hrcak mascot   Srce   HID

Povijesni prilozi, Vol. 35 No. 51, 2016.


Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 7. 2. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Nekretnine u notarskim dokumentima 13. stoljeća: primjeri dalmatinskih gradova (Zadra, Šibenika, Trogira, Splita i Dubrovnika) (str.7-38) hrvatskipdf 258 KB
Real Estate in 13th-Century Notarial Documents: Case Studies of Dalmatian Cities (Zadar, Šibenik, Trogir, Split, and Dubrovnik) (str.39-39)  
Irena Benyovsky Latin, Sandra Begonja
Izvorni znanstveni članak
 
O familijarima knezova Nelipčića (str.41-69) hrvatskipdf 225 KB
On the familiares of the Counts of Nelipčić (str.70-70)  
Ante Birin
Izvorni znanstveni članak
 
Gradu in gradum semper antiquior de dicta domo aut familia de Prodis: prilog proučavanju barskih patricija Prodija (str.71-118) hrvatskipdf 3 MB
Gradu in gradum semper antiquior de dicta domo aut familia de Prodis: A Contribution to the Research on the Patrician Family of Prodi from Bar (str.119-120)  
Savo Marković
Izvorni znanstveni članak
 
Junak ili izdajnik: sudbina Mehmed-paše Atlagića, posljednjega osmanskoga branitelja Knina i mletačkog zarobljenika (str.121-132) hrvatskipdf 120 KB
Hero or Traitor: The Fate of Mehmed-pasha Atlagić, the Last Ottoman Defender of Knin and a Venetian Captive (str.133-133)  
Fazileta Hafizović
Izvorni znanstveni članak
 
Rapski patricij, mletački kavaljer i trogirski guvernadur – Jerolim Zaro († 1703.) (str.135-157) hrvatskipdf 155 KB
Rab’s Patrician, Venetian cavalier, and Trogir’s guvernadur – Jerolim Zaro († 1703) (str.158-158)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Vojno poduzetništvo u Mletačkoj Dalmaciji i Boki od 1700. do 1718. godine (str.159-194) hrvatskipdf 262 KB
Military Entrepreneurship in Venetian Dalmatia and Boka (1700 – 1718) (str.195-196)  
Nikola Markulin
Izvorni znanstveni članak
 
Nekretnine dubrovačke vlastele u oporukama od 1750. do 1815. godine u Dubrovniku (str.197-221) hrvatskipdf 182 KB
Real Estate Owned by Dubrovnik’s Nobility and Recorded in Testaments (1750-1815) (str.222-222)  
Ivana Lazarević
Izvorni znanstveni članak
 
Norbert Spannenberger, Szabolcs Varga (Hrsg.), Ein Raum im Wandel. Die osmanisch-habsburgische Grenzregion vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014, 308 stranica (str.225-227) hrvatskipdf 75 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zrinka Blažević, Stanko Jambrek, Nataša Štefanec (ed.), The Reformation in the Croatian Historical Lands. Research Results, Challenges, Perspectives, Zagreb: Biblijski institut Zagreb; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, 2015, 300 stranica (str.227-229) hrvatskipdf 74 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Pazin; Barban; Pula: Katedra Čakavskog sabora Pazin; Državni arhiv u Pazinu; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015, 319 stranica (str.229-231) hrvatskipdf 79 KB
Filip Novosel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Elvis Orbanić (priredio), Ignazio Gaetano de Buset. Visita Spirituale del 1788 in Istria / Ignacije Kajetan Buzetski. Duhovna vizitacija iz 1788. godine u Istri (Città di Vaticano: Associazione Archivistica Ecclesiastica; Hrvatski državni arhiv; Državni arhiv u Pazinu, 2016.), 277 stranica (str.232-234) hrvatskipdf 75 KB
Marino Martinčevć
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 53 (2015), br. 1; 53 (2015), br. 2, 540 stranica (str.234-236) hrvatskipdf 75 KB
Juro Bijelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Croatica christiana periodica, XXXIX (2015), br. 75, 273 stranice; XXXIX (2015), br. 76, 238 stranica (str.236-239) hrvatskipdf 80 KB
Jelena Pavković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Scrinia Slavonica, godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest 15 (2015), 428 stranica (str.239-241) hrvatskipdf 74 KB
Tomislav Smolčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup „Jubileji svetoga Vlaha – poticaj suvremenim znanstvenim promišljanjima“ (Dubrovnik, 21. i 22. listopada 2016.) (str.241-243) hrvatskipdf 73 KB
Jelena Pavković, Tomislav Smolčić
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 9.670 *