hrcak mascot   Srce   HID

Liječnički vjesnik, Vol. 135 No. 1-2, 2013.


Datum izdavanja: veljače 2013.

Objavljen na Hrčku: 10. 1. 2017.
Sadržaj Puni tekst
ZBRINJAVANJE AKUTNOG BUBREŽNOG ZATAJENJA KONTINUIRANIM I INTERMITENTNIM POSTUPKOM hrvatskipdf 520 KB
TREATING ACUTE KIDNEY INJURY USING CONTINUOUS AND INTERMITTENT RENAL REPLACEMENT THERAPY  
Marko Ćaćić
Izvorni znanstveni članak
 
ZDJELIČNI DISKONTINUITET U REVIZIJSKOJ ARTROPLASTICI KUKA – PRIKAZ BOLESNIKA hrvatskipdf 313 KB
PELVIC DISCONTINUITY IN REVISION TOTAL HIP ARTHROPLASTY – CASE REPORT  
Joško Smilović, Damir Matoković, Dubravko Orlić
Pregledni rad
 
HOLT-ORAMOV SINDROM – VAŽNOST RANE DIJAGNOZE I MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA. PRIKAZ BOLESNIKA hrvatskipdf 141 KB
HOLT-ORAM SYNDROME – THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS AND INTERDISCIPLINARY APPROACH. A CASE REPORT  
Zora Zakanj
Pregledni rad
 
LIJEČENJE EMPIJEMA PRSIŠTA U DJECE hrvatskipdf 362 KB
TREATMENT OF EMPYEMA THORACIS IN CHILDREN  
Anko Antabak, Dorian Tješić-Drinković, Tomislav Luetić, Stanko Ćavar, Marko Bogović, Ranka Štern Padovan, Matej Andabak
Pregledni rad
 
ULOGA NEOADJUVANTNE KEMOTERAPIJE KOD UZNAPREDOVALOG RAKA JAJNIKA hrvatskipdf 201 KB
ROLE OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN THE ADVANCED OVARIAN CANCER  
Višnja Mataga, Višnja Matković
Pregledni rad
 
NOVI PRIMARNI ZLOĆUDNI TUMORI NAKON DIJAGNOZE RAKA DOJKE: MEĐUODNOS NASLIJEĐA, RIZIČNIH ČIMBENIKA I MODALITETA LIJEČENJA hrvatskipdf 272 KB
NEW PRIMARY MALIGNANCIES AFTER BREAST CANCER DIAGNOSIS: INTERPLAY OF GENETICS, RISK FACTORS AND TREATMENT MODALITIES  
Natalija Dedić Plavetić, Marina Barić, Mladen Solarić, Damir Vrbanec
Pregledni rad
 
SINDROM MIŠIĆA PIRIFORMISA: ETIOLOGIJA, PATOGENEZA, KLINIČKE MANIFESTACIJE, DIJAGNOZA, DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I TERAPIJA hrvatskipdf 517 KB
PIRIFORMIS MUSCLE SYNDROME: ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL MANIFESTATIONS, DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND THERAPY  
Vjekoslav Grgić
Pregledni rad
 
OSVRT NA ORGANIZACIJU KONGRESA HIGIJENIČARA U OPATIJI 1950. GODINE hrvatskipdf 3 MB
RETROSPECTION ON HYGIENE CONGRESS ORGANISATION IN OPATIJA 1950  
Vjekoslav Bakašun, Vladimir Mićović
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 5.122 *