hrcak mascot   Srce   HID

Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme,Vol. 3 No. 5/6
Datum izdavanja: prosinca 2002.

Objavljen na Hrčku: 4. 4. 2017.
Sadržaj Puni tekst
Treba li Hrvatskoj Županijski dom? (str.7-20) hrvatskipdf 142 KB
Does Croatia Need a House of Counties? (str.7-20)  
Marko Grdešić
Stručni rad
 
Međugeneracijska pravda i Rawlsov odgovor (str.21-30) hrvatskipdf 86 KB
Intergenerational Justice and Rawls' Answer (str.21-30)  
Luka Juroš
Stručni rad
 
Potrebe i problemi mladih u Hrvatskoj: prikaz rezultata dobivenih primjenom “Upitnika problema” (str.31-42) hrvatskipdf 153 KB
Needs and Problems of the Youth in Croatia: A Review of the Application of "Questionnaire of Problems" (str.31-42)  
Martina Bajs, Anita Bugan, Željka Bumber, Tomana Burger, Ines Čavar, Ana Severinac, Ivana Štefok
Stručni rad
 
Nova vrsta poimanja: prednosti i problemi racionalizma Richarda Pricea (str.43-50) hrvatskipdf 78 KB
New Kind of Knowing: Advantages and Problems in Rationalism of Richard Price (str.43-50)  
Jura Pintar
Stručni rad
 
Demokratizacija u Hrvatskoj - pogled izvana (str.51-60) hrvatskipdf 91 KB
Democratisation in Croatia - A Look From the Outside (str.51-60)  
Davor Jakopović
Stručni rad
 
Nadilaženje granica: prema transformativnoj hermeneutici kvantne gravitacije (str.63-90) hrvatskipdf 197 KB
Alan Sokal
Ostalo
 
Fizičarev eksperiment s kulturalnim studijima (str.91-94) hrvatskipdf 53 KB
Alan Sokal
Ostalo
 
Nadilaženje granica - pogovor (str.95-102) hrvatskipdf 96 KB
Alan Sokal
Ostalo
 
Razgovor sa Obradom Savićem (str.105-116) hrvatskipdf 78 KB
Luka Juroš, Sven Marcelić
Ostalo
 
Jean Baudrillard - Simulacija ili zbilja (str.119-121) hrvatskipdf 49 KB
Valerio Baćak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Terry Eagleton - Ideja kulture (str.121-124) hrvatskipdf 49 KB
Maša Grdešić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zoran Kurelić - Liberalizam sa skeptičnim licem (str.124-129) hrvatskipdf 50 KB
Marko Grdešić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jean Baudrillard - Duh terorizma (str.128-129) hrvatskipdf 37 KB
Valerio Baćak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Obavijest o osnivanju Europske udruge studenata sociologije (ESSA-European Sociology Students Association) (str.131) hrvatskipdf 20 KB
Tamara Puhovski
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 9.242 *