hrcak mascot   Srce   HID

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti,Vol. 54 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 6. 11. 2017.
Sadržaj Puni tekst
(str.7-8) hrvatskipdf 104 KB
Irena Kraševac, Sanja Cvetnić
Uvodnik
 
Životopis Anđele Horvat (str.9-9) hrvatskipdf 128 KB
Ostalo  
Bibliografija Anđele Horvat (str.10-24) hrvatskipdf 259 KB
Ivana Majer
Bibliografija
 
Sjećanja na Anđelu Horvat (str.25-32) hrvatskipdf 435 KB
Ermin Armano
Esej
 
Drveno graditeljstvo u studijama Anđele Horvat: stil i bezvremenost (str.33-40) hrvatskipdf 496 KB
Wood Architecture in the Studies of Anđela Horvat: Style and Timelessness (str.40-40)  
Sanja Cvetnić
Izvorni znanstveni članak
 
Jedna neobjavljena sinteza Anđele Horvat (str.41-46) hrvatskipdf 242 KB
An Unpublished Synthesis by Anđela Horvat (str.46-46)  
Andrej Žmegač
Izvorni znanstveni članak
 
Urbanistika u opusu Anđele Horvat (str.47-52) hrvatskipdf 221 KB
Urban Studies in the Writings of Anđela Horvat (str.52-52)  
Ratko Vučetić
Izvorni znanstveni članak
 
Kapela sv. Trojstva u Brinju (str.53-62) hrvatskipdf 598 KB
The Chapel of the Holy Trinity in Brinje (str.62-62)  
Marija Valjato Fabris
Prethodno priopćenje
 
O prvotnom izgledu i dataciji velikotaborske utvrde (str.63-72) hrvatskipdf 684 KB
New Findings on the Original Layout and Dating of Veliki Tabor Fort (str.72-72)  
Duško Čikara, Anka Ćurić
Prethodno priopćenje
 
Historije konzerviranja Anđele Horvat iz 1943. i 1944. godine: geneza i značenje (str.73-80) hrvatskipdf 470 KB
Anđela Horvat’s Histories of Conservation (1943, 1944): Genesis and Meaning (str.80-80)  
Marko Špikić, Ana Škegro
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj Ljube Karamana na konzervatorski rad Anđele Horvat (str.81-92) hrvatskipdf 612 KB
The Infl uence of Ljubo Karaman on Anđela Horvat’s Conservation Work (str.92-92)  
Ivana Nina Unković
Prethodno priopćenje
 
Tragom lapidarnih razglednica Anđele Horvat — Anđela Horvat i Kruno Prijatelj (str.93-100) hrvatskipdf 648 KB
Tracing Anđela Horvat’s Terse Postcards – Anđela Horvat and Kruno Prijatelj (str.100-100)  
Ivana Čapeta Rakić
Pregledni rad
 
Anđela Horvat prema Gjuri Szabu, Hermanu Bolléu i historicizmu — početak afirmacije umjetnosti druge polovice 19. stoljeća u hrvatskoj povijesti umjetnosti (str.101-110) hrvatskipdf 557 KB
Anđela Horvat vis-à-vis Gjuro Szabo, Herman Bollé and Historicism – the Beginnings of the Recognition of the Art of the Second Half of the 19th Century in Croatian Art History (str.110-110)  
Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
Baština viničkog kraja kroz stoljeća (str.111-118) hrvatskipdf 532 KB
The Heritage of Vinica over the Centuries (str.118-118)  
Ivana Peškan, Vesna Pascuttini Juraga
Pregledni rad
 
Kasnogotičko zidno slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj (str.119-126) hrvatskipdf 620 KB
Late-Gothic Wall Painting in Inland Croatia (str.126-126)  
Rosana Ratkovčić
Pregledni rad
 
Crkva Uznesenja Bl. Dj. Marije u Glogovnici u kontekstu kasnogotičke presvođenosti dvobrodnih dvoranskih crkava (str.127-134) hrvatskipdf 522 KB
The Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Glogovnica in the Context of Late-Gothic Vaulting of Two-Nave Hall Churches (str.134-134)  
Marina Šimunić Buršić
Prethodno priopćenje
 
Teza Anđele Horvat o praškim Parlerima na zagrebačkom Gradecu i Kaptolu (str.135-142) hrvatskipdf 468 KB
Anđela Horvat’s Thesis on Prague Masters Parler on Gradec and Kaptol in Zagreb (str.142-142)  
Zdenko Balog
Prethodno priopćenje
 
Današnje čitanje teza Anđele Horvat. Arhitektura 17. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj između gotike i baroka (str.143-150) hrvatskipdf 423 KB
Reading Anđela Horvat Today. 17th-Century Architecture in Inland Croatia between the Gothic and the Baroque (str.150-150)  
Dubravka Botica
Izvorni znanstveni članak
 
Zgrada Zakmardijeva sjemeništa u Varaždinu — projekt, izgradnja, tipologija (str.151-160) hrvatskipdf 507 KB
Zakmardi’s Seminary in Varaždin - Project, Construction, Typology (str.160-160)  
Petar Puhmajer
Prethodno priopćenje
 
Prilog istraživanju zidnih slika u dvorcu Brezovica (str.161-166) hrvatskipdf 625 KB
A Contribution to the Study of Wall Paintings in Brezovica Castle (str.166-166)  
Mirjana Repanić-Braun
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju zidnog oslika u crkvi sv. Ivana Nepomuka u Stupniku (str.167-176) hrvatskipdf 677 KB
A Contribution to the Study of Wall Paintings in the Church of St John of Nepomuk in Stupnik (str.176-176)  
Tanja Trška Miklošić
Izvorni znanstveni članak
 
Ad imitationem angelicæ, apostolicæque coronæ Vngaricæ. Prilog ikonografiji krune na prikazima svetih kraljeva u zagrebačkoj katedrali (str.177-186) hrvatskipdf 654 KB
Ad imitationem angelicæ, apostolicæque coronæ Vngaricæ: A Contribution to the Iconography of the Crown on the Images of the Holy Kings in Zagreb Cathedral (str.186-186)  
Danko Šourek
Izvorni znanstveni članak
 
Sveti Leopold, Austriae Marchionis, unutar habsburške »ikonografske panorame« Hrvatske u 18. stoljeću (str.187-194) hrvatskipdf 400 KB
St Leopold, Austriae Marchionis, within the Habsburg »Iconographic Panorama« of 18th-Century Croatia (str.194-194)  
Jasmina Nestić
Izvorni znanstveni članak
 
Oltari tipa pokaznica — pitanja izvorišta oltarne invencije na primjerima iz Volavja, Dropkovca i Štrigove (str.195-204) hrvatskipdf 544 KB
Monstrance-Type Altars – Problems of Origin Discussed on Examples from Volavje, Dropkovec and Štrigova (str.204-204)  
Martina Ožanić
Izvorni znanstveni članak
 
Kip Krista Spasitelja, djelo južnonjemačkog manirizma iz Muzeja za umjetnost i obrt (str.205-214) hrvatskipdf 643 KB
Christ the Saviour, South-German Mannerist from the Museum of Arts and Crafts (str.214-214)  
Nela Tarbuk
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog istraživanju javne kamene skulpture u Varaždinu u 18. stoljeću — kipovi Bl. Dj. Marije i sv. Josipa u nišama pročelja kuće u Gundulićevoj ul. 4 (str.215-222) hrvatskipdf 544 KB
A Contribution to the Study of Public Stone Sculpture in 18th-Century Varaždin – Sculptures of the Blessed Virgin Mary and St Joseph in Façade Niches of the House in Gundulićeva Street 4 (str.222-222)  
Jelena Spevec
Prethodno priopćenje
 
Nekadašnja isusovačka crkva sv. Mihovila u Osijeku u srednjoeuropskom kontekstu (str.223-233) hrvatskipdf 789 KB
The Former Jesuit Church of St Michael in Osijek in Central European Context (str.233-233)  
Margareta Turkalj Podmanicki, Katarina Horvat-Levaj
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 10.765 *