  
Vlatka Dugački
Izvorni znanstveni članak
 
Češka seoska mladež (1935. – 1941.) (str.105-139) hrvatskipdf 675 KB
Czech Rural Youth (1935–1941) (str.105-139)  
Vjenceslav Herout
Prethodno priopćenje
 
Obitelj, imovina, nasljedna pravila i prakse: postojanost i promjene u selima bjelovarskoga kraja (str.141-160) hrvatskipdf 537 KB
Family, Property, Inheritance Regulations and Practices: Continuity and Changes in Villages of the Bjelovar Region (str.141-160)  
Danijela Birt Katić
Izvorni znanstveni članak
 
Bjelovarska subdepresija kao prostor s konvencionalnim i nekonvencionalnim ležištima ugljikovodika te geotermalnom energijom (str.161-186) hrvatskipdf 1 MB
The Bjelovar Subdepression as an Area with Conventional and Unconventional Hydrocarbon and Geothermal Reserves (str.161-186)  
Tomislav Malvić
Izvorni znanstveni članak
 
Bjelovarski ring u kontekstu europske gradogradnje (str.187-198) hrvatskipdf 610 KB
The Bjelovar Ring in the Context of European Town Planning (str.187-198)  
Damir Krajnik
Prethodno priopćenje
 
Arheološki, antropološki i povijesni pokazatelji života srednjovjekovne populacije sjeverozapadne Hrvatske (str.199-243) hrvatskipdf 612 KB
Archaeological, Anthropological and Historical Indicators of Life of the Mediaeval Population in Northwest Croatia (str.199-243)  
Goran Jakovljević
Izvorni znanstveni članak
 
Optimiziranje sustava pridobivanja drva skupnim radom u prorednim sječinama grđevačke Bilogore (str.245-264) hrvatskipdf 537 KB
The Optimization of the Wood Harvesting System by Implementing Teamwork in Thinning Operations in the Grđevačka Bilogora Area (str.245-264)  
Željko Zečić
Prethodno priopćenje
 
Poruke sudionika znanstvenog skupa (str.265-267) hrvatskipdf 248 KB
Vladimir Strugar, Slobodan Kaštela
Ostalo
 
Utjecaj čimbenika okoliša na pojavnost sindroma iritabilnog crijeva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (str.271-293) hrvatskipdf 420 KB
The Infl uence of Environment Factors on the Manifestation of the Irritable Bowel Syndrome (str.271-293)  
Bojana Nikolić
Pregledni rad
 
Pravci razvoja suvremenog turizma – pretpostavke za održivi turizam u Hrvatskoj (str.295-302) hrvatskipdf 310 KB
Development Trends of Modern Tourism – Prerequisites for Sustainable Tourism in Croatia (str.295-302)  
Nives Vidak, Joško Sindik
Stručni rad
 
Rukopisi nastali u Državnom arhivu Bjelovar 1961. – 1972. godine (str.303-324) hrvatskipdf 442 KB
Manuscripts Prepared by the Bjelovar State Archive Between 1961 and 1972 (str.303-324)  
Martina Krivić Lekić, Ivana Hebrang Grgić
Izvorni znanstveni članak
 
Josip Juraj Strossmayer i Bjelovar: trajna prisutnost (Bjelovar, 13. svibnja 2015.) (str.327-328) hrvatskipdf 260 KB
Vladimir Strugar
Ostalo
 
Hrvatska i europska dimenzija Josipa Jurja Strossmayera (str.329-331) hrvatskipdf 273 KB
Franjo Šanjek
Ostalo
 
O otkrivanju spomen-ploče biskupu Strossmayeru u Bjelovaru 1924. godine (str.333-341) hrvatskipdf 432 KB
Mladen Medar
Ostalo
 
Deset godina od osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru (2005. – 2015.) (str.343-346) hrvatskipdf 318 KB
Slobodan Kaštela
Ostalo
 
Prepoznatljiva i bogata nakladnička djelatnost Zavoda (2006. – 2015.) (str.347-352) hrvatskipdf 341 KB
Vladimir Strugar
Ostalo
 
Održani šesti dani Ede Murtića u Velikoj Pisanici (str.353-357) hrvatskipdf 330 KB
Vladimir Strugar
Ostalo
 
Obogaćena povijesna literatura o zdravstvu Bjelovara i Hrvatske (Dubravko Habek, Iz povijesti zdravstva Bjelovara, Zagreb – Bjelovar, 2015., Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, knj. 5, str. 404) (str.361-368) hrvatskipdf 363 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zaklada Hrvatske akademij e znanosti i umjetnosti u 20 godina ostvarila izvanredne rezultate (Slobodan Kaštela, Spomenica Zaklade Hrvatske akademij e znanosti i umjetnosti 1993. – 2013., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2014.) (str.369-371) hrvatskipdf 264 KB
Vladimir Strugar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nezamjenljivo polazište budućim istraživanjima Domovinskog rata na području Bjelovarsko-bilogorske županij e (Radovi Zavoda HAZU za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. Svezak 8. Zbornik radova. Glavni i odgovorni urednik Slobodan Kaštela, Zagreb – Bjelovar, 2014.) (str.373-380) hrvatskipdf 413 KB
Jakša Raguž
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 14.332 *