hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: rujna 1984.

Objavljen na Hrčku: 30. 7. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-3) hrvatskipdf 817 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Uz petstotu obljetnicu prvotiska glagoljskog Misala 1483-1983 (str.5-6) hrvatskipdf 2 MB
Anica Nazor
Uvodnik
 
Tiskana glagoljska knjiga od prvotiska Misala 1483. do Brozićeva brevijara 1561. (str.7-16) hrvatskipdf 11 MB
Printed glagolitic books from the editio princeps of 1483 Missal to Brozić's Breviary of 1561 (str.7-16)  
Anica Nazor
Izvorni znanstveni članak
 
Povijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) (str.17-61) hrvatskipdf 53 MB
Historical, social and cultural-environmental conditions of the origin and development of croatian glagolitic printing (on the occaison of the 500th anniversary of the editio princeps of the 1483 Missal) (str.17-61)  
Eduard Hercigonja
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik prvotiska u kontekstu književnojezične prakse hrvatskih glagoljaša (str.63-80) hrvatskipdf 17 MB
The language of editio princeps in the context of the literary language practice of the croatian glagolites (str.63-80)  
Яэык первопечатной книги в контексте литературно-яэыковой практики хорватских глаголитов (str.63-80)  
Stjepan Damjanović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatske inkunabule (str.81-90) hrvatskipdf 11 MB
Croatian incunabula (str.81-90)  
Šime Jurić
Izvorni znanstveni članak
 
Tipografska analiza hrvatskoglagoljskog prvotiska Misala po zakonu rimskog dvora iz 1483. godine (str.91-110) hrvatskipdf 22 MB
Typographic analysis of Croato-Glagolitic editio princeps of Misal po zakonu rimskog dvora (Missal under the law of the Roman court) of 1483. (str.91-110)  
Frane Paro
Izvorni znanstveni članak
 
Grafija najstarijih hrvatskoglagoljskih tiskanih knjiga (str.111-123) hrvatskipdf 11 MB
Der ältesten gedruckten kroatisch-glagolitischen Bücher (str.111-123)  
Ivan Bakmaz
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatskoglagoljski tiskani brevijar iz 1491. (str.125-157) hrvatskipdf 30 MB
Croato-Glagolitic printed Breviary of 1491 (str.125-157)  
Josip Tandarić
Izvorni znanstveni članak
 
Tiskani glagoljski Baromićev brevijar (str.159-180) hrvatskipdf 22 MB
Baromić's printed Glagolitic Breviary (str.159-180)  
Biserka Grabar
Izvorni znanstveni članak
 
Hagiografsko-legendarna književnost hrvatskog srednjovjekovlja i senjski "Marijini mirakuli" - izvori, žanrovske, tematske i tipološke karakteristike (str.181-201) hrvatskipdf 25 MB
La littérature hagiographique et légendaire du moyen âge croate et les "Miracles de Notre-Dame" de Senj - origines, caractéristiques du genre, thématiques et typologiques. (str.181-201)  
Ivanka Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Zamisao liturgijskog jezika u Šimuna Kožičića (str.203-218) hrvatskipdf 17 MB
Šimun Kožičić's conception of the liturgic language (str.203-218)  
Il concetto di lingua liturgica in Simone Kožičić (str.203-218)  
Anton Benvin
Izvorni znanstveni članak
 
Iluminacija knjiga u Hrvatskoj u 15. i 16. stoljeću (str.219-223) hrvatskipdf 5 MB
Illumination of books in Croatia in the fifteenth and sixteenth centuries (str.219-223)  
Anđelko Badurina
Izvorni znanstveni članak
 
Rana glagoljska izdanja u knjižnicama SSSR-a (str.225-255)  
Ранние глаголические издания в библиотеках СССР (str.225-255) ruskipdf 33 MB
Андрей Круминг
Izvorni znanstveni članak
 
Zajednički korijeni hrvatskih marijanskih oficija na početku 16. stoljeća (str.257-261) hrvatskipdf 5 MB
Common roots of croatian mariological officies at the beginig of the sixteenth century (str.257-261)  
Josip Tandarić
Izvorni znanstveni članak
 
Glagoljica kao ortografski uzorak u hrvatskoj književnosti (str.263-268) hrvatskipdf 6 MB
The glagolitic script as an ortographic model in Croatian literature (str.263-268)  
Milan Moguš
Izvorni znanstveni članak
 
Struktura bibliotečnih fondova u Hrvatskoj u 15. i 16. stoljeću (str.269-282) hrvatskipdf 15 MB
The structure of library holdings in Croatia in the fifteenth and the sixteenth centuries (str.269-282)  
Aleksandar Stipčević
Izvorni znanstveni članak
 
Durychov opis glagoljske tiskane početnice iz 1527. (str.283-289) hrvatskipdf 10 MB
Durychs Beschreibung des ersten glagolitisch gedruckten Abecedariums (1527) (str.283-289)  
Alojz Jembrih
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 28.797 *