hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 40 No. 78, 2016.


Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 9. 3. 2017.
Sadržaj Puni tekst
ZNAČENJE NEKIH FILOZOFSKIH NAZIVA U DJELU DE ESSENTIIS HERMANA DALMATINA (str.1-15) hrvatskipdf 262 KB
THE MEANING OF SOME PHILOSOPHICAL TERMS IN THE WORK DE ESSENTIIS OF HERMAN THE DALMATIAN (str.1-15)  
Žarko DADIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
OTPIS INOCENTA IV. SENJSKOM BISKUPU (1248.) POD PATRONATOM SV. JERONIMA / II. Povijesni usud glagoljice i začetci jeronimske tradicije (str.17-37) hrvatskipdf 334 KB
RESCRIPT OF POPE INNOCENT IV TO THE BISHOP OF SENJ (1248). UNDER THE PATRONAGE OF ST JEROME. II HISTORICAL FATE OF GLAGOLITIC SCRIPT AND BEGINNINGS OF ST JEROME TRADITION (str.17-37)  
Vanda KRAFT SOIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
OTOK SVETOG JAKOVA: PRILOG POZNAVANJU SREDNJOVJEKOVNOGA KULTURNOG KRAJOLIKA ZAGREBA (str.39-48) hrvatskipdf 405 KB
OTOK OTOK OF ST JAMES: A CONTRIBUTION TO OUR KNOWLEDGE ABOUT MEDIEVAL CULTURAL LANDSCAPE OF ZAGREB (str.39-48)  
Danko DUJMOVIĆ
Prethodno priopćenje
 
CRKVENE INSTITUCIJE U DUBROVAČKIM OPORUKAMA S KRAJA 13. I U PRVOJ POLOVICI 14. STOLJEĆA (str.49-65) hrvatskipdf 248 KB
ECCLESIASTICAL INSTITUTIONS IN THE LAST WILLS FROM DUBROVNIK (END OF THE 13TH AND THE FIRST HALF OF THE 14TH CENTURY) (str.49-65)  
Gordan RAVANČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
KOLEGIJALNA CRKVA S. HELIE DE ANTIBARO (str.67-81) hrvatskipdf 2 MB
THE COLLEGIATE CHURCH S. HELIE DE ANTIBARO (str.67-81)  
Savo MARKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG POZNAVANJU CIKLUSA SLIKA POSVEĆENOGA SV. ŠIMI IZ CRKVE SV. ŠIME U ZADRU (str.83-103) hrvatskipdf 2 MB
A CONTRIBUTION TO OUR KNOWLEDGE ABOUT SERIES OF PICTURES DEVOTED TO ST SIMEON IN THE CHURCH OF ST SIMEON IN ZADAR (str.83-103)  
Ivana PRIJATELJ PAVIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
SVJEDOČANSTVA UKLESANA U KAMENU – GROBNICE I NADGROBNI NATPISI BOKELJA, BUDVANA I BARANA U MLECIMA I NA OTOCIMA MLETAČKE LAGUNE (16. – 19. STOLJEĆE) (str.105-138) hrvatskipdf 1 MB
TESTIMONIES ENGRAVED IN STONE – TOMBS AND GRAVE INSCRIPTIONS OF PEOPLE FROM THE BAY OF KOTOR, BUDVA AND BAR IN VENICE AND ON THE ISLANDS OF THE VENETIAN LAGOON (16th – 19th CENTURY) (str.105-138)  
Lovorka ČORALIĆ – Maja KATUŠIĆ – Maja MATASOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
BISKUP JURAJ DOBRILA NA STRANICAMA AUSTRIJSKOG TISKA (str.139-155) hrvatskipdf 247 KB
BISHOP JURAJ DOBRILA IN THE AUSTRIAN NEWSPAPERS (str.139-155)  
Mihovil DABO
Pregledni rad
 
POLITIČKI RAD SVEĆENIKA JOSIPA PAZMANA U SVJETLU SABORSKIH GOVORA (str.157-190) hrvatskipdf 334 KB
POLITICAL ACTIVITIES OF PRIEST JOSIP PAZMAN IN THE LIGHT OF HIS PARLIAMENTARY SPEECHES (str.157-190)  
Ana BIOČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ANDRIJA ŽIVKOVIĆ (1886. – 1957.) I SVETOZAR RITIG (1873. – 1961.) – NOVE SPOZNAJE U SVJETLU ŽIVKOVIĆEVA DNEVNIKA (str.191-208) hrvatskipdf 260 KB
ANDRIJA ŽIVKOVIĆ (1886-1957) AND SVETOZAR RITIG (1873-1961) NEW FINDINGS ACCORDING TO THE ŽIVKOVIĆ’S DIARY (str.191-208)  
Martina s. Ana BEGIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
IMENOVANJE STALNOG PREDSTAVNIKA MEĐUNARODNOG ODBORA CRVENOG KRIŽA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ (1943.) (str.209-234) hrvatskipdf 293 KB
DESIGNATION OF A PERMANENT REPRESENTATIVE OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS IN THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA (1943) (str.209-234)  
Mario KEVO
Izvorni znanstveni članak
 
ZBIRKE STRANIH RIJETKIH KNJIGA 16. STOLJEĆA U KNJIŽNICAMA HRVATSKE FRANJEVAČKE PROVINCIJE SV. ĆIRILA I METODA: FRANJEVAČKI SAMOSTAN U SAMOBORU (str.235-288) hrvatskipdf 2 MB
COLLECTIONS OF FOREIGN RARE BOOKS FROM THE 16th CENTURY IN THE LIBRARIES OF THE CROATIAN FRANCISCAN PROVINCE OF SS CYRIL AND METHODIUS: FRANCISCAN MONASTERY IN SAMOBOR (str.235-288)  
Juraj LOKMER – Fila BEKAVAC LOKMER
Prethodno priopćenje
 
Vinko Kraljević, Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića, Zagreb, 2015. (str.289-290) hrvatskipdf 114 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ignazio Gaetano de Buset: Visita spirituale del 1788 in Istria / Ignacije Kajetan Buzetski: Duhovna vizitacija iz 1788. godine u Istri, a cura di / priredio Elvis Orbanić, Città del Vaticano, 2016. (str.290-292) hrvatskipdf 81 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Pazin – Barban – Pula, 2015. (str.292-293) hrvatskipdf 81 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anita Mažibradić, Tivat kroz stoljeća: mjesto kmetova i gospodara, Zagreb, 2016. (str.293-295) hrvatskipdf 80 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Željko Brguljan, Na granici mora i neba: zbirka maritimnog slikarstva iz župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Prčanju, Perast – Zagreb, 2015. (str.295-297) hrvatskipdf 120 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zlatko Matijević, Između sna i jave. Rasprave o hrvatskoj političkoj povijesti 20. stoljeća, Zagreb, 2016. (str.298-300) hrvatskipdf 118 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petar Macut, U sjeni križa, samokresa i noža. Katolički tisak u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Split, 2016. (str.300-302) hrvatskipdf 116 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slobodan Prosperov Novak, Split: mjesta, ljudi, sudbine, Zagreb, 2015. (str.302-303) hrvatskipdf 75 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
110 godina Hrvatske seljačke stranke. Zbornik radova (ur. Romana Horvat), Zagreb, 2015. (str.303-307) hrvatskipdf 120 KB
Daniel PATAFTA
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Povijesni prilozi, god. 34, br. 49, Zagreb, 2015. (str.307-309) hrvatskipdf 78 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historijski zbornik, god. LXVIII, br. 1 i br. 2, Zagreb, 2015. (str.309-311) hrvatskipdf 83 KB
Lovorka ČORALIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
 
PRIMLJENE PUBLIKACIJE (str.317-323) hrvatskipdf 138 KB
Marijan BIŠKUP
Ostalo
 
SADRŽAJ (str.327-330) hrvatskipdf 178 KB
Ostalo  
Posjeta: 10.174 *