hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 25 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 1974.

Objavljen na Hrčku: 25. 10. 2016.
Sadržaj Puni tekst
(str.2-2) hrvatskipdf 589 KB
Uvodnik  
O spektrofotometrijskom određivanju olova u obliku klorokompleksa (str.5-13) hrvatskipdf 6 MB
Spectrophotometric determination of lead in the form of chlorocomplexes (str.13-13)  
Zdenka Skurić, K. Weber
Izvorni znanstveni članak
 
Djelovanje mangana na respiratorni sistem (str.15-25) hrvatskipdf 8 MB
Respiratory effects of manganese (str.25-26)  
Marko Šarić, Slavica Lučić-Palaić, Ranka Pauković, Ankica Holetić
Izvorni znanstveni članak
 
Vrijednost sredstava za stabilizaciju pri određivanju atmosferskog sumporova dioksida (str.27-31) hrvatskipdf 4 MB
The value of stabilizers in the determination of sulphur dioxide in the air (str.31-32)  
Mirjana Gentilizza, Mirka Fugaš, F. Valić
Izvorni znanstveni članak
 
Tetraciklinski antibiotici i interna kontaminacija radiostroncijem (str.33-38) hrvatskipdf 4 MB
Tetracycline antibiotics and radiostrontium metabolism (str.38-38)  
Tea Maljković, Darinka Dekanić, Krista Kostial
Izvorni znanstveni članak
 
Onečišćenje okoline olovom i biološki indeksi povećanja apsorpcije olova kod čovjeka (str.39-44) hrvatskipdf 4 MB
Environmental lead contamination and biological indices of increased lead absorption (str.44-44)  
Danica Prpić-Majić, Janko Sušnik, Mirka Fugaš
Izvorni znanstveni članak
 
Faecal assay for 203pb by the sample rotation method (str.45-49) engleskipdf 4 MB
Određivanje 203Pb u fecesu metodom rotacije uzorka (str.49-50)  
Magda Harmut
Kratko priopćenje
 
Effect of acetylcholine on inhibition of cholinesterases by acylating inhibitors (str.51-55) engleskipdf 4 MB
Utjecaj acetilkolina na inhibiciju kolinesteraza acilirajućim inhibitorima (str.56-56)  
Vera Simeon
Kratko priopćenje
 
Detekcija zračenja u tekućem scintilatoru (str.57-65) hrvatskipdf 8 MB
Liquid scintillation counting (str.65-65)  
Maja Blanuša
Pregledni rad
 
Toksični plućni edem i promjene vaskularnog permeabiliteta (str.67-97) hrvatskipdf 28 MB
Toxic lung edema and vascular permeability changes (str.97-97)  
Radovan Pleština
Pregledni rad
 
U povodu 25. obljetnice Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU (str.101-113) hrvatskipdf 9 MB
Marko Šarić
Ostalo
 
Izvještaj o radu u 1973. i plan rada za 1974. godinu Instituta za medicinska istraživanja i mediicnu rada (str.115-162) hrvatskipdf 16 MB
Ostalo  
Posjeta: 2.646 *