hrcak mascot   Srce   HID

Riječki teološki časopis, Vol. 48 No. 2, 2016.


Riječki teološki časopis,Vol. 48 No. 2
Datum izdavanja: ožujka 2017.

Objavljen na Hrčku: 20. 3. 2017.
Sadržaj Puni tekst
S A D R Ž A J (str.193-194) hrvatskipdf 153 KB
Kazalo  
UVODNIK GOSTUJUĆEG UREDNIŠTVA (str.195-196) hrvatskipdf 98 KB
Aleksandra Golubović, Saša Horvat, Franjo Mijatović
Uvodnik
 
Popratna riječ glavnog urednika (str.197-198) hrvatskipdf 136 KB
Marko Medved
Uvodnik
 
UMJETNOST KAO PREOBRAŽAVANJE VREMENA I PROSTORA. KUPAREOVO ODGONETANJE ZAGONETKE UMJETNOSTI (str.199-219) hrvatskipdf 213 KB
Art as the Transformation of Time and Space. Kupareo’s Solution to the Enigma of Art (str.220)  
Ivan Dodlek
Prethodno priopćenje
 
PRILOG RAZUMIJEVANJU TUMAČENJA BOŽJIH ATRIBUTA U PETRIĆEVOJ NOVOJ SVEOPĆOJ FILOZOFIJI (str.221-238) hrvatskipdf 213 KB
A Contribution to the Understanding of the Attributes of God in the “New Universal Philosophy” of Frano Petrić (str.221-238)  
Aleksandra Golubović
Prethodno priopćenje
 
PROBLEMATIKA SEKULARIZACIJE U FILOZOFIJI RIJEČKOG NADBISKUPA MONS. DR. SC. IVANA DEVČIĆA (str.239-264) hrvatskipdf 216 KB
The Problem of Secularization in the Philosophy of the Archbishop Ivan Devčić (str.239-264)  
Bruno Matos
Pregledni rad
 
BITI ZVIŽDAČ (PAREZIJAST): VRLINA HRABROSTI ILI POROK LUDOSTI (str.265-287) hrvatskipdf 242 KB
Being a Whistleblower (Parrhesiastes) – a Virtue of Courage or a Vice of Insanity (str.265-287)  
Franjo Mijatović
Izvorni znanstveni članak
 
KRITIČKA PROMIŠLJANJA ANTE MATKOVIĆA O DIJALOGU NEUROZNANOSTI, TEOLOGIJE I FILOZOFIJE PO PITANJU ČOVJEKA (str.289-307) hrvatskipdf 197 KB
The Critical Reflections of Ante Matković upon the Dialogue of Neuroscience, Theology and Philosophy on the Human Being (str.289-307)  
Josip Oslić, Saša Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
„TEODICEJA STVARANJA DUŠA“ JOHNA HICKA. PRIKAZ I KRITIČKI OSVRT (str.309-328) hrvatskipdf 201 KB
A Critical Overview of John Hick ’s “Soul-Making Theodicy“ (str.309-328)  
Danijel Tolavajčić
Izvorni znanstveni članak
 
UČITELJSTVO PAPE FRANJE – NOVE PERSPEKTIVE (str.329-350) hrvatskipdf 229 KB
New Perspectives on The Teaching of Pope Francis (str.329-350)  
Severino Dianich
Izvorni znanstveni članak
 
GRAD RIJEKA – BISKUPIJSKO SREDIŠTE (str.351-372) hrvatskipdf 223 KB
The Cit y of Rijeka – the Centre of the Diocese (str.351-372)  
Marko Medved
Izvorni znanstveni članak
 
VÁCLAV HAVEL – DISIDENT POLITIČKE ODGOVORNOSTI (str.373-397) hrvatskipdf 214 KB
Václav Havel - The Dissident of the Metaphysical Responsibility (str.373-397)  
Ivan Šarčević
Izvorni znanstveni članak
 
Richard Rohr: GOLO SADA. VIDJETI KAKO MISTICI VIDE Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2016., 221 str. (str.399-400) hrvatskipdf 137 KB
Richard Pavlić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Slaven Bertoša: BARBAN I MLETAČKI LOREDANI. ŽIVOT U POKRETU, LJUDI I DOGAĐAJI, Čakavski sabor Pazin - ogranak Barban – Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pazin – Barban – Pula, 2015., 320 str. (str.401-403) hrvatskipdf 140 KB
Marko Medved
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 8.860 *