hrcak mascot   Srce   HID

Paediatria Croatica, Vol. 60 No. 3, 2016.


Paediatria Croatica,Vol. 60 No. 3
Datum izdavanja: rujna 2016.

Objavljen na Hrčku: 27. 1. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Energy drink consumption among medical high school students in Serbia (str.85-89)  
Potrošnja energetskih pić a među učenicima srednje medicinske škole u Srbiji (str.90-90) hrvatskipdf 99 KB
Gordana Švonja Parezanović, Bojana Perić Prkosovački
Izvorni znanstveni članak
 
Minimalno invazivna urološka kirurgija dječje dobi - Što možemo učiniti danas? (str.91-95) hrvatskipdf 67 KB
Minimally invasive pediatric urologic surgery: what can we do today? (str.96-96)  
Božidar Župančić, Marko Bašković, Stjepan Višnjić, Ivo Vukasović
Pregledni rad
 
Poteškoće u dijagnosticiranju i liječenju osteoid osteoma u laktu četverogodišnje djevojčice - prikaz slučaja i pregled literature (str.97-104) hrvatskipdf 259 KB
Diffi culties in diagnosis and treatment of elbow osteoid osteoma in a four-year-old girl: case report and review of the literature (str.105-105)  
Marko Labaš, Danijel Pilipac, Krešimir Majdandžić, Tomislav Džapić, Ivan Bojanić
Pregledni rad
 
Mikrodelecija 8q23.3-q24.11 povezana sa sindromima Langer-Giedion i Cornelia de Lange-4 (str.106-110) hrvatskipdf 230 KB
Microdeletion of chromosomal region 8q23.3-q24.11 associated with Langer-Giedion and Cornelia de Lange type IV syndromes (str.111-111)  
Ana-Maria Ivankov, Adriana Bobinec, Ljubica Boban, Ivona Sansović, Ingeborg Barišić
Recenzija, Prikaz
 
Sekvenca kaudalne regresije i delecija 7q34-q36.3 (str.112-115) hrvatskipdf 163 KB
Caudal regression sequence and deletion of 7q34-q36.3 region (str.116-116)  
Adriana Bobinec, Ana-Maria Ivankov, Marina Čule, Ivona Sansović, Ingeborg Barišić
Recenzija, Prikaz
 
Klinička slika konverzivnog poremećaja u hitnoj pedijatrijskoj službi: prikaz triju bolesnica (str.117-119) hrvatskipdf 53 KB
Clinical presentation of conversion disorder in pediatric emergency service: three case reports (str.120-120)  
Lena Santrić, Darko Richter, Ivan Begovac
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 4.694 *