hrcak mascot   Srce   HID

Kulturna baština, No. 31, 2002.


Kulturna baština,No. 31
Datum izdavanja: prosinca 2002.

Objavljen na Hrčku: 19. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
TRIDESETA OBLJETNICA DRUŠTVA PRIJATELJA KULTURNE BAŠTINE SPLIT (str.1-32) hrvatskipdf 16 MB
Ante Sapunar
Stručni rad
 
KRSTIONIČKI ZDENAC SPLITSKE KATEDRALE Uspomeni Davora Domančića (str.33-78) hrvatskipdf 22 MB
prof. Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
PAPINSKI LEGAT GENTIL I SPLITSKE PRILIKE (str.79-98) hrvatskipdf 8 MB
Serđo Dokoza
Stručni rad
 
DUJAM BALISTRILIĆ, JEDINI MARULIĆEV MECENA (str.99-107) hrvatskipdf 4 MB
Mirko Tomasović
Izvorni znanstveni članak
 
ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA SOLURATU U SPLITU (str.109-128) hrvatskipdf 9 MB
Franko Oreb
Izvorni znanstveni članak
 
SEMANTIKA ZAVJETNOG ZNAKA Analiza natpisa na zavjetnim slikama svetišta Gospe od Pojišana (str.129-138) hrvatskipdf 4 MB
Danijel Tonkić
Stručni rad
 
NOVI NALAZI U KORU KATEDRALE SV. DUJMA (str.139-162) hrvatskipdf 11 MB
Goran Nikšić
Izvorni znanstveni članak
 
NEKOLIKO PRIMJERAKA LIGURSKE MAJOLIKE IZ FUNDUSA MUZEJA GRADA SPLITA (str.163-178) hrvatskipdf 7 MB
Helga Zglav-Martinac
Izvorni znanstveni članak
 
SPLITSKI MILESI I NJIHOVA DIPLOMA IZ GODINE 1711. (str.179-188) hrvatskipdf 5 MB
Denis Martinović
Stručni rad
 
SPLITSKI NADBISKUP IVAN LUKA GARANJIN I ISPRAVA O POSVEĆENJU CRKVE SV. FILIPA NERIJA IZ GODINE 1772. (str.189-204) hrvatskipdf 7 MB
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
ODJEĆA SPLITSKE OPĆINSKE STRAŽE IZ SREDINE XIX. STOLJEĆA (str.205-214) hrvatskipdf 5 MB
Arsen Duplančić
Izvorni znanstveni članak
 
BRAĆA IVAN LUKA I DOMINIK GARANJIN, POTICATELJI OSNUTKA TISKARE U SPLITU (str.215-224) hrvatskipdf 4 MB
Miroslav Rožman
Izvorni znanstveni članak
 
OSTAVŠTINA JURJA KOLOMBATOVIĆA U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI I ARHEOLOŠKOME MUZEJU U SPLITU (str.225-236) hrvatskipdf 5 MB
Dubravka Dujmović
Izvorni znanstveni članak
 
ANTE TRESIĆ PAVIČIĆ OD STARČEVIĆANSTVA PREKO JUGOSLAVENSTVA DO POVRATKA STARĆEVIĆANSTVU (str.237-266) hrvatskipdf 14 MB
Ivo Petrinović
Izvorni znanstveni članak
 
TRI NEPOZNATA SPLITSKA KIPARA Zefferini i Pino Grassi i Valdes Coen (str.267-280) hrvatskipdf 7 MB
Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak
 
SPLITSKE NOVINE U FONDU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U SPLITU (1880. - 1918.) (str.281-310) hrvatskipdf 14 MB
Ivanka Kuić
Pregledni rad
 
RADOVI NA SPLITSKIM CRKVICAMA IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA (str.311-346) hrvatskipdf 17 MB
Stanko Piplović
Izvorni znanstveni članak
 
KARIKATURIST ANĐEO UVODIĆ (str.347-364) hrvatskipdf 8 MB
Frano Dulibić
Izvorni znanstveni članak
 
SPLITSKI DRAMSKI GLUMCI (str.365-374) hrvatskipdf 4 MB
doc. Šimun Jurišić
Stručni rad
 
IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA OD 1999. DO 2001. GODINE (str.375-382) hrvatskipdf 3 MB
Dajana Šaškor
Ostalo
 
BIBLIOGRAFIJA O SPOMENIČKOJ BAŠTINI SPLITA ZA 1999. I 2000. GODINU (str.383-426) hrvatskipdf 16 MB
Anita Tičinović
Stručni rad
 
Posjeta: 6.461 *