hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2016.

Objavljen na Hrčku: 18. 10. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Majića gradina (Drinovci) - novo nalazište licenske keramike u Hercegovini (str.7-23) hrvatskipdf 9 MB
The Majic hillfort (Drinovci) - a new finding site of the Litzen ceramics in Herzegovina (str.7-23)  
Tino Tomas
Izvorni znanstveni članak
 
Rimska cesta od Vida (Narona) u dolini Neretve do sela Cicina - Hum kod Trebinja (str.25-63) hrvatskipdf 43 MB
Roman road from Vid (Narona) in the Neretva river valley to the village of Cicina - Hum near Trebinje (str.25-63)  
Željka Pandža, Stanislav Vukorep
Izvorni znanstveni članak
 
Vjerske prilike u Humskoj zemlji (Stonu i Râtu) u srednjem vijeku (str.65-94) hrvatskipdf 278 KB
Religious situation in the Hum land (Ston and Rat) during the Middle Ages (str.65-94)  
Milenko Krešić
Izvorni znanstveni članak
 
"Boga hvaliti, puk sabirati, mrtve oplakivati". Katoličko zvono sa sahat-kule u Foči u sjeveroistočnoj Hercegovini (str.95-108) hrvatskipdf 7 MB
"To glorify God, summon believers, and mourn the departed". Catholic church bell in the Ottoman clock tower in Foča, northeastern Herzegovina (str.95-108)  
Ante Škegro
Stručni rad
 
Izbori i imenovanja biskupâ u Hercegovini u doba austro-ugarske vladavine (1878.-1918.) na primjeru biskupa Paškala Buconjića* (str.109-140) hrvatskipdf 289 KB
Election and nomination of bishops in Herzegovina during the Austro-Hungarian rule (1878-1918), the case of Bishop Pascal Buconjic (str.109-140)  
Petar Vrankić
Izvorni znanstveni članak
 
Proces hrvatske nacionalne integracije u Mostaru (str.141-231) hrvatskipdf 746 KB
The process of Croatian national integration in Mostar (str.141-231)  
Tihomir Zovko
Izvorni znanstveni članak
 
Katolički mjesečnik Kršćanska obitelj (1941.-1945.) u komparativnoj analizi (str.233-248) hrvatskipdf 170 KB
Catholic monthly Christian family (from 1941 to 1945), a comparative analysis (str.233-248)  
Petar Macut
Pregledni rad
 
Prosvjetna politika u službi ideološkoga pre/odgoja u Hercegovini (1945.-1952.) (str.249-285) hrvatskipdf 766 KB
Eduational policy in the service of social reform of education in Herzegovina (from 1945 to 1952) (str.249-285)  
Marina Beus
Izvorni znanstveni članak
 
O provođenju odluke komunističkih vlasti iz 1945. o uklanjanju grobalja i grobova "okupatora" i "narodnih neprijatelja" u Bosni i Hercegovini (str.287-317) hrvatskipdf 320 KB
The decision of communist government of 1945 on the removal of cemeteries and graves of the "occupiers" and "enemies of the people" in Bosnia and Herzegovina (str.287-317)  
Vladimir Geiger
Izvorni znanstveni članak
 
Slikarski singularitet Ljiljane Rajković - holokret gravure i cyber krajolici u oku nevidljivoga svemira (str.319-339) hrvatskipdf 5 MB
Painting singularity of Ljiljana Rajkovic - holocratic gravures and cyber landscapes in the cosmos invisible to the eye (str.319-339)  
Antun Karaman
Izvorni znanstveni članak
 
PJESME POSLJEDNJIH VREMENA. Razgovor s pjesnikom Veselkom. Veselko Koroman, Ja, putnik, Zagreb, 2014., 95 str. (str.343-357) hrvatskipdf 143 KB
Ratko Perić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ratko Perić, Svećenici glagoljaši na području BiH. Trista godina djelovanja (1551.-1851.), Crkva na kamenu, Mostar, 2016., 472 str. (str.358-364) hrvatskipdf 82 KB
Božo Goluža
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marinko Marić, Stanovništvo Popova u Hercegovini: Ravno, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb - Dubrovnik, 2015., 292 str. (str.365-367) hrvatskipdf 58 KB
Nenad Vekarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Elma Korić, Životni put prvog beglerbega Bosne: Ferhad-paša Sokolović (1530.-1590.), Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja, XLIV., Sarajevo, 2015., 321 str. (str.368-371) hrvatskipdf 56 KB
Dijana Pinjuh
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dijana Korać, Religioznost humske vlastele u kasnom srednjem vijeku, Crkva na kamenu, Mostar, 2015., 269 str. (str.372-375) hrvatskipdf 59 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilozi, 44, Sarajevo, 2015., 248 str. (str.376-378) hrvatskipdf 53 KB
Dijana Pinjuh
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Cleuna, god. I., br. 1, Livno, 2014., 432 str. (str.379-384) hrvatskipdf 74 KB
Željka Pandža
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lovro Kunčević, Mit o Dubrovniku: diskursi o identitetu renesansnoga grada, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zagreb - Dubrovnik, 2015., 276 str. (str.385-388) hrvatskipdf 64 KB
Goran Mijočević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U spomen na prof. Vicka Kapitanovića (1944.-2015.) (str.391-393) hrvatskipdf 128 KB
Dijana Pinjuh
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 17.529 *