hrcak mascot   Srce   HID

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,Vol. 19 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 1968.

Objavljen na Hrčku: 28. 2. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Apsorpciometrijsko određivanje organofosfornih insekticida (str.477-491) hrvatskipdf 11 MB
Absorptiometric determination of organophosphorus insecticides (str.491-492)  
K. Weber, Jelka Matković, Ljerka Palla
Izvorni znanstveni članak
 
Alteration of the locomotive mice activity of poisoned with sublethal doses of lead acetate (str.493-510) engleskipdf 12 MB
Alteracija lokomotorne aktivnosti (LA) miševa otrovanih subletalnim dozama olovnog acetata (str.510-511)  
A.L. Terzin, V.V. Vujkov
Izvorni znanstveni članak
 
Comparison of the distribution of 47Ca, 85Sr, 133Ba and 223Ra following intravenous injection into a helthy man (str.513-528) engleskipdf 10 MB
Usporedba raspodjele 47Ca, 85Sr, 133Ba i 223Ra u zdrava čovjeka nakon intravenozne injekcije (str.528-528)  
G.E. Harrison
Izvorni znanstveni članak
 
Koncentracija δ-aminolevulinske kiseline (DALK) u jednokratnom uzorku urina pri profesionalnoj ekspoziciji olovu (str.529-535) hrvatskipdf 4 MB
Concentration of the δ-amino-levulinic acid (δ - ALA) in a single urine specimen in occupational lead exposure (str.535-535)  
Danica Prpić-Majić, Jelena Knežević, Edita Keršanc
Kratko priopćenje
 
Polarografsko određivanje kadmijuma u biološkom materijalu (str.537-542) srpskipdf 4 MB
Polarographic determination of cadmium in biological material (str.542-542)  
D. Jovanović, Lj. Stojadinović, B. Spasojević, J. Bugarić
Kratko priopćenje
 
Prilog izučavanju oštećenja disajnih organa pri dugotrajnoj ekspoziciji prašini barita (str.543-558) bosanskipdf 12 MB
Respiratory impairment due to long-term exposure to barite dust (str.558-558)  
D. Stanković, A. Pleho, M. Šarić, Đ. Vukadinović
Stručni rad
 
Mogućnost detekcije svježih fisionih produkata u atmosferi metodom autoradiografije (str.559-564) hrvatskipdf 4 MB
A possibility of detecting fresh fission products in the atmosphere by the autoradiographic method (str.564-565)  
M. Picer, Đ. Pecikozić
Stručni rad
 
Fizički principi interakcije neutrona i biološkog tkiva (str.567-577) hrvatskipdf 8 MB
Physical principles of neutron interaction with biological tissue (str.577-577)  
Dragica Winterhalter
Pregledni rad
 
(str.579-607) hrvatskipdf 24 MB
Ostalo  
Posjeta: 3.171 *