hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 54/2
Publication date: July 2016

Published on HRČAK: 25 August 2016
Table of contents Full text
Kulturni krug Luke i Miha Sorga (Sorkočevića): glazbenici, pjesnici i diplomati (str.247-262) croatianpdf 270 KB
The Cultural Circle of Luko and Miho Sorgo (Sorkočević): Musicians, Poets and Diplomats (str.247-262)  
Slavica Stojan
Original scientific paper
 
Isusovac Stefano Antonio Morcelli, nesuđeni nadbiskup s kraja Republike (str.263-291) croatianpdf 343 KB
Jesuit Stefano Antonio Morcelli, An Archbishop Candidate from the End of the Dubrovnik Republic (str.263-291)  
Relja Seferović
Original scientific paper
 
Krsna kumstva u Dubrovniku 18. stoljeća: djeca, roditelji i kumovi kao čvorovi društvenih mreža (str.293-325) croatianpdf 2 MB
Baptismal Kinship in Eighteenth-Century Dubrovnik: Children, Parents and Godparents as Knots in the Social Ties (str.293-325)  
Vedran Stojanović, Nella Lonza
Original scientific paper
 
Krsni i vjenčani kumovi katolika u Dubrovniku (1870-1871) (str.327-370) croatianpdf 1 MB
Godparents and Marriage Witnesses of the Catholics in Dubrovnik (1870-1871) (str.327-370)  
Ariana Violić-Koprivec, Nenad Vekarić
Original scientific paper
 
Dubrovačka arkadija Gabrijela Jurkića (str.371-387) croatianpdf 7 MB
Dubrovnik Arcadia of Gabrijel Jurkić (str.371-387)  
Vinicije B. Lupis, Sanja Žaja Vrbica
Original scientific paper
 
Velika župa Dubrava od kapitulacije Italije do kraja 1943. godine (str.389-452) croatianpdf 651 KB
Velika Župa Dubrava from the Capitulation of Italy to the End of 1943 (str.389-452)  
Franko Mirošević
Original scientific paper
 
Različitost percepcije simboličkog značenja vode (str.453-468) croatianpdf 294 KB
Diversity in the Perceptions of the Symbolic Values of Water (An Interdisciplinary Approach) (str.453-468)  
Joško Sindik, Marijana Briški
Preliminary communication
 
Bruno Šišić (1927-2015), krajobrazni arhitekt (str.469-472) croatianpdf 182 KB
Mara Marić
In memoriam, Obituary
 
Donacija profesora Bariše Krekića knjižnici Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (str.472-473) croatianpdf 183 KB
Lovro Kunčević
Acknowledgement
 
Zlata Blažina Tomić i Vesna Blažina, Expelling the plague. The Health Offi ce and the Implementation of Quarantine in Dubrovnik, 1377-1533. Montreal-Kingston-London-Ithaca: McGill-Queen’s University Press, 2015. (str.473-476) croatianpdf 194 KB
Rina Kralj-Brassard
Case report
 
Marco Moroni, L’impero di San Biagio. Ragusa e i commerci balcanici dopo la conquista turca (1521-1620). Bologna: Il Mulino, 2011. (str.476-479) croatianpdf 194 KB
Dario Dell'Osa
Case report
 
Slavko Petaković, Likovi tradicije, studije i prilozi iz dubrovačke književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014. (str.479-481) croatianpdf 178 KB
Tanja Rakić
Case report
 
Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fi ne della Repubblica: identità e peculiarità, ur. Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt i Ermanno Orlando. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015. (str.482-486) croatianpdf 174 KB
Lovro Kunčević
Case report
 
Cronica Jadretina. Venezia – Zara, 1345-1346, prir. Gherardo Ortalli i Ornella Pittarello. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2014. (str.486-488) croatianpdf 151 KB
Relja Seferović
Case report
 
Tibor Živković, Vladeta Petrović i Aleksandar Uzelac, Anonymi descriptio Europae Orientalis. Anonimov opis istočne Evrope. Kritičko izdanje teksta na latinskom jeziku, prijevod i fi lološka analiza Dragana Kunčer. Beograd: Istorijski institut, 2013 (str.489-490) croatianpdf 173 KB
Relja Seferović
Case report
 
Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku. Pazin-Pula: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, 2012 (str.491-499) croatianpdf 212 KB
Sara Vukušić Glavan
Case report
 
Dr. Ante Trumbić (1864.-1938.): Životopis kroz spise osobnog arhiva u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Katalog u povodu 150. obljetnice rođenja dr. Ante Trumbića, prir. Mihaela Kovačić i Marko Trogrlić. Split: Sveučilišna knjižnica u Splitu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2015. (str.499-502) croatianpdf 194 KB
Nikša Varezić
Case report
 
Igor Despot, Balkanski ratovi 1912.-1913. i njihov odjek u Hrvatskoj. Zagreb: Plejada, 2013. (str.502-511) croatianpdf 198 KB
Franko Mirošević
Case report
 
Zdravka Jelaska Marijan, Grad i ljudi - Split 1918.-1941. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009. (str.511-515) croatianpdf 158 KB
Franko Mirošević
Case report
 
Visits: 13.556 *