hrcak mascot   Srce   HID

Govor, Vol. 3 No. 1, 1986.


Datum izdavanja: ožujka 1986.

Objavljen na Hrčku: 24. 3. 2017.
Sadržaj Puni tekst
LINGVISTIKA GOVORA KAO LINGVISTIČKA OSNOVA VERBOTONALNOG SISTEMA I STRUKTURALIZAM U OPĆOI LINGVISTICI (str.3-18) hrvatskipdf 3 MB
Petar GUBERINA
Izvorni znanstveni članak
 
O DEFINICIJI JEZIKA I GOVORA (str.19-26) hrvatskipdf 2 MB
Dubravko ŠKILJAN
Izvorni znanstveni članak
 
O POJMU JEZIČKE KULTURE (str.27-31) hrvatskipdf 1 MB
Ranko BUGARSKI
Izvorni znanstveni članak
 
GOVORNI IZRAZ EMOCIJE (str.33-38) hrvatskipdf 1 MB
Branko VULETIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PROTURJEČJA KOMUNIKACIJE (str.39-54) hrvatskipdf 3 MB
Olga KUNST-GNAMUŠ
Izvorni znanstveni članak
 
DUBOKE ALITERACIJE U PJESMAMA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA (str.55-64) hrvatskipdf 2 MB
Jasna MELVINGER
Izvorni znanstveni članak
 
POMERANJE IZGOVORA OD »GORNJE« KA »DONJOJ« VARIJANTI (str.65-75) hrvatskipdf 2 MB
Spasenija VLADISAVLJEVlĆ
Izvorni znanstveni članak
 
AKUSTICKA ANALIZA GOVORNIH GLASOVA KAO DIJAGNOSTIČKO SREDSTVO (str.75-88) hrvatskipdf 3 MB
Smiljka VASIĆ, Jovan DAVIDOVIĆ, Vladislav KNAFLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 9.398 *