hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2015.

Objavljen na Hrčku: 22. 8. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo hrvatskipdf 58 KB
Kazalo  
Riječ urednika (str.1-2) hrvatskipdf 51 KB
Mateo Žagar, Zvonimir Glavaš
Uvodnik
 
What Can Cognitive Grammar Say About So-Called Dative Subjects?  
Što kognitivna gramatika može reći o tzv. dativnim subjektima? (str.3-17) hrvatskipdf 248 KB
Branimir Belaj
Izvorni znanstveni članak
 
The Returns to Philology between Game and Commentary  
Povraci filologiji između igre i komentara (str.19-32) hrvatskipdf 124 KB
Zvonimir Glavaš
Izvorni znanstveni članak
 
Textology and the Limits of National Philology: the Forgotten Drama Govor Božićni (Christmas Speech)  
Tekstologija i granice nacionalne filologije: zaboravljena drama Govor božićni (str.33-52) hrvatskipdf 120 KB
Milovan Tatarin
Izvorni znanstveni članak
 
Network Framework for Research of Croatian Cultural Heritage Prepared for Linked Data  
Mogućnost označiteljskih alata unutar mrežnog okvira za istraživanje hrvatske kulturne baštine (str.53-73) hrvatskipdf 1 MB
Mario Essert
Pregledni rad
 
Contemporary Croatian Onomastics - Challenges, Needs and Capacities  
Suvremena hrvatska onomastika - izazovi, potrebe i mogućnosti (str.75-85) hrvatskipdf 132 KB
Anđela Frančić
Pregledni rad
 
The Scope of Croatian Historical Linguistic Research in the Digital Age  
Obzori kroatističkih jezičnopovijesnih traganja u digitalnom dobu (str.87-94) hrvatskipdf 108 KB
Amir Kapetanović
Pregledni rad
 
Croatian Glagolitic Texts as Data Source for the Historical Dialectology of the Croatian Language  
Hrvatskoglagoljski tekstovi kao izvor podataka za povijesnu dijalektologiju hrvatskoga jezika (str.95-106) hrvatskipdf 90 KB
Sanja Zubčić
Pregledni rad
 
Standard Croatian and Its Disobedient Cities (Or, About an Anticipation of Croatian Sociolinguistics)  
Standardni hrvatski i njegovi neposlušni gradovi (ili o jednoj anticipaciji hrvatske sociolingvistike) (str.107-119) hrvatskipdf 133 KB
Ivo Žanić
Pregledni rad
 
Modern Textological Studies of Glagolitic Monuments  
Iz suvremenih tekstoloških proučavanja glagoljskih tekstova (str.121-135) hrvatskipdf 1 MB
Tanja Kuštović
Stručni rad
 
Does Historical Grammar Help in Understanding Croatian Standard Language?  
Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika? (str.137-147) hrvatskipdf 117 KB
Boris Kuzmić
Stručni rad
 
The Place of Medieval Croatian Literacy within the Studies of Croatian Language and Literature at the Beginning of the 21st Century  
Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća (str.151-160) hrvatskipdf 80 KB
Ivana Eterović
Ostalo
 
Zwei Sprechende Sprachatlanten des Kroatischen  
O dvama zvučnim atlasima hrvatskoga jezika (str.161-168) hrvatskipdf 77 KB
Velimir Piškorec, Ivana Kurtović Budja
Ostalo
 
Croatian Linguistics Now and in the Future  
Jezikoslovna kroatistika danas i sutra (str.167-174) hrvatskipdf 463 KB
Ivo Pranjković
Ostalo
 
Posjeta: 9.006 *