hrcak mascot   Srce   HID

Čemu : časopis studenata filozofije, Vol. XIII No. 24, 2016.


Čemu : časopis studenata filozofije,Vol. XIII No. 24
Datum izdavanja: travnja 2016.

Objavljen na Hrčku: 18. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Impressum i sadržaj (str.1-4) hrvatskipdf 67 KB
Kazalo  
Uvodna riječ (str.5-6) hrvatskipdf 65 KB
Uvodnik  
Liberalni diskurs o individualizmu i "individualizam populacija" (str.9-22) hrvatskipdf 105 KB
Nikola Tomašegović
Stručni rad
 
Volja za identitet: Adornovo antimetafizičko stajalište razmatrano iz perspektive Kierkegaardova problema jastva (str.23-45) hrvatskipdf 130 KB
Karlo Mikić
Stručni rad
 
Društvena i politička misao. Socijalna historija političke teorije (prevela s engleskog Anja Grgurinović) (str.49-95) hrvatskipdf 249 KB
Ellen Meiksins Wood
Ostalo
 
Ideološki kontekst Hobbesove političke misli (preveo s engleskog Domagoj Pozderac) (str.98-138) hrvatskipdf 224 KB
Quentin Skinner
Ostalo
 
Entuzijazam: naličje prosvjetiteljstva (prevela s engleskog Petra Požgaj) (str.139-163) hrvatskipdf 136 KB
John Greville Agard Pocock
Ostalo
 
Čista filozofija i Zeitgeist (prevela s francuskog Viktorija Đuđik) (str.165-190) hrvatskipdf 154 KB
Pierre Bourdieu
Ostalo
 
Jus – Pactum – Lex. O konstituiranju subjekta u Teološko-političkoj raspravi (preveo s engleskog Nikola Cerovac) (str.192-224) hrvatskipdf 194 KB
Étienne Balibar
Ostalo
 
Hannah Arendt: Izvori totalitarizma, Disput, Zagreb 2015. (str.227-229) hrvatskipdf 78 KB
Josip Ivanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jacques Rancière: Nesuglasnost. Politika i filozofija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb 2015. (str.230-234) hrvatskipdf 76 KB
Josip Cmrečnjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Michel Foucault: Hrabrost istine, Sandorf i Mizantrop, Zagreb 2015. (str.235-238) hrvatskipdf 72 KB
Nikola Cerovac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Borislav Mikulić: Nauk neznanja. Retrospekcije o Kangrgi i nasljeđu praxisa, Arkzin d.o.o., Zagreb 2014. (str.239-242) hrvatskipdf 74 KB
Karlo Jurak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Predrag Finci: Estetska terminologija, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2014. (str.243-247) hrvatskipdf 75 KB
Josip Cmrečnjak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Borislav Mikulić: Trg izgubljene Republike i druge uzorite priče 90ih, Arkzin, Zagreb 2015. (str.248-250) hrvatskipdf 70 KB
Đurđica Degač
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvještaj sa simpozija "Mit, tradicija, identitet: Budućnost slobode" (str.253-255) hrvatskipdf 63 KB
Đurđica Degač
Ostalo
 
Prvi interdisciplinarni studentski skup "Karlovački dani slobodne misli" (str.256-259) hrvatskipdf 80 KB
Stefan Todorović, Andrea Ratković
Ostalo
 
Izvještaj s Međunarodnog studentskog simpozija Udruženja studenata filozofije (USF): "Kontrola? Sloboda? Subjekt?" (str.260-262) hrvatskipdf 77 KB
Marija Dejanović
Ostalo
 
Posjeta: 12.149 *