hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2017.

Objavljen na Hrčku: 24. 3. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj zemljopisnih oznaka na konkurentnost tradicijskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda  
The impact of geographical indications on the competitiveness of traditional agri-food products (str.1-14) engleskipdf 732 KB
Željka MESIĆ, Miroslav BOŽIĆ, Marija CERJAK
Izvorni znanstveni članak
 
Modelování následků úniku bioplynu z plynojemu  
Modelling of Consequences of Biogas Leakage from Gasholder (str.15-28) engleskipdf 1 MB
Petr TRÁVNÍČEK, Luboš KOTEK, Petr JUNGA
Izvorni znanstveni članak
 
Rozšírenie ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.) na ornej pôde Žitného ostrova  
Spread of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) on arable land in the Žitný ostrov (str.29-41) engleskipdf 701 KB
Zsolt DOMONKOS, Veronika SZIGETI SZABÓ, Anikó FARKAS, Gyula PINKE, Péter REISINGER, Tomáš VEREŠ, Peter TÓTH
Izvorni znanstveni članak
 
Regulácia burín v lucerne siatej počas obdobia kľudu (Medicago sativa L.) účinnými látkami metribuzin, imazetapyr a pronamide  
Weed control in dormant alfalfa (Medicago sativa L.) with active ingredients’ metribuzin, imazetapyr and pronamide (str.42-54) engleskipdf 612 KB
Zvonko PACANOSKI, Štefan TÝR, Tomáš VEREŠ
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i komponente uroda zrna kukuruza (Zea mays L.)  
Response of Maize (Zea mays L.) Grain Yield and Yield Components to Irrigation and Nitrogen Fertilization (str.55-72) engleskipdf 753 KB
Monika MARKOVIĆ, Marko JOSIPOVIĆ, Jasna ŠOŠTARIĆ, Antun JAMBROVIĆ, Andrija BRKIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Adaptive technology of environmentally - friendly production of legumes in the dry steppe zones (str.73-94) engleskipdf 683 KB
Vladislav POPOV, Nurlan SEREKPAEV, Zhenis ZHARLYGASOV, Gani STYBAEV, Asiya ANSABAEVA
Izvorni znanstveni članak
 
Possibilities for Growing Switch-grass (Panicum virgatum) as Second Generation Energy Crop in Dry-subhumid, Semiarid and Arid Regions of the Argentina (str.95-116) engleskipdf 1 MB
Silvia FALASCA, Sandra PITTA-ALVAREZ, Carolina MIRANDA DEL FRESNO
Izvorni znanstveni članak
 
Chemical Composition and Nutritional Value of Emmer Wheat (Triticum dicoccon Schrank): a Review (str.117-134) engleskipdf 509 KB
Veronika ČURNÁ, Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ
Pregledni rad
 
Plonowanie oraz zawartość mikroelementów (Cu, Fe, Mn i Zn) w ziarnie pszenicy jarej w zależności od sposobu nawożenia  
Crop yield and micronutrient contents (Cu, Fe, Mn and Zn) in spring wheat grain depending on the fertilization method (str.135-149) engleskipdf 705 KB
Katarzyna WOJTKOWIAK, Małgorzata WARECHOWSKA, Arkadiusz STĘPIEŃ, Marek RACZKOWSKI
Izvorni znanstveni članak
 
Variations in the growth, oil quantity and quality, and mineral nutrients of chamomile genotypes under salinity stress (str.150-169) engleskipdf 968 KB
Omid ASKARI-KHORASGANI, Forough MORTAZAEINEZHAD, Parastoo RAFIEE
Izvorni znanstveni članak
 
New record of Helopeltis bradyi Waterhouse and Pachypeltis maesarum Kirkaldy (Hemiptera: Miridae) on tea Camellia sinensis L.O. (Kuntze) in southern India (str.170-175) engleskipdf 548 KB
Kodakkadan Kotian SRIKUMAR, Balakrishnan RADHAKRISHNAN, Bastian Suresh KUMAR, Smitha SUKUMARAN
Prethodno priopćenje
 
The mangosteen flowering date model in Nakhon Si Thammarat province, southern Thailand (str.176-184) engleskipdf 535 KB
Poontarasa OUNLERT, Sayan SDOODEE, Pitsanu TONGKHOW
Izvorni znanstveni članak
 
Powstawanie zarodków w kulturach mikrospor i pylników buraka czerwonego (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris)  
Development of embryoids by microspore and anther cultures of red beet (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) (str.185-195) engleskipdf 446 KB
Krystyna GÓRECKA, Dorota KRZYŻANOWSKA, Urszula KOWALSKA, Waldemar KISZCZAK, Małgorzata PODWYSZYŃSKA
Prethodno priopćenje
 
Skład mineralny nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.), jako narzędzie prognozy plonu oleju  
Mineral composition of winter oilseed rape (Brassica napus L.) seeds as a tool for oil yield prognosis (str.196-213) engleskipdf 1 MB
Witold SZCZEPANIAK, Witold GRZEBISZ, Przemysław BARŁÓG, Katarzyna PRZYGOCKA-CYNA
Izvorni znanstveni članak
 
Wpływ czynników środowiskowych na zawartość cholesterolu całkowitego w mięsie ryb słodkowodnych Polski  
Impact of the environmental factors on the total cholesterol content in the meat of freshwater fish of Poland (str.214-225) engleskipdf 532 KB
Magdalena STANEK, Wojciech ANDRZEJEWSKI, Bogdan JANICKI
Izvorni znanstveni članak
 
Phenotype and ultrastructure of stem cells derived from amniotic fluid of Nitra rabbit (str.226-234) engleskipdf 708 KB
Michal KOVÁČ, Jaromír VAŠÍČEK, Barbora KULÍKOVÁ, Lucia OLEXÍKOVÁ, Andrej BALÁŽI, Peter CHRENEK
Prethodno priopćenje
 
Efektywność stymulacji naturalnej i gonadotropinowej młodych loszek  
The effectiveness of natural and gonadotropin stimulation of young gilts (str.235-244) engleskipdf 468 KB
Jan DYBAŁA, Wojciech KAPELAŃSKI, Joanna WIŚNIEWSKA, Aleksandra CEBULSKA
Izvorni znanstveni članak
 
Sertéstartó gazdaságok eszközellátottságának vizsgálata a Tesztüzemi Rendszer (FADN) adatai alapján  
Analysis of the asset position of the Hungarian pig farming sector based on the data of the Farm Accountancy Data Network (FADN) (str.245-259) engleskipdf 730 KB
Ildikó ÁBEL, Nóra HEGEDŰSNÉ BARANYAI, Gabriella BÁNHEGYI
Izvorni znanstveni članak
 
Impact of state aid on business decisions and financial stability of family farms in Croatia  
Utjecaj potpora na poslovne odluke i financijsku stabilnost poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj (str.260-277) hrvatskipdf 573 KB
Mateja JEŽ ROGELJ, Magdalena ZRAKIĆ, Lari HADELAN
Izvorni znanstveni članak
 
Nutritional value and physicochemical properties of red deer and wild boar meat after frozen storage under vacuum  
Wartość odżywcza i właściwości fizykochemiczne mięsa jeleni i dzików przechowywanego zamrażalniczo w warunkach próżniowych (str.278-290) poljskipdf 480 KB
Mariusz FLOREK, Piotr SKAŁECKI, Piotr DOMARADZKI, Łukasz WOLAN, Małgorzata RYSZKOWSKA-SIWKO
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 12.121 *