hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 17. 1. 2017.
Sadržaj Puni tekst
PRIJAVA TRAŽBINA STRANIH VJEROVNIKA PREMA EUROPSKOJ UREDBI O INSOLVENCIJSKIM POSTUPCIMA (str.1039-1062) hrvatskipdf 360 KB
LODGEMENT OF FOREIGN CREDITORS’ CLAIMS ACCORDING TO THE EUROPEAN REGULATION ON INSOLVENCY PROCEEDINGS (str.1063-1064)  
Jasnica Garašić
Izvorni znanstveni članak
 
GROF KARLO (KÁROLY) KHUEN-HÉDERVÁRY I HRVATI (str.1065-1096) hrvatskipdf 471 KB
VICEROY KARLO (KÁROLY) KHUEN-HÉDERVÁRY AND THE CROATS (str.1097-1100)  
Ladislav Heka
Izvorni znanstveni članak
 
MOGUĆI PRAVCI IZMJENA I DOPUNA HRVATSKOGA PRAVA DRUŠTAVA (str.1101-1145) hrvatskipdf 479 KB
POSSIBLE DIRECTIONS FOR AMENDMENTS OF CROATIAN COMPANY LAW (str.1146-1148)  
Tomislav Jakšić, Siniša Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
AKTIVNO PODMIĆIVANJE U HRVATSKOM SREDNJOVJEKOVNOM I NOVOVJEKOVNOM PRAVU (str.1149-1170) hrvatskipdf 362 KB
ACTIVE BRIBERY IN CROATIAN MEDIEVAL AND MODERN LAW (str.1171-1174)  
Mijo Galiot
Prethodno priopćenje
 
POSEBNI SKRBNIK ZA DIJETE U HRVATSKOM I NJEMAČKOM OBITELJSKOPRAVNOM SUSTAVU (str.1175-1198) hrvatskipdf 388 KB
CHILD’S GUARDIAN UNDER THE CROATIAN AND GERMAN LEGAL SYSTEM (str.1199-1200)  
Branka Rešetar, Daniel Rupić
Pregledni rad
 
ZATVOR RADI SLAMANJA OTPORA U UPRAVNOKAZNENOM, ODNOSNO PREKRŠAJNOM PRAVU KAO PRAVNO SREDSTVO POKORAVANJA U SVRHU OSTVARIVANJA (U)PRAVNIH DUŽNOSTI (str.1201-1226) hrvatskipdf 425 KB
COERCIVE DETENTION / ARREST IN ADMINISTRATIVE PENAL LAW / LAW ON MINOR OFFENCES AS A COERCIVE LEGAL INSTRUMENT TO REALISE (ADMINISTRATIVE) LEGAL DUTIES (str.1227-1230)  
Boštjan Tratar
Pregledni rad
 
NOVI PRISTUP U ODREĐENJU DOBITI STALNE POSLOVNE JEDINICE – PRISTUP OECD-A TE IMPLIKACIJE ZA HRVATSKO POREZNO PRAVO (str.1231-1249) hrvatskipdf 309 KB
NEW APPROACH IN THE ATTRIBUTION OF PROFITS TO PERMANENT ESTABLISHMENTS – THE AUTHORISED OECD APPROACH AND ITS IMPLICATIONS FOR CROATIAN TAX LAW (str.1250-1252)  
Nevia Čičin-Šain
Pregledni rad
 
RAZMJENA INFORMACIJA U POREZNIM STVARIMA: ANALIZA HRVATSKOGA NORMATIVNOG OKVIRA U SVJETLU ZAHTJEVA FATCA-E (str.1253-1285) hrvatskipdf 446 KB
EXCHANGE OF INFORMATION IN TAX MATTERS: THE ANALYSIS OF CROATIAN LEGAL FRAMEWORK IN LIGHT OF FATCA (str.1286-1288)  
Stjepan Gadžo, Marko Meštrović
Pregledni rad
 
ODREĐENA SPORNA PITANJA U VEZI S ČLANKOM 186.A ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU (U TEORIJI I PRAKSI) (str.1289-1315) hrvatskipdf 394 KB
ARTICLE 186.A OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (IN THEORY AND PRACTICE) (str.1316-1318)  
Jakob Nakić
Pregledni rad
 
DOPUŠTENE I ZABRANJENE UGOVORNE ODREDBE KOD UGOVORA O FRANŠIZINGU U KONTEKSTU EUROPSKOGA PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA (str.1319-1344) hrvatskipdf 400 KB
PERMITTED AND PROHIBITED CONTRACTUAL PROVISIONS WITH FRANCHISE AGREEMENTS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN COMPETITION LAW (str.1345-1348)  
Lidija Šimunović
Pregledni rad
 
IZGRADNJA MODERNOG I KONKURENTNOG STUDIJA PRAVA KAO ODGOVOR NA ZAHTJEVE TRŽIŠTA SUTRAŠNJICE (U CILJU PROMOCIJE INTERESA STUDENATA, DRUŠTVA I EKONOMIJE) - IZMEĐU ZADRŽAVANJA POSTOJEĆEG STANJA I AKTIVIRANJA RASPOLOŽIVIH POTENCIJALA (str.1349-1374) hrvatskipdf 399 KB
THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE LEGAL STUDIES AS A RESPONSE TO THE DISORDERS IN THE LEGAL JOB MARKET (WHAT NEEDS TO BE DONE IN ORDER TO PROMOTE THE INTEREST OF STUDENTS, SOCIETY AND NATIONAL ECONOMY?) - THE NEED TO DECIDE BETWEEN HOLDING IN PLACE AND ACTIVATING AVAILABLE ACADEMIC RESOURCES (str.1375-1377)  
Zvonimir Jelinić
Ostalo
 
Posjeta: 24.375 *