hrcak mascot   Srce   HID

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja,Vol. LXII No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2016.

Objavljen na Hrčku: 4. 4. 2017.
Sadržaj Puni tekst
IMPLICITNE PORUKE U SKRIVENOM KURIKULUMU SUVREMENE ŠKOLE (str.13-25) hrvatskipdf 45 MB
Implicit Messages in the Hidden Curriculum of a Contemporary School (str.26-26)  
Implizite Nachrichten im heimlichen Curriculum der modernen Schule (str.26-26)  
Vesnica Mlinarević
Pregledni rad
 
VRŠNJAČKO ZLOSTAVLJANJE U OSJEČKIM ŠKOLAMA I MJERE PREVENCIJE (str.27-46) hrvatskipdf 53 MB
Bullying in Osijek Schools and Measures of Prevention (str.47-47)  
Bullying in Schulen in Osijek und Präventionsmaßnahmen (str.47-47)  
Tena Velki, Ines Bačmaga, Ivana Juka
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ SAMOOTKRIVANJA NA FACEBOOKU NA SMANJENJE NESIGURNOSTI, SVIĐANJE I SOCIJALNU ATRAKTIVNOST (str.49-68) hrvatskipdf 54 MB
The Effects of Self-Disclosure via Facebook on Uncertainty Reduction, Liking and Social Attraction (str.68-68)  
Auswirkung der Selbstenthüllung auf Facebook auf Unsicherheitsreduktion, Vorlieben und soziale Attraktivität (str.68-68)  
Ana Vuletić
Izvorni znanstveni članak
 
VAŽNOST STRATEGIJA UČENJA ZA USPJEH U FIZICI KOD SREDNJOŠKOLACA (str.69-78) hrvatskipdf 27 MB
The Importance of Using Learning Strategies in Achieving Success in Physics Classes for High School Students (str.78-78)  
Bedeutung der Verwendung von Lernstrategien für Leistungserfolg in Physik bei Mittelschülern (str.78-78)  
Gabrijela Vrdoljak
Izvorni znanstveni članak
 
DOES JOINT PHYSICAL ACTIVITY IN MOTHER-CHILD PAIRS CONTRIBUTE TO CHILD'S QUALITY OF LIFE? (str.79-90) engleskipdf 34 MB
Doprinosi li zajednička fizička aktivnost parova majka - dijete djetetovoj kvaliteti života? (str.91-91)  
Begünstigt gemeinsame körperliche Betätigung von Müttern und Kindern deren Lebensqualität? (str.91-91)  
Jasmina Tomašić Humer, Ana Babić Čikeš, Danijela Šincek
Izvorni znanstveni članak
 
NEKI ČIMBENICI ODNOSA ADOLESCENATA I ŠKOLE (str.93-104) hrvatskipdf 38 MB
Some Factors of the Adolescents and School (str.104-104)  
Einige Faktoren der Relation zwischen Jugendlichen und Schule (str.104-104)  
Maja Rukavina, Anela Nikčević-Milković
Pregledni rad
 
REGULACIJSKI STILOVI MOTIVACIJE U ODNOSU NA RAZLIČITE SADRŽAJE UČENJA (str.105-117) hrvatskipdf 36 MB
Regulation Styles of Motivation in Relation to Different Teaching Content (str.117-117)  
Regulierungsstile der Motivation im Verhältnis zu verschiedenen Lerninhalten (str.118-118)  
Franka Krajnović
Izvorni znanstveni članak
 
RAZREDNO-NASTAVNO OZRAČJE I RADNO ISKUSTVO UČITELJA (str.119-130) hrvatskipdf 29 MB
Classroom Atmosphere and Work Experience of Teachers (str.130-130)  
Unterrichtsatmosphäre und Arbeitserfahrung der Lehrer (str.131-131)  
Ivana Vlahek
Izvorni znanstveni članak
 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA INTERKULTURALNE OSJETLJIVOSTI KOD STUDENATA (str.133-143) hrvatskipdf 25 MB
Results of Students' Intercultural Sensitivity Research (str.143-143)  
Forschungsergebnisse der interkulturellen Sensibilität bei Studenten (str.144-144)  
Dijana Drandić
Izvorni znanstveni članak
 
RELIGIJSKA DIMENZIJA INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA: STANJE I PERSPEKTIVE (str.145-155) hrvatskipdf 34 MB
The Religious Dimension of Intercultural Education: Situation and Prospects (str.155-155)  
Religiöse Dimension der interkulturellen Ausbildung: Zustand und Perspektiven (str.155-155)  
Ksenija Rukavina Kovačević
Izvorni znanstveni članak
 
INTERCULTURAL SENSITIVITY AND TOLERATION OF ADOLESCENTS IN A CHANGING WORLD (str.157-164) engleskipdf 24 MB
Interkulturalna osjetljivost i tolerancija adolescenata u promjenjivom svijetu (str.165-165)  
Interkulturelle Empfindlichkeit und Toleranz der Jugendlichen in einer sich wandelnden Welt (str.165-165)  
Petar Smontara
Pregledni rad
 
GLAZBENE PREFERENCIJE UČENIKA KAO POLAZIŠTE ZA REALIZACIJU IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U STRUKOVNIM ŠKOLAMA (str.167-184) hrvatskipdf 37 MB
Musical Preferences of Students as a Basis for Extracurricular Activities in Vocational Schools (str.184-184)  
Musikalische Präferenzen als Grundlage für die Realisierung auβerschulischer Aktivitäten in berufsbildenden Schulen (str.184-184)  
Tihana Škojo
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ SLUŠANJA GLAZBE I GLAZBENIH AKTIVNOSTI NA SMANJENJE PESIMIZMA UČENIKA VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE (str.185-199) hrvatskipdf 40 MB
The Influence of Music in Reducing Pessimism of Students in Higher Grades of Primary School (str.199-199)  
Einfluss von Musik und musikalischen Aktivitäten auf die Verringerung des Pessimismus bei Schülern in höheren Klassen der Grundschule (str.199-200)  
Nikola Ivek
Prethodno priopćenje
 
STUDIJA O PREZENTACIJSKIM VJEŠTINAMA HRVATSKIH STUDENATA KOMUNIKACIJSKOGA MENADŽMENTA (str.201-219) hrvatskipdf 36 MB
Study on the Presentation Skills of Croatian Communication Management Students (str.219-219)  
Studie zu Präsentationsfähigkeiten von kroatischen Studierenden des Studiengangs Kommunikationsmanagement (str.220-220)  
Lucia Miškulin Saletović, Adrian Beljo, Klara Bilić Meštrić
Izvorni znanstveni članak
 
INTEGRACIJA SKUPINA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U REDOVITI OBRAZOVNI SUSTAV – UČENJE I POUČAVANJE HRVATSKOGA JEZIKA U DJECE STRANACA I AZILANATA (str.221-237) hrvatskipdf 42 MB
Integration of Disadvantaged Groups into the General Education System – Teaching the Croatian Language to the Children of Foreigners and Asylum-Seekers (str.238-238)  
Integration von benachteiligten Gruppen ins reguläre Bildungssystem – Lernen und Unterrichten von Kroatisch für Kinder von Ausländern und Asylsuchenden (str.238-238)  
Ana Paljušaj, Nada Kegalj
Pregledni rad
 
RAZVIJENOST ČITATELJSKIH SPOSOBNOSTI – KOMPARATIVNA ANALIZA 1985./86. I 2011./12. GODINE (str.239-252) hrvatskipdf 32 MB
A Comparative Analysis of the Development of Reading Abilities 1985./86.-2011./12. (str.252-252)  
Entwicklung von Lesefertigkeiten - Vergleichende Analyse in den Schuljahren 1985/1986 und 2011/2012 (str.252-253)  
Emerik Munjiza, Blanka Skender
Stručni rad
 
BAJKA JAGOR IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ KAO ISHODIŠTE ZA PEDAGOŠKO I EVOLUCIJSKO-PSIHOLOŠKO RAZMATRANJE „PEPELJUGA EFEKTA“ (str.255-266) hrvatskipdf 40 MB
Folk tale Jagor by Ivana Brlić Mažuranić as an Origin for Analysis of „Cinderella Effect“ from Pedagogy and Evolutionary psychology (str.267-267)  
Märchen Jagor von Ivana Brlić Mažuranić als Ausgangspunkt für pädagogische und evolutionspsychologische Untersuchung des „Cinderella –Effekts“ (str.267-267)  
Katarina Dadić, Bruno Pušić
Pregledni rad
 
STAVOVI RODITELJA, UČITELJA I UČENIKA PREMA PROGRAMIMA ZA NADARENE UČENIKE (str.269-277) hrvatskipdf 25 MB
Parents', Teachers' and Students' Attitudes towards Programs for Gifted Students (str.277-277)  
Einstellungen der Eltern, Lehrer und Schüler zu Schulprogrammen für begabte Schüler (str.277-278)  
Nina Pavlin-Bernardić, Silvija Ravlić, Ksenija Borović
Prethodno priopćenje
 
ARHIVSKA PEDAGOGIJA KAO POTICAJ ZAJEDNIČKOG RADA ARHIVA I ŠKOLA (str.279-285) hrvatskipdf 20 MB
Archives Pedagogy as Encouragement for Cooperation between Archives and Schools (str.285-285)  
Archivpädagogik als Anregung zur Zusammenarbeit zwischen Archiven und Schulen (str.286-286)  
Darija Hofgräff
Pregledni rad
 
Davorin Trstenjak O ODGOJU DJECE, NAGRADAMA I KAZNAMA (str.289-290) hrvatskipdf 5 MB
Alen Hasikić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ante Vukasović LIKOVI ISTAKNUTIH HRVATSKIH PEDAGOGA (str.291-294) hrvatskipdf 13 MB
Sara Pejaković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 20.225 *