hrcak mascot   Srce   HID

Kulturna baština, No. 32, 2005.


Kulturna baština,No. 32
Datum izdavanja: prosinca 2005.

Objavljen na Hrčku: 18. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
DUŠKO KEČKEMET (str.1-12) hrvatskipdf 6 MB
Stanko Piplović
Stručni rad
 
BIBLIOGRAFIJA DUŠKA KEČKEMETA 1996. - 2004. (str.13-24) hrvatskipdf 3 MB
Stručni rad  
LUČKE I CARINSKE ODREDBE SPLITSKOGA STATUTA I RAZVOJ GRADSKE LUKE (str.25-44) hrvatskipdf 9 MB
Domagoj Mijan
Stručni rad
 
ALCUNI INDIZI ARCHIVISTICI DELLA SPALATO DEL' 500 (str.45-58) hrvatskipdf 6 MB
Gabriele Cavezzi
Izvorni znanstveni članak
 
AGREGIRANJE BRAČKE OBITELJI CERINEO 1671. GODINE U VELIKO VIJEĆE SPLITA (str.59-74) hrvatskipdf 7 MB
Denis Martinović
Izvorni znanstveni članak
 
ISELJENICI S OTOKA BRAČA I HRVATSKA BRATOVŠTINA SV. JURJA I TRIPUNA U MLECIMA (str.75-92) hrvatskipdf 8 MB
Lovorka Čoralić
Ostalo
 
PROCVAT SPLITSKE TRGOVINE U 18. STOLJEĆU (str.93-108) hrvatskipdf 7 MB
Nataša Bajić
Izvorni znanstveni članak
 
ODJEK POBJEDE NARODNJAKA NA OPĆINSKIM IZBORIMA U SPLITU 1882. GODINE NA OTOKU KORČULI (str.109-124) hrvatskipdf 6 MB
Franko Oreb
Izvorni znanstveni članak
 
INVENTAR KUĆE KRELJANOVIĆ U SPLITU KOJU JE BILA ZAKUPILA OBITELJ GARAGNIN (str.125-132) hrvatskipdf 3 MB
Fani Celio Cega
Izvorni znanstveni članak
 
PUBLICIST I NOVINAR OSKAR TARTAGLIA (Split 1887. - Split 1950.) (str.133-144) hrvatskipdf 5 MB
Norka Machiedo-Mladinić
Stručni rad
 
KNJIŽNICA SAMOSTANA SVETE KLARE U SPLITU (str.145-162) hrvatskipdf 7 MB
Andrija Nenadić
Stručni rad
 
TRIŠĆENICA I PAZDIGRAD ISTA ZONA GROMOVA (str.163-175) hrvatskipdf 5 MB
Perislav Petrić
Stručni rad
 
ŽRNOVNICA OD DAVNINE DO TURSKE VLASTI (str.177-211) hrvatskipdf 14 MB
Joško Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
U OBRANU UVALE BOBOVIŠĆA (Boravište bračkih velikana pisane riječi Vladimira Nazora i Duška Kečkemeta) (str.213-226) hrvatskipdf 6 MB
Ante Sapunar
Stručni rad
 
MOZAIČKI NALAZI U PERIMETRU DIOKLECIJANOVE PALAČE (str.227-246) hrvatskipdf 9 MB
Branko Matulić
Izvorni znanstveni članak
 
CRTEŽ BRODA NA ZIDU SPLITSKE KATEDRALE (str.247-260) hrvatskipdf 6 MB
Ita Praničević-Borovac
Stručni rad
 
NOVI NALAZI NA MALOJ PAPALIĆEVOJ PALAČI U SPLITU (str.261-270) hrvatskipdf 4 MB
Ivo Vojnović
Stručni rad
 
CRKVICA SV. DUJE U DUJMOVAČI I KAPELICA NA KMANU (str.271-284) hrvatskipdf 6 MB
Slavko Muljačić
Stručni rad
 
PORTRAITS OF CHARLES- LOUIS CLERISSEAU (str.285-294) hrvatskipdf 5 MB
Thomas J. Mccormick
Izvorni znanstveni članak
 
FRANCESCO LANZA Dioklecijanov mauzolej: današnja katedrala ili krstionica (str.295-314) hrvatskipdf 9 MB
Andreja Mrkonjić
Stručni rad
 
DRVENE VRATNICE U SPLITSKIM EKSTERIJERIMA (str.315-324) hrvatskipdf 4 MB
Ivo Šprljan
Izvorni znanstveni članak
 
GRADITELJI BRAĆA ŽAGAR (str.325-354) hrvatskipdf 13 MB
Stanko Piplović
Izvorni znanstveni članak
 
URBANISTIČKI ZAVOD DALMACIJE - SPLIT 1947.- 2004. I ZBRINJAVANJE NJEGOVA ARHIVA (str.355-376) hrvatskipdf 9 MB
Dragutin Matošić
Stručni rad
 
KALETA (str.377-416) hrvatskipdf 17 MB
Edo Šegvić
Stručni rad
 
SKULPTURE ŽALOBNE GOSPE NIKOLE FIRENTINCA I ANDRIJE ALEŠIJA U SPLITU (str.417-444) hrvatskipdf 14 MB
Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
PABIRCI ZA POZNAVANJE STARIJE LIKOVNE BAŠTINE SPLITA (str.445-474) hrvatskipdf 13 MB
Arsen Duplančić
Izvorni znanstveni članak
 
O JEDNOM PORTRETU SPLITSKOGA NADBISKUPA BARTOLOMEA AVEROLDIJA (str.475-480) hrvatskipdf 3 MB
Ivana Prijatelj-Pavičić
Izvorni znanstveni članak
 
SPLITSKE GODINE SLIKARA NIKOLE JAKŠIĆA (str.481-496) hrvatskipdf 8 MB
Milan Ivanišević
Izvorni znanstveni članak
 
PETRA ZRINSKI, slikar,scenograf, karikaturist i crtač stripova (str.497-510) hrvatskipdf 6 MB
Frano Dulibić
Izvorni znanstveni članak
 
MOTIVI SPLITA U LIKOVNOJ BAŠTINI RIJEKE (str.511-520) hrvatskipdf 5 MB
Daina Glavočić
Pregledni rad
 
U DIOKLECIJANOVOM GRADU Marko Trebotić: četiri grafike (str.521-524) hrvatskipdf 2 MB
Annette Schmidt
Stručni rad
 
KATEDRALNI KAPLENICI I GLAZBENE POUKE U SPLITU 1600.-1900. (str.525-544) hrvatskipdf 9 MB
Miljenko Grgić
Izvorni znanstveni članak
 
BOŽIDAR KUNC U SPLITU (1935. - 1939.) (str.545-560) hrvatskipdf 6 MB
Mirjana Škunca
Izvorni znanstveni članak
 
IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA OD 2002. DO 2003. GODINE (str.561-568) hrvatskipdf 3 MB
Dajana Šaškor
Ostalo
 
BIBLIOGRAFIJA O SPOMENIČKOJ BAŠTINI SPLITA ZA 2001. I 2002. GODINU (str.569-600) hrvatskipdf 12 MB
Anita Tičinović
Bibliografija
 
Posjeta: 12.416 *