hrcak mascot   Srce   HID

Socijalna psihijatrija, Vol. 44 No. 3, 2016.


Socijalna psihijatrija,Vol. 44 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2016.

Objavljen na Hrčku: 19. 9. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Kognitivni i metakognitivni procesi u depresivnom poremećaju (str.185-195) hrvatskipdf 227 KB
Cognitive and metacognitive processes in depressive disorder (str.185-195) engleskipdf 227 KB
Katija Kalebić Jakupčević, Ivanka Živčić-Bećirević
Pregledni rad
 
Socijalni, biološki i psihodinamski aspekti nasilja (str.207) hrvatskipdf 187 KB
Social, biological and psychodynamic aspects of violence (str.196-207) engleskipdf 187 KB
Matej Nedić, Darko Marčinko, Lovorka Postružin
Pregledni rad
 
Psihološki aspekti iskustva kliničke smrti (str.208-218) hrvatskipdf 205 KB
Psychological aspects of near-death experiences (str.208-218) engleskipdf 205 KB
Aleksandra Mindoljević Drakulić, Slobodanka Keleuva
Pregledni rad
 
Spolne razlike u nezadovoljstvu tijelom i strategijama promjene tjelesnog izgleda u adolescenciji (str.219-233) hrvatskipdf 236 KB
Gender differences in body dissatisfaction and body change strategies in adolescence (str.219-233) engleskipdf 236 KB
Inja Erceg, Gordana Kuterovac Jagodić
Stručni rad
 
Psihoanalitička psihoterapija i grupna analitička psihoterapija u svakodnevnoj kliničkoj praksi (str.234-246) hrvatskipdf 215 KB
Psychoanalytic psychotherapy and group analytic psychotherapy in everyday clinical practice (str.234-246) engleskipdf 215 KB
Marija Šarić, Vesna Grgić, Marina Bolanča Erak, Zrinka Verzotti, Branka Begovac
Stručni rad
 
Granice i povrede granica u psihoanalizi, 2. izdanje (str.247-250) hrvatskipdf 298 KB
Boundaries and boundary violations in psychoanalysis, 2nd Ed. (str.247-250) engleskipdf 298 KB
Aleksandra Mindoljević Drakulić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Konferencija Međunarodnog udruženja za istraživanje stresa i anksioznosti (STAR) (str.251-253) hrvatskipdf 1 MB
Stress and Anxiety Research Society (STAR) Conference (str.251-253) engleskipdf 1 MB
Nataša Jokić-Begić
Vijest
 
Posjeta: 12.117 *