hrcak mascot   Srce   HID

Folia onomastica Croatica, No. 10, 2001.


Datum izdavanja: lipnja 2002.

Objavljen na Hrčku: 24. 4. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Über den Namen Kranjci (bei den Kroaten)  
O Kranjcima (str.1-21) hrvatskipdf 30 MB
Jasna Andrić:
Pregledni rad
 
Lettura archivistica di toponimi - Due esempi istriani: Livade e Rušnjak  
Arhivsko iščitavanje toponima - Dva istarska primjera: Livade i Rušnjak (str.23-31) hrvatskipdf 13 MB
Miroslav Bertoša
Izvorni znanstveni članak
 
Corpus and distribution of personal names of the type Pera  
Korpus i raspodjela antroponima tipa Pera (str.33-58) hrvatskipdf 40 MB
Živko Bjelanović:
Izvorni znanstveni članak
 
Metaphoric names in Bulgarian oronymy  
Metaphoric names in Bulgarian oronymy (str.59-66) hrvatskipdf 11 MB
Ljiljana Dimitrova-Todorova
Pregledni rad
 
On Croatian female and double family names  
O hrvatskim prezimenima ženskima i dvostrukima (str.67-82) hrvatskipdf 24 MB
Alemko Gluhak
Stručni rad
 
O jednoj skupini somatskoga leksika u vezi s problemom slavenske imenske sufiksacije  
O jednoj skupini somatskoga leksika u vezi s problemom slavenske imenske sufiksacije (str.83-94) hrvatskipdf 16 MB
Aleksandr Ivanović
Izvorni znanstveni članak
 
Mikrotoponimija bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj (str.95-230) hrvatskipdf 20 MB
Microtoponymy of Bačka Croats in Hungary (str.95-230)  
Živko Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Etimološka razmatranja ruske povijesne antroponimije  
Etimološka razmatranja ruske povijesne antroponimije (str.231-246) hrvatskipdf 23 MB
Viktor Petrović Šuljgač
Izvorni znanstveni članak
 
On some names of foreign cities and states  
Litva ili Litvanija, Letonija ili Latvija (str.247-250) hrvatskipdf 5 MB
Dalibor Brozović
Stručni rad
 
Prikazi i ocjene (str.251-260) hrvatskipdf 15 MB
Dunja Brozović Rončević, Jurica Budja, Ines Schaub-Gomerčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uz osamdeseti rođendan akademika Vojmira Vinje (str.261-264) hrvatskipdf 7 MB
August Kovačec
Ostalo
 
Deset svezaka časopisa Folia onomastica Croatica (str.265-270) hrvatskipdf 8 MB
Ines Schaub-Gomerčić
Bibliografija
 
Tekuća onomastička bibliografija (2000) (str.271-292) hrvatskipdf 33 MB
Dunja Brozović Rončević, Ines Schaub-Gomerčić
Bibliografija
 
Posjeta: 7.241 *