hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 27 No. 1, 2007.


Datum izdavanja: travnja 2007.

Objavljen na Hrčku: 20. 8. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Filozofija i psiha (str.3-4) hrvatskipdf 259 KB
Željka Matijašević
Uvodnik
 
Rad teksta, rad tugovanja. Derrida i psihoanaliza (str.5-20) hrvatskipdf 411 KB
The Work of Text, the Work of Mourning. Derrida and Psychoanalysis (str.5-20)  
Luka Bekavac
Izvorni znanstveni članak
 
Psihoanaliza – između filozofije i pozitivizma psihologizacije (str.21-26) hrvatskipdf 308 KB
Psychoanalysis – Between Philosophy and Positivism of Psychologization (str.21-26)  
Snježan Hasnaš
Izlaganje sa skupa
 
Freudova distorzija tradicionalnog objektnog odnosa (str.27-35) hrvatskipdf 355 KB
Freuds Distorsion der traditionellen Objektbeziehung (str.27-35)  
Martina Žeželj
Izvorni znanstveni članak
 
Traganja za spoznajom duše. Doprinos filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića (str.37-45) hrvatskipdf 326 KB
Searching for an Insight into the Soul. A Contribution to the Philosophical Thought of Pavao Vuk-Pavlović (str.37-45)  
Ivana Zagorac
Izvorni znanstveni članak
 
Psihoanaliza i New Age (str.47-56) hrvatskipdf 369 KB
Psychoanalysis and New Age (str.47-56)  
Željka Matijašević
Izvorni znanstveni članak
 
Antropološko-etička perspektiva u Freudovoj psihoanalizi (str.57-68) hrvatskipdf 346 KB
Anthropological-Ethical Perspective in Freud’s Psychoanalysis (str.57-68)  
Željko Senković
Izvorni znanstveni članak
 
Problem duše i psihičkoga u Carnapovim ranim spisima (str.69-82) hrvatskipdf 400 KB
The Problem of the Soul and the Mental in Carnap’s Early Writings (str.69-82)  
Joško Žanić
Izvorni znanstveni članak
 
Feministička epistemologija objašnjena djevojčici. Ženski spoznajni subjekt u epistolarnom romanu Jagode Truhelke "U carstvu duše. Listovi svojoj učenici" (Osijek, 1910.) (str.83-94) hrvatskipdf 419 KB
Feminist Epistemology Explained to a Girl. Woman’s Subject of Knowing in Epistolary Novel of Jagoda Truhelka "In the Empire of a Soul. Letters to My Pupil" (Osijek, 1910) (str.83-94)  
Slavica Jakobović Fribec
Izvorni znanstveni članak
 
Hölderlinovo shvaćanje povijesti II.* (str.95-111) hrvatskipdf 402 KB
Hölderlins Geschichtsauffassung II. (str.95-111)  
Igor Mikecin
Izvorni znanstveni članak
 
Ontološki uvjeti nastanka pravnog pozitivizma (str.113-125) hrvatskipdf 367 KB
Ontologische Voraussetzungen zur Entstehung des Rechtspositivismus (str.113-125)  
Rok Svetlič
Izvorni znanstveni članak
 
Fantazma subjektiviteta u interakcijskom ključu. Primjer kompjutorskog ekrana (str.127-142) hrvatskipdf 378 KB
Phantasm of Subjectivity in the Key of Interactivity. The Case of Computer Screen (str.127-142)  
Hajrudin Hromadžić
Izvorni znanstveni članak
 
Kritičko-analitički pristup razumijevanju Gadamerovog pojma umjetnosti. Umjetnost kao igra, simbol i svetkovina (str.143-161) hrvatskipdf 464 KB
Critical-analytical Approach to Gadamer’s Notion of Art. Art as Game, Symbol and Festival (str.143-161)  
Dafne Vidanec
Izvorni znanstveni članak
 
S one strane paradigme objašnjenja u suvremenoj medicini. Alternativna i/ili komplementarna medicina kao moguća ishodišta medicinskog »epistemološkog reza« (str.163-169) hrvatskipdf 317 KB
Beyond the Paradigm of Explanation In Contemporary Medicine. Alternative and/or complementary medicine as possible source of a medical »epistemological cut« (str.163-169)  
Karel Turza
Pregledni rad
 
Etnologija, etnografija i postpolitičko svjedočenje (str.171-178) hrvatskipdf 390 KB
Ethnology, Ethnography and Post-Political Witnessing (str.171-178)  
Borislav Mikulić
Pregledni rad
 
Julije Makanec – razumijevanje filozofije države i politike u radovima do 1941. godine (str.179-194) hrvatskipdf 436 KB
Julije Makanec – Understanding of the Philosophy of State and Politics in Works Until 1941 (str.179-194)  
Enis Zebić
Pregledni rad
 
U traganju za iskazom neiskazivoga (str.195-204) hrvatskipdf 401 KB
In Search for Saying that Which Can Not be Said (str.195-204)  
Vedrana Martinović
Pregledni rad
 
Mogu li se Schelling i Hegel tumačiti u ključu Lacana? (str.205-211) hrvatskipdf 351 KB
Kann man Schelling und Hegel im Lacan’schen Schlüssel interpretieren? (str.205-211)  
Zvonko Šundov
Pregledni rad
 
Filozofija umjetnosti u mišljenju Anande Kentisha Coomaraswamyja (str.213-234) hrvatskipdf 627 KB
Philosophy of Art in the Thinking of Ananda Kentish Coomaraswamy (str.213-234)  
Lejla Mušić
Pregledni rad
 
Željko Mardešić (1933.–2006.). Čovjek koji je imao spokojnu savjest i nemirnu svijest (str.235-239) hrvatskipdf 301 KB
Esad Ćimić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
RECENZIJE (str.241-256) hrvatskipdf 411 KB
Dijana Đuran, Tomislav Krznar, Martina Žeželj, Gordana Bosanac, Lino Veljak, Srećko Horvat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 45.451 *