hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 48 No. 2, 2016.


Datum izdavanja: studeni 2016.

Objavljen na Hrčku: 27. 11. 2016.
Sadržaj Puni tekst
WAS THE CROATIAN LEADERSHIP IN THE 1990s ANTI-SEMITIC?  
Je li hrvatska vlast 1990-ih bila antisemitska? (str.291-329) hrvatskipdf 273 KB
Andrijana Perković Paloš
Izvorni znanstveni članak
 
BULGARIAN-CROATIAN POLITICAL RELATIONS (1990-2015)  
Bugarsko-hrvatski politički odnosi 1990. – 2015. (str.331-353) hrvatskipdf 204 KB
Kalojan Metodiev
Prethodno priopćenje
 
THE POLITICAL AND SECURITY CIRCUMSTANCES OF ANTE PARADŽIK’S DEATH  
Političko-sigurnosne okolnosti pogibije Ante Paradžika (str.355-388) hrvatskipdf 274 KB
Ivica Lučić
Izvorni znanstveni članak
 
CONFLICTS BETWEEN THE ARMY OF THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE CROATIAN DEFENCE COUNCIL IN GORNJI VAKUF IN 1992  
Sukobi Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskoga vijeća obrane u Gornjem Vakufu tijekom 1992. godine (str.389-430) hrvatskipdf 269 KB
Mijo Beljo
Izvorni znanstveni članak
 
ON THE AUTHENTICITY OF THE OF 26th DALMATIAN DIVISION, VIII DALMATIAN CORPS’ REPORT ON 16 FEBRUARY 1945 ABOUT THE CAPTURE OF ŠIROKI BRIJEG  
Pitanje autentičnosti izvješća 26. dalmatinske divizije 8. dalmatinskom korpusu od 16. veljače 1945. o zauzimanju Širokoga Brijega (str.411-430) hrvatskipdf 152 KB
Vladimir Šumanović
Izvorni znanstveni članak
 
“A SURVEY ON THE COLONISATION OF GYPSIES” OR THE ATTEMPT TO COLONISE ROMA IN THE SAVA BANOVINA  
“Anketa o kolonizaciji cigana” ili pokušaj koloniziranja Roma u Savskoj banovini (str.431-458) hrvatskipdf 232 KB
Danijel Vojak
Izvorni znanstveni članak
 
METAMORPHOSES: THE LIFE OF GIROLAMO ITALO BOXICH–JERKO BOŽIĆ  
Metamorfoze: Život Girolama Itala Boxicha – Jerka Božića (str.459-494) hrvatskipdf 353 KB
Ante Bralić, Mirko Đinđić
Izvorni znanstveni članak
 
DR PERO MAGDIĆ AND THE DEVELOPMENT OF “MODERN RIGHTISM” IN VARAŽDIN (1895 –1905)  
Dr. Pero Magdić i razvoj “modernoga pravaštva” u Varaždinu (1895. – 1905.) (str.495-530) hrvatskipdf 265 KB
Ivančica Jež
Prethodno priopćenje
 
THE ROLE OF HEARST AND PULITZER IN MANIPULATING PUBLIC OPINION DURING THE SPANISH-AMERICAN WAR  
Uloga Hearsta i Pulitzera u manipuliranju javnošću pri izvještavanju o Španjolsko-američkom ratu (str.531-550) hrvatskipdf 1 MB
Nataša Ružić, Vladan lalović
Pregledni rad
 
Lisa Moses Leff, The Archive Thief. The Man Who Salvaged French Jewish History in the Wake of the Holocaust (New York: Oxford University Press, 2015), 286 str. (str.553-556) hrvatskipdf 71 KB
Gabi Abramac
Recenzija, Prikaz
 
Neven Šantić, Ljepotica i zvijer. Mali kompendij hrvatskog regionalizma (Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2013), 159 str. (str.556-558) hrvatskipdf 66 KB
Velimir Veselinović
Recenzija, Prikaz
 
Francesca Rolandi, Con ventiquattromila baci. L’influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965) (Bologna: Bononia University Press, 2015), 196 str. (str.558-560) hrvatskipdf 67 KB
Igor Duda
Recenzija, Prikaz
 
Milko Mikola, Kazenske ustanove in zaporniki v Sloveniji 1945 – 1951 (Ljubljana: Nova obzorja, 2016), 219 str. (str.561-563) hrvatskipdf 66 KB
Martina Grahek
Recenzija, Prikaz
 
Ivica Zvonar, Mons. dr. Fran Barac (1872.-1940.). Život i djelo (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2012), 367 str. (str.563-565) hrvatskipdf 67 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
Ivan Hrstić, Vrijeme promjena. Makarska 1918. – 1929. (Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Grad Makarska, 2016), 491 str. (str.565-568) hrvatskipdf 72 KB
Stipica Grgić
Recenzija, Prikaz
 
Zoë Alexis Lang, The Legacy of Johann Strauss: Political Influence and Twentieth-Century Identity (New York: Cambridge University Press, 2014), 238 str. (str.568-571) hrvatskipdf 73 KB
Goran Ovčariček
Recenzija, Prikaz
 
Marijan Šabić, Marcel Černý, Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846. – 1875.) (Slavonski Brod; Prag: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Ústav pro českou literaturu Akademie vĕd České republiky, 2016), 213 str. (str.571-573) hrvatskipdf 66 KB
Dubravka Sesar
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 9.772 *