hrcak mascot   Srce   HID

Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik,Vol. 47 No. 1-2
Datum izdavanja: siječnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 27. 1. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.5-6) hrvatskipdf 221 KB
Foreword (str.5-6)  
Vjera Katalinić
Uvodnik
 
Habsburške kraljice Poljske i glazba na poljskome kraljevskom dvoru krajem 16. i u 17. stoljeću (str.7-25)  
Habsburg Queens of Poland and Music at the Polish Royal Court at the End of 16th and in the 17th Centuries (str.7-25) engleskipdf 494 KB
Barbara Przybyszewska-Jarmińska
Izvorni znanstveni članak
 
Bubnjari, timpanisti, trubači i pifaristi: glazbena pratnja u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću (str.27-78) hrvatskipdf 582 KB
Drummers, Timpanists, Trumpeters and Fifers: Musical Accompaniment in Venetian Overseas Army Units in the Eighteenth Century (str.27-78)  
Lovorka Čoralić, Vjera Katalinić, Maja Katušić
Izvorni znanstveni članak
 
Dalekosežni glazbeni učinci talijanskih Grand tours Ignaza Marije von Attems-Heiligenkreutza (1714-1762) i Thomasa Graya (1716-1771) (str.79-101)  
The Lasting Musical Effects of the Italian Grand Tours Of Ignaz Maria Von Attems-Heiligenkreutz (1714-1762) and Thomas Gray (1716-1771) (str.79-101) engleskipdf 485 KB
Metoda Kokole
Izvorni znanstveni članak
 
Glazbena knjižnica kazališta u Varšavi u godinama 1788. i 1797: odraz migracije europskog repertoara (str.103-116)  
The Music Library of the Warsaw Theatre in the Years 1788 and 1797: An Expression of the Migration of European Repertoire (str.103-116) engleskipdf 282 KB
Alina Żórawska-Witkowska
Izvorni znanstveni članak
 
Dragocjeno kulturno naslijeđe ili iščezavajuća slika prošlosti? Stanje povijesnih orgulja na teritoriju današnje Slovenije na primjeru orgulja Joannesa Franciscusa Janecheka (str.117-132)  
Invaluable Cultural Heritage or the Fading Image of the Past: The State of Historical Organs in the Territory of Present-Day Slovenia through the Example of the Organs of Joannes Franciscus Janechek (str.117-132) engleskipdf 288 KB
Katarina Trček
Izvorni znanstveni članak
 
Ontologija glazbe Ivana Fochta (str.133-147) hrvatskipdf 292 KB
The Ontology of Music according to Ivan Focht (str.133-147)  
Tomislav Škrbić
Izvorni znanstveni članak
 
Vokalna oporuka Stjepana Šuleka. Uz cikluse popjevaka Pjesma mrtvog pjesnika i Strah (str.149-160) hrvatskipdf 319 KB
The Vocal Testament of Stjepan Šulek: The Song Cycles Pjesma mrtvog pjesnika And Strah (str.149-160)  
Koraljka Kos
Izvorni znanstveni članak
 
Fotografije i razglednice iz fonda Gjuro Eisenhuth u arhivu Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu. Prilog kronici glazbeno-kulturnog života Zagreba u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća (str.161-191) hrvatskipdf 1022 KB
Photographs and Postcards from the Fund Gjuro Eisenhuth in the Archival Collection of the Croatian Music Institute in Zagreb. A Contribution to the Chronicle of Cultural Life of Zagreb in the Second Half of the 19th and the First Half of the 20th Century (str.161-191)  
Sara Ries
Pregledni rad
 
Povijesno obaviješteno izvođenje u 20. i 21. stoljeću: tendencije u teoriji i praksi (str.193-208) hrvatskipdf 330 KB
Historically-Informed Performance in the 20th and 21st Centuries: Tendencies in Theory and Practice (str.193-208)  
Dario Poljak
Pregledni rad
 
Recenzije, prikazi i informacije o publikacijama (str.209-219) hrvatskipdf 314 KB
Reviews and Information on Publications (str.209-219)  
Eva Sedak, Jakša Primorac
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvješća o znanstvenim skupovima (str.221-251) hrvatskipdf 364 KB
Reports on Conferences (str.221-251)  
Nada Bezić, Vilena Vrbanić, Andreja Vrekalić, Sanja Majer-Bobetko, Aneta Markuszewska
Sažetak sa skupa
 
Djelatnost Hrvatskog muzikološkog društva u 2015. godini (str.251-253) hrvatskipdf 270 KB
Stanislav Tuksar
Vijest
 
Djelatnost Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u 2015. godini (str.253-264) hrvatskipdf 289 KB
Vjera Katalinić
Vijest
 
Djelatnost Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014/2015. (str.265-273) hrvatskipdf 280 KB
Dalibor Davidović
Vijest
 
Bibliographia musicologica Croatica. Addenda i radovi za 2014. godinu (str.275-309) hrvatskipdf 444 KB
Vilena Vrbanić
Bibliografija
 
Posjeta: 10.333 *