hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 35 No. 50, 2016.


Povijesni prilozi,Vol. 35 No. 50
Datum izdavanja: kolovoza 2016.

Objavljen na Hrčku: 4. 10. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Etnički identiteti u južnoj Panoniji i Dalmaciji u Justinijanovo doba (str.9-46) hrvatskipdf 314 KB
Ethnic Identities in Southern Pannonia and Dalmatia during the Reign of Justinian (str.47-48)  
Hrvoje Gračanin, Jana Škrgulja
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog životopisu zadarskoga bilježnika Petra Perencana (1365. – 1392.) (str.49-68) hrvatskipdf 164 KB
An Addition to the Biography of Petrus Perençanus, Notary from Zadar (1365 – 1392) (str.69-69)  
Anita Bartulović
Izvorni znanstveni članak
 
Članovi obitelji Barbo kao zaštitnici reformacije u Pazinskoj knežiji (str.71-96) hrvatskipdf 548 KB
Members of the Barbo Family as Patrons of the Reformation in the Pazin County (str.97-97)  
Maja Ćutić Gorup
Izvorni znanstveni članak
 
Južnobaranjsko društvo u matičnim knjigama 18. stoljeća (str.99-136) hrvatskipdf 383 KB
The Society of Southern Baranja in 18th Century Registers (str.137-138)  
Dubravka Božić Bogović
Izvorni znanstveni članak
 
Proizvodnja pšenice na našičkome području u prva tri desetljeća 18. stoljeća (1701. – 1730.) (str.139-189) hrvatskipdf 369 KB
Wheat Production in the area of Našice during the First Three Decades of the 18th Century (1701 – 1730) (str.190-190)  
Milan Vrbanus
Izvorni znanstveni članak
 
Kasnoantička Dalmacija i Panonija u Kasiodorovim Variae (Dodatak) (str.191-197)  
Late Antique Dalmatia and Pannonia in Cassiodorus' Variae (Addenda) (str.198-198) engleskipdf 114 KB
Hrvoje Gračanin
Prethodno priopćenje
 
Služba i družba plemstva hrvatskih povijesnih zemalja u kasnome srednjovjekovlju. Primjeri, spoznaje, zaključci. (str.201-203) hrvatskipdf 72 KB
Ivan Majnarić
Uvodnik
 
Posljednji svjedok ubojstva: Frankopani i Celjski u petnaestome stoljeću (str.205-229) hrvatskipdf 207 KB
The Last Witness to a Murder: The Frankopani and the Cilli in the Fifteenth Century (str.230-231)  
Robert Kurelić
Izvorni znanstveni članak
 
Družine i potknežini knezova Krčkih na Krku (od 1260. do 1480. godine) (str.233-259) hrvatskipdf 283 KB
The Retinue and Viscounts of the Counts of Krk on the Island of Krk (1260 – 1480) (str.260-261)  
Ozren Kosanović
Izvorni znanstveni članak
 
Između otpora i lojalnosti – niže plemstvo na područjima pod vlašću i utjecajem Nelipčića nakon 1345. godine (str.263-293) hrvatskipdf 254 KB
Between Resistance and Loyalty: Lesser Nobility in the Territories under the Rule and Influence of the Nelipčić Family (after 1345) (str.294-295)  
Neven Isailović
Izvorni znanstveni članak
 
Zlata Blažina Tomić and Vesna Blažina, Expelling the Plague. The Health Office and Implementation of Quarantine in Dubrovnik, 1377-1533, Montreal & Kingston, London, Ithaca: McGill-Queens University Press, 2015., 362 stranica (str.299-301) hrvatskipdf 101 KB
Gordan Ravančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lovro Kunčević, Mit o Dubrovniku: diskursi o identitetu renesansnoga Grada, Dubrovnik – Zagreb: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2015., 276 stranica (str.301-305) hrvatskipdf 100 KB
Filip Vukuša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milorad Pavić, Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2014., 416 stranica (str.305-307) hrvatskipdf 89 KB
Anđelko Vlašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maja Žvorc, Portretna poprsja iz Muzeja Međimurja u Čakovcu, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014., 96 stranica (str.307-310) hrvatskipdf 94 KB
Petra Batelja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 33 (2015), 367 stranica (str.310-313) hrvatskipdf 107 KB
Sandra Begonja
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 57 (2015), 477 stranica (str.313-315) hrvatskipdf 90 KB
Jelena Pavković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva 5 (2015), 462 stranice (str.315-318) hrvatskipdf 95 KB
Marija Mogorović Crljenko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik, godina LXVIII., broj 1 (2015), 1-273 stranica; Historijski zbornik, godina LXVIII., broj 2 (2015), 277-535 stranica (str.318-321) hrvatskipdf 93 KB
Ružica Gelo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam dr. sc. Zef Mirdita (1936. – 2016.) (str.325-328) hrvatskipdf 89 KB
Marija Karbić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 12.775 *