hrcak mascot   Srce   HID

Ljetopis socijalnog rada, Vol. 14 No. 2, 2007.


Datum izdavanja: srpnja 2007.

Objavljen na Hrčku: 26. 7. 2007.
Sadržaj Puni tekst
MODELI UČENJA ODRASLIH I PROFESIONALNI RAZVOJ (str.283-310) hrvatskipdf 182 KB
MODELS OF ADULT LEARNING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT (str.283-310)  
Vlasta Vizek-Vidović, Vesna Vlahović Štetić
Pregledni rad
 
ISKUSTVA I IZAZOVI UVOĐENJA SUPERVIZIJE U SUSTAV PROSVJETE (str.311-337) hrvatskipdf 546 KB
EXPERIENCES AND CHALLENGES OF THE INTRODUCTION OF SUPERVISION INTO THE SYSTEM OF EDUCATION (str.311-337)  
Jasenka Pregrad
Izlaganje sa skupa
 
ZNAČAJ SUPERVIZIJE ZA KVALITETNI RAD S DJECOM, MLADIMA I OBITELJIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI (str.339-353) hrvatskipdf 92 KB
THE IMPORTANCE OF SUPERVISION FOR HIGH-QUALITY WORK WITH THE CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES IN THE SYSTEM OF SOCIAL WELFARE (str.339-353)  
Marina Ajduković
Pregledni rad
 
AKTIVNO UČENJE I KRITIČKO MIŠLJENJE U KONTEKSTU SUPERVIZIJSKOG, EDUKACIJSKOG I POMAŽUĆEG ODNOSA (str.355-366) hrvatskipdf 82 KB
ACTIVE LEARNING AND CRITICAL THINKING IN THE CONTEXT OF SUPERVISORY, EDUCATIONAL AND HELPING RELATIONSHIP (str.355-366)  
Kristina Urbanc, Marijana Kletečki Radović
Pregledni rad
 
TIMSKI RAD I SUPERVIZIJA TIMOVA (str.367-386) hrvatskipdf 105 KB
TEAMWORK AND SUPERVISION OF TEAMS (str.367-386)  
Alenka Kobolt, Antonija Žižak
Pregledni rad
 
STRUČNO VOĐENJE: PODRUČJE RADA PROFESIONALNIH SUPERVIZORA? (str.387-432)  
COACHING, A FIELD FOR PROFESSIONAL SUPERVISORS? (str.387-432) engleskipdf 196 KB
Louis van Kessel
Pregledni rad
 
KOMPETENCIJE SUPERVIZORA (str.433-441)  
COMPETENCES OF A SUPERVISOR (str.433-441) engleskipdf 70 KB
Sonja Žorga
Pregledni rad
 
SUPERVIZIJA KAO NAČIN RAZVIJANJA SAMOPOUZDANJA I SPOSOBNOSTI PODNOŠENJA KONFRONTACIJE (str.443-452) hrvatskipdf 73 KB
CONFIDENCE AND THE ABILITY TO COPE WITH CONFRONTATION (str.443-452)  
Irena Bezić
Stručni rad
 
SUPERVIZIJA I INTERPERSONALNA NEUROBIOLOGIJA – KAKO SUPERVIZIJSKI ODNOS MIJENJA SUPERVIZORA I SUPERVIZANTA (str.453-463) hrvatskipdf 77 KB
SUPREVISION AND INTERPERSONAL NEUROBIOLOGY – HOW THE SUPERVISORY RELATIONSHIP CHANGES THE SUPERVISOR AND THE SUPERVISEE (str.453-463)  
Ljiljana Bastaić
Izlaganje sa skupa
 
Iskustva iz prakse- ZNAČAJ I NAČIN ORGANIZIRANJA SUPERVIZIJE ZA RAVNATELJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI (str.465-47) hrvatskipdf 63 KB
Vesna Orač, Zvonko Kovačić
Ostalo
 
Iskustva iz prakse- SUPERVIZIJA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI, NAMJERE I OČEKIVANJA SUPERVIZORA (str.473-477) hrvatskipdf 50 KB
Olga Petak
Ostalo
 
Dokumenti- POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ SUPERVIZIJE PSIHOSOCIJALNOG RADA Obrazloženje, uvjeti, nastavni program i plan studijskog programa (str.479-495) hrvatskipdf 78 KB
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ostalo
 
Prikaz skupa- PRIKAZ PRVE KONFERENCIJE O SUPERVIZIJI (str.497-500) hrvatskipdf 43 KB
Vanja Branica, Linda Rajhvajn
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 67.356 *