hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 68 No. 12., 2016.


Građevinar,Vol. 68 No. 12.
Datum izdavanja: siječnja 2017.

Objavljen na Hrčku: 15. 2. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Mjerenje posmične čvrstoće meke stijene u uvjetima laboratorijski simulirane rastrošbe (str.955-965) hrvatskipdf 299 KB
Testing the shear strength of soft rock at different stages of laboratory simulated weathering (str.955-965) engleskipdf 312 KB
Goran Vlastelica, Predrag Miščević, Nataša Pavić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj nastavljanja armature na nosivost ab grede prethodno izložene djelovanju visokih temperatura (str.967-978) hrvatskipdf 1 MB
The influence of continuing reinforcement on the load capacity of a RC beam previously exposed to high temperatures (str.967-978) engleskipdf 1 MB
Krešimir Ninčević, Joško Ožbolt, Ivica Boko
Prethodno priopćenje
 
Optimizacija održavanja i remonta željezničkih kolosijeka primjenom genetičkih algoritama (str.979-993) hrvatskipdf 694 KB
Optimisation of railway track maintenance and renewal works by genetic algorithms (str.979-993) engleskipdf 687 KB
Hakan Guler
Pregledni rad
 
Sanacija konstrukcije mosta Careva Ćuprija u Sarajevu (str.995-1008) hrvatskipdf 2 MB
Structural repair of Careva Ćuprija Bridge in Sarajevo (str.995-1008) engleskipdf 2 MB
Naida Ademović, Azra Kurtović, Muhamed Madžarević
Stručni rad
 
Analiza ab elemenata u scenariju progresivnog urušavanja metodom konačnih elemenata (str.1009-1022) hrvatskipdf 915 KB
Finite element analysis of RC elements in progressive collapse scenario (str.1009-1022) engleskipdf 903 KB
Nima Usefi, Foad Mohajeri Nav, Reza Abbasnia
Stručni rad
 
Posjeta: 5.594 *