hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 23 No. 1
Datum izdavanja: lipnja 1972.

Objavljen na Hrčku: 22. 11. 2016.
Sadržaj Puni tekst
Rezultati ciljanih pregleda radnika eksponiranih dinitroortokrezolu (DNOC) (str.1-8) hrvatskipdf 6 MB
Results of examinations of workers exposed to dinitro-ortho-cresol (str.9-9)  
Ana Markićević, Danica Prpić-Majić, Nada Bosnar-Turk
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj ekoloških faktora na pojavu toksičnih porfirija. I. alkoholizam i aktivnost dehidrataze delta-aminolevulinske kiseline (str.11-17) hrvatskipdf 6 MB
Effect of ecological factors on the appearance of toxic porphyria. I. alcoholism and D-DALA (str.18-18)  
D. Dimov, Danica Prpić-Majić, T. Beritić, Antonija Keršanc, Višnja Karačić
Kratko priopćenje
 
Utjecaj diklorfluormetana (Arcton 12, CCI2F2) na srce štakora (str.19-27) hrvatskipdf 8 MB
The influence of dichlorodifluoromethan (Arcton 12, CCI2F2) on the heart of rat (str.27-27)  
L. Štilinović, Z. Duraković, Đ. Vukadinović, T. Beritić
Kratko priopćenje
 
Usporedba biokemijskih svojstava kolinesteraza (str.29-39) hrvatskipdf 8 MB
Comparison of biochemical properties of cholinesterases (str.39-39)  
Vera Simeon
Stručni rad
 
Laser u medicini i biologiji (str.41-48) hrvatskipdf 6 MB
The laser in medicine and biology (str.48-48)  
Dragica Winterhalter, D. Broz
Stručni rad
 
(str.49-66) hrvatskipdf 16 MB
Ostalo  
Izvještaj o radu u 1971. i plan rada za 1972. godinu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU u Zagrebu (str.67-105) hrvatskipdf 12 MB
Ostalo  
Posjeta: 3.207 *