hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 1999.

Objavljen na Hrčku: 15. 11. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Linguistic oppositions: north ~ south and east ~ west among the Slavic languages  
Lingvističke opozicije sjever ~ jug i istok ~ zapad na slavenskome jugu i u Slaviji kao cjelini (str.3-10) hrvatskipdf 252 KB
Dalibor Brozović, Dunja Brozović Rončević
Izvorni znanstveni članak
 
Some Proto-Slavic words in Croatian  
Neke praslavenske riječi u hrvatskome (str.11-20) hrvatskipdf 380 KB
Alemko Gluhak
Izvorni znanstveni članak
 
The isoglosses of the jat reflexes in Croatian organic idioms  
Izoglose refleksa jata u hrvatskim organskim idiomima (str.21-28) hrvatskipdf 289 KB
Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak
 
Die Substantivdeklination in den kroatischen glagolitischen Texten  
Sklonidbeni sustav imenica u jeziku hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara - staroslavensko-čakavska prožimanja (str.29-39) hrvatskipdf 402 KB
Ivan Jurčević
Izvorni znanstveni članak
 
The morphological characteristics of flaca’s speech within the Slavonian dialect  
Morfološko-tvorbene osobine ilačkoga govora u okviru slavonskoga dijalekta (str.41-47) hrvatskipdf 230 KB
Ljiljana Kolenić
Izvorni znanstveni članak
 
A few morphonological (and morphological) characteristics in dialects spoken in the north-western cakavian surrounding area  
Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora (str.49-61) hrvatskipdf 534 KB
Silvana Vranić
Izvorni znanstveni članak
 
From the formation of Čakavian holiday names  
Iz čakavske tvorbe blagdanskih imena (str.63-73) hrvatskipdf 403 KB
Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak
 
The speech of Bosiljevo  
Bosiljevski govor (Gramatika bosiljevskoga mjesnoga govora) (str.77-164) hrvatskipdf 3 MB
Josip Krajač
Izvorni znanstveni članak
 
Analyzing the accentual patterns of Čakavian dialects engleskipdf 861 KB
Analiza akcenatskih obrazaca čakavskih dijalekata (str.165-158)  
Keith Langston
Izvorni znanstveni članak
 
A dictionary of Đurđevec  
Đurđevečki rječnik (str.187-254) hrvatskipdf 3 MB
Jela Maresić
Pregledni rad
 
Posjeta: 9.263 *