hrcak mascot   Srce   HID

Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Vol. 27 No. 3-4, 2015.


Fizikalna i rehabilitacijska medicina,Vol. 27 No. 3-4
Datum izdavanja: ožujka 2016.

Objavljen na Hrčku: 12. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Uvodnik (str.181-181) hrvatskipdf 65 KB
Simeon GRAZIO
Uvodnik
 
Rehabilitacija osoba s amputacijom donjih udova – smjernice za klinički rad u Hrvatskoj (str.183-211) hrvatskipdf 217 KB
Rehabilitation of lower limb amputees – Guidelines for clinical work in Croatia (str.183-211) engleskipdf 217 KB
Ida KOVAČ, Vedrana MUŽIĆ, Marina ABRAMOVIĆ, Zoran VULETIĆ, Tamara VUKIĆ, Neven IŠTVANOVIĆ, Ognjen ŽIVKOVIĆ, Neven KAUZLARIĆ, Branko LIVAKOVIĆ
Pregledni rad
 
Smjernice za rehabilitaciju bolesnika nakon prijeloma u području proksimalnog okrajka bedrene kosti (str.212-236) hrvatskipdf 498 KB
Guidelines for rehabilitation of patients with hip fracture (str.212-236) engleskipdf 498 KB
Tatjana NIKOLIĆ, Ana ALJINOVIĆ, Aida FILIPČIĆ, Mirka JAKŠIĆ, Renata ČOP, Dubravka BOBEK
Pregledni rad
 
Smjernice za rehabilitaciju osoba nakon moždanog udara (str.237-269) hrvatskipdf 252 KB
Rehabilitation guidelines for stroke survivors (str.237-269) engleskipdf 252 KB
Tea SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Viviana AVANCINI-DOBROVIĆ, Žarko BAKRAN, Mira KADOJIĆ
Pregledni rad
 
Smjernice u rehabilitaciji bolesnika s traumatskom ozljedom mozga (str.270-301) hrvatskipdf 330 KB
Guidelines for rehabilitation of patients with traumatic brain injury (str.270-301) engleskipdf 330 KB
Žarko BAKRAN, Tea SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Mira KADOJIĆ, Saša MOSLAVAC, Tonko VLAK, Simeon GRAZIO
Pregledni rad
 
Smjernice (re)habilitacije djece s neurorazvojnim poremećajima (str.302-329) hrvatskipdf 585 KB
(Re)habilitation guidelines for children with neurodevelopmental disorders (str.302-329) engleskipdf 585 KB
Valentina MATIJEVIĆ, Jelena MARUNICA KARŠAJ
Pregledni rad
 
Smjernice za liječenje bolesnika s osteoartritisom kuka i/ili koljena (str.330-381) hrvatskipdf 464 KB
Guidelines for the treatment of patients with osteoarthritis of the hip and/or knee (str.330-381) engleskipdf 464 KB
Simeon GRAZIO, Tea SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Frane GRUBIŠIĆ, Mira KADOIĆ, Nadica LAKTAŠIĆ ŽERJAVIĆ, Dubravka BOBEK, Tonko VLAK
Pregledni rad
 
Posjeta: 72.562 *